Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 

Palangos botanikos parko želdinių priežiūra
Įvadas. Želdynų priežiūros darbų apžvalga. Teoriniu aspektu. Teisės aktų apie želdynų priežiūra analizė. Informacijos šaltinių apžvalga apie parko želdinius. Parko medžių ir krūmų priežiūra. Gėlynų priežiūra. Vejos priežiūra. Palangos botanikos parko želdinių priežiūra. Palangos botanikos parko esama situacija. Želdinių priežiūra palangos batanikos parke. Palangos botanikos parko gėlynai. Vienmečių gėlynų priežiūra palangos botanikos parke. Daugiamečių gėlynų priežiūra palangos botanikos parke. Veiklosauga. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Darbo objektas:Palangos botanikos parko želdinių priežiūra. Tikslas:Išanalizuoti ir aprašyti Palangos botanikos parko želdynių priežiūra. Uždaviniai. Išanalizuoti informacinius šaltinius susijusius su želdynų priežiūros darbais. Išanalizuoti esamus Palangos botanikos parko želdinius, jų būklę. Darbo metodai: Esamos situacijos analizė, fotofiksacija.
Žemės ūkio Kursinis darbas (28 pus.)


Pieno produktų pramonė Lietuvoje
ĮVADAS. Pieno produktų rinkos pagrindiniai dalyviai. Pieno produktų pramonės analizė. Lietuvos pieno ūkio konkurencingumas. ŽŪ reformos įtaka pieno ir jo produktų gamintojams. Reformos įtaka vartotojams. BŽŪP įtaka pieno ir jo produktų gamybos mastams ir kainų pokyčiui iki 2008 metų (prognozė). Pieno ir pieno produktų suvartojimas maistui Lietuvoje didėja, tačiau palyginti su ES šalių vidutinis suvartojimas yra trečdaliu mažesnis. Vyksta pienininkystės ūkių struktūriniai pokyčiai
Žemės ūkio Referatas (12 pus.)


Piktžolių naikinimo priemonės efektyvumo tyrimas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Piktžolių klasifikacija. Piktžolių žala ir nauda. Piktžolių naikinimo priemonės. Mechaninis piktžolių naikinimas. Cheminis piktžolių naikinimas. Fizikinis piktžolių naikinimas. Biologinis piktžolių naikinimas. Reikalavimai ir rekomendacijos piktžolėms naikiniti. Rekomendacijos mechaniniam piktžolių naikinimui. Reikalavimai ir rekomendacijos cheminiam piktžolių naikinimui. Rekomendacijos fizikiniam piktžolių naikinimui. Rekomendacijos biologiniam piktžolių naikinimui. Veiksniai įtakojantys piktžolių naikinimo kokybę. Informacijos šaltinių analizės išvados. Tyrimų tikslas ir uždaviniai. Eksperimentinių tyrimų metodika. Tyrimų objektas. Tyrimų įranga. Tyrimų eiga. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Piktžolių naikinimo priemonės efektyvumas skirtingai jas naikinant. Augalo temperatūros priklausomybė, termiškai naikinant piktžoles prie skirtingu greičiu ir kryptimi. Žmogaus darbo energijos sąnaudos ir išlaidos patirtos piktžoles naikinant. Skirtingomis technologijomis. Išvados. Darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas.
Žemės ūkio Diplominis darbas (63 pus.)


Pobūvių aptarnavimas
Įvadas. Pobūvių tradicijos. Pobūvio užsakymas. Maitinimo įmonės pasirinkimas. Pobūvio aptarnavomo planas. Užsakymas - sąskaita pobūviui į virtuvę. Užsakymas - sąskaita pobūviui į barą. Užsakymas sąskaita pobūviui į servizinę. Pobūvio aptarnavimas. Muzikantų ruošimasis. Pobūvuio eiga. Išvados. Literatūra. Priedas (valgiaraštis).
Žemės ūkio Referatas (13 pus.)


