Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Gerovės palyginamoji analizė pasaulio šalyse
Įvadas. Pasirinkimo problema. Palyginimoji analizė pagal geografinius rodiklius. Palyginamoji analizė pagal ekonominius rodiklius. Bvp. Užsienio skola. Infliacija. Palyginamoji analizė pagal socialinius rodiklius. Demografiniai rodikliai. Gyvenimotrukmė. Natūralus gyventojų prieaugis. Ateities prognozė. Išsilavinimo rodikliai. Gini koeficientas. Išvados. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


GKĮ „Alka” veiklos plėtros įvertinimas.
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios demonstruojamos baigiamuoju darbu, sąrašas. Verslo įmonių plėtros galimybių teoriniai aspektai. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo sistema, plėtros galimybės. Investicijos į įmonės veiklos plėtrą. Paslaugos samprata, savybės ir specifiškumas. Finansinių ataskaitų analizės rūšys. Investicinių projektų finansavimas. Investicinių projektų rizika ir jos vertinimas. Gkį „Alka” veiklos plėtros įvertinimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Gkį „alka” veiklos charakteristika. Gkį „alka“ reklama. Makroaplinkos ir mikroaplinkos veiksnių įtaka gkį „alka”veiklai. Gkį „Alka“ taikomos kainos ir kainodara. Gkį „Alka”planuojamos investicijos ir finansavimas. Išvados ir rekomendacijos.
Vadybos Diplominis darbas (64 pus.)


Grupinio darbo organizavimas
ĮVADAS. GRUPINIO DARBO ORGANIZAVIMAS. Grupinio darbo esmė. Grupinio darbo organizacinės formos. Grupinio darbo efektyvumas. Formalios ir neformalios grupės. Referentinės grupės. EFEKTYVIŲ DARBO GRUPIŲ ORGANIZAVIMAS. Kas sudaro efektyvias darbo grupes? Grupių konkurencija: privalumai ir trūkumai. „IDEALI“ DARBO GRUPĖ IR JOS FUNKCIJOS. IŠVADOS. LITERATŪRA
Vadybos Referatas (15 pus.)


Įėjimo į rinką būdai ir metodai
Įvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti literatūroje pateiktus įėjimo į tarptautinę rinką būdus. Eksportas/ importas. Netiesioginis ir tiesioginis eksportas/importas. Prekių ir paslaugų eksportas/importas. Kontraktiniai metodai. Licencijavimas. Frančizė. Gamybos kontraktai. Valdymo kontraktai ir kontraktai (operacijos) "po užraktu". Nuosavybės/ kapitalo metodai. Tiesioginės užsienio ir portfelinės investicijos. Dalyvių paskirstomoji emisijos dalis ir bendra įmonė. Pilnai valdoma pagalbinė bendrovė. Kiti metodai. Išvados. Pagrindinis pasaulio ekonomikos pokytis – rinkų globalizacija. Mažėjantys prekybos barjerai bei tarptautinių organizacijų (Šiaurės Amerikos susitarimas dėl laisvos prekybos NAFTA, Pasaulio Prekybos organizacija ir pan.) siekis sumažinti tarifinius užsienio prekybos apribojimus sustiprino pasaulio rinkų globalizaciją ir įmonių galimybes veikti užsienio rinkose. Įtakingas veiksnys, dar labiau paskatinęs tarptautinių kompanijų kūrimąsi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, yra Europos Sąjungos plėtimasis ir prekybos kliūčių išnykimas. Tarptautinių įmonių vaidmuo yra labai svarbus ekonomikoje, nes jos lemia didelę ir greitą pažangą. Besikurdamos įvairiose šalyse kompanijos skatina ūkio augimą paskleidžia technologijas, sukuria darbo vietas. Tačiau dinamiška aplinka ir vis augantis tarptautinis konkurencingumo lygis tiek dideles kompanijas, tiek ir mažas bei vidutines įmones verčia ieškoti naujų būdų, kaip būtų galima jungti savo potencialus, galimybes ir bendradarbiavimą, taip pat strategijų, kurios ateityje garantuotų joms stiprią poziciją ir padėtų išgyventi rinkoje. Taigi įmonėms, norinčioms likti konkurencingoms, greta tradicinių verslo kūrimo ir plėtimo strategijų, reikėtų taikyti naujus įėjimo į rinką metodus. Šiame darbe būtent ir bus pateikiami literatūroje siūlomi ir praktiškai kai kurių kompanijų patikrinti įėjimo į tarptautinio verslo rinką būdai.
Vadybos Referatas (25 pus.)


IĮ "Auksinė sruoga" verslo planas
Įmonės veiklos analizė. Veiklos aprašymas. Įmonės tikslai. Produkcijos aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Rinkos dydis. Konkurencijos analizė. Reklama. Kainų analizė. Kainų analizė. Pardavimo prognozė. Gamybos planas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Tekieji. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Finansinis planas. Išvados. Kursiniame darbe nagrinėjama Individualios įmonės "Auksinė sruoga" verslo planavimą, prognozavimą, finansinę analizę. IĮ "Auksinė sruoga" yra mažmeninė prekyba plaukų ir nagų priežiūros priemonės. Įmonės veiklos sritis - prekybos sfera.
Vadybos Kursinis darbas (20 pus.)


IĮ "Griežpelkiai" paslaugų kokybės vertinimas.
Įvadas. Rėmimo komplekso teoriniai aspektai. Rėmimo samprata. Rėmimo komplekso elementai. Reklamos samprata ir jos sudedamosios dalys. Pardavimų skatinimas, jo priemonės ir funkcijos. Ryšiai su visuomene, jo tikslai ir uždaviniai. Asmeninis pardavimas, jo etapai ir uždaviniai. Rėmimo tikslai ir funkcijos. UAB " flopo informacinės sistemos" rėmimo priemonių vertinimas. UAB " Flopo informacinės sistemos" charakteristika. UAB " Flopo informacinės sistemos" rėmimo priemonių tyrimo metodika. UAB " Flopo informacinės sistemos" rėmimo priemonės. UAB "Flopo informacinės sistemos" reklamos vertinimas. UAB "Flopo informacinės sistemos" pardavimų skatinimo vertinimas. UAB "flopo informacinės sistemos" ryšių su visuomene vertinimas. UAB "Flopo informacinės sistemos" asmeninio pardavimo vertinimas. Rėmimo priemonių tobulinimas UAB " Flopo informacinės sistemos". Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos Diplominis darbas (60 pus.)


IĮ "Silver city" įmonės pardavimų skatinimo valdymas
Įvadas. Pardavimo skatinimo teorinė analizė. Pardavimo skatinimo valdymo samprata. Pardavimo skatinimo priemonės ir metodai. Pardavimą skatinantys veiksniai. Rėmimo kompleksas. IĮ "Silver city" pardavimo skatinimo valdymas. IĮ "Silver city" veiklos charakteristika. Pardavimo skatinimo priemonių poveikio vartotojui tyrimo analizė. Vartotojų požiūris į taikomas iį "silver city" pardavimo skatinimo priemones. IĮ "Silver city" pardavimo skatinimo valdymo tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Baigiamajame darbe išanalizuoti ir susisteminti Lietuvos autorių ir užsenio autorių pardavimo skatinimo teoriniai aspektai. Analizuojamas IĮ "Silver City" pardavimo skatinimo procesas. Išnagrinėti įmonėje taikomi pardavimo skatinimo elementai, tyrimo pagalba nustatyta vartotojų nuomonė apie įmonės taikomą pardavimų skatinimą. Pateiktos išvados ir pasiūlymai pardavimų skatinimo proceso organizavimui. Iškelta hipotezė pasitvirtino, kad tikliai ir sistemingai suorganizuotas pardavimų skatinimas, gali tiesiogiai įtakoti pardavimų apimčių didėjimą.
Vadybos Diplominis darbas (59 pus.)


IĮ artchema verslo planas
Santrauka. Įmonės apžvalga. Įmonės veiklos tikslai, įmonės požymiai. Įmonės vieta. Patalpų išdėstymas. Marketingas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Paslaugos procesas. Darbo organizavimas. Įranga. Paslaugų apimtis. Materialiniai ištekliai ir atsargos. Tiekėjai. Kokybės valdymas. Valdymas ir personalas. Valdymo organizacinė struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Pradinės išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų išlaidų apskaičiavimas. Kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Pelningumo (lūžio) taško apskaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


Įmonė kaip planavimo objektas
Įmonė kaip planavimo objektas. Vieta ir planavimo rolė įmonės valdyme. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir kūryba. Struktūra ir esmė planavimo objektų įmonėje. Gamybinis procesas. Valdymo procesas. Planavimo esmė. Darbo resursai. Gamybiniai ištekliai. Investicijos. Informacija. Laikas. Įmoninis kapitalas. Dabartinė ekonomikos krizė- tai pirmiausia, gamybos sferos krizė, kurių pagrindu yra įmonė. Visos ekonomikos reformavimo kryptys vienu ar kitu atveju paliečia įmonę. Būtent čia ir yra centras visų reformų. Pertvarkyti įmonę kartais tenka sunkiomis aplinkybėmis, kurios apibūdinamos kaip labai priklausomos nuo žaliavos importo ir elektros energijos, apyvartinių lėšų stoka, apribojimu biudžetinių lėšų, kurios turėtų būti paskirtos paskatinti materialinei gamybai. Taip pat praktika parodo, jog neritmingai dirbančiose įmonėse, kaip taisyklė, planavimo organizavimas yra žemo lygio. Didelių rezervų, surištų su efektyviu ūkininkavimu, reikia ieškoti pačiose įmonėse, ar susivienijimuose. Kad visa tai įgyvendinti, kiekviena įmonė turi turėti aiškią firmos viduje planavimo strategiją.
Vadybos Referatas (19 pus.)


Įmonės "Detalių pasaulis" ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Įmonių ūkinės veiklos teorinė analizė. Įmonės ūkinės veiklos