Prieskoniai
Įvadas. Ne tik skanu, bet ir sveika. Prieskonių vartojimas senovėje. Kaip prieskoniai skirstomi. Žiediniai prieskoniai. Lapiniai prieskoniai. Žieveliniai prieskoniai. Šakniniai prieskoniai. Kodėl vartojame prieskonius. Kur slypi prieskonių paslaptys. Ką turi žinoti gera šeimininkė? o kaip yra dabar? ar ir šiandien galime ruošti mėsą taip, kaip tą darė šeimininkės sovietmečiu? ką reikėtų žinoti, pradedant kurti? o kaip gi naujų receptų sudėtinės dalys? ką dar reikėtų žinoti apie prieskonines žoles? be prieskoninių žolių, su kokiais dar prieskoniais reikėtų eksperimentuoti? kuo yra geros tokios prieskoninės košelės? jei žvėrienai reikia daug ir stiprių prieskonių, tai paukštienai pakaks mažesnio kiekio, silpnesnio aromato?
Žemės ūkio Referatas (13 pus.)


Profesinės veiklos praktikos, atliktos individualioje Jono Kugio įmonėje, ataskaita
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo ir organizavimo apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Produkcijos, darbų ir paslaugų pardavimų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Išvados. Tyrimo objektas – Kauno rajono individuali Jono Kugio įmonė. Tiriamas dalykas – įmonės finansinė apskaita. Šioje profesinės praktikos ataskaitoje naudoti statistinio stebėjimo, surinktos medžiagos analizės metodai. Ataskaitoje remiamasi individualios Jono Kugio įmonės apskaitos politika. Pateikiami įmonėje naudojami užpildyti arba nepildyti apskaitos dokumentų pavyzdžiai.
Žemės ūkio Ataskaita (24 pus.)


Pupų auginimo technologija
Įvadas. Intensyvusis pupų auginimas. Paplitimas, derliai. Biologinės savybės, veislės. Auginimo sąlygos. Auginimo agrotechnika. Sėja, sodinimas. Derliaus nuėmimas ir paruošimas. Pasėlių priežiūra. Išvados. Informacijos šaltiniai. Darbo tikslas: Išnagrinėti pupų auginimo technologijas Lietuvos ūkiuose. Uždaviniai: Išanalizuoti kaip Lietuvoje sekasi auginti pupas. Įvertinti pupų auginimo perspektyvas ir technologijas.
Žemės ūkio Referatas (12 pus.)


Purkštuvai ir jų pasirinkimo kriterijai
Įvadas. Augalų purškimo technika. Purkštuvų klasifikacija. Purkštukų tipai. Purkštuvų pasirinkimo kriterijai. Pakabinamų ir prikabinamų purkštukų pasirinkimo kriterijai. Naujausių purkštuvų techniniai duomenys ir pasirinkimo kriterijai. Naujovės purkštuvuose. Išvados. Informacijos šaltiniai. Darbo tikslas: Išnagrinėti augalų purškimo techniką ir jos panaudojimą ūkiuose. Uždaviniai: Išnagrinėti kaip skirstoma augalų purškimo technika ir purkštukai. Išsiaiškinti augalų purkštuvų pasirinkimo kriterijus. Išanalizuoti naujoves purkštuvuose.
Žemės ūkio Referatas (15 pus.)


Raudonieji burokėliai
Burokėliai. Auginimas. Priežiūra. Nuėmimas. Augalų apsauga. Piktžolių kiekio reguliavimas. Augalų kaimynystė. Gretutinis auginimas. Sėja ir Sėjomaina. Tręšimas. Raudonųjų burokėlių pasėlių apsauga nuo ligų. Veislės. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio Referatas (15 pus.)


Ryžiai
Ivadas. Kas yra ryžiai? ryžių rūšys. Naudingosios ryžių savybės. Ryžių istorija. Ryžių geno kodas. Ryžių ateitis lietuvoje, įstojus į europos sąjungą. Priedai. Išvados. Literatūros sąrašas. Tad šiame savo darbe ir stengsiuos surinkti, išanalizuoti ir pateikti kuo daugiau informacijos apie ryžius, jų istoriją, kultūrą, taip pat ir pačias kultūras, kuriose jie auginami jau daugelį amžių. Pasistengsiu surasti įdomios informacijos, bei galbūt statistinių duomenų apie Lietuvoje auginamas ryžių kultūras. Savo darbo palengvinimui iškėliau sau šiuos uždavinius. Surasti kuo įmanoma daugiau informacijos apie ryžius (jų istorija, rūšis, nauda). Susipažinti su ryžių auginimo papročiais. Sužinoti apie kultūras, kuriose buvo ir tebėra auginami ryžiai. Pateikti informaciją, bent apie keletą populiariausių ryžių patiekalų. Pasidomėti įstatymais susijusiais su ryžių kultūra. Rasti statistinių duomenų apie ryžius.
Žemės ūkio Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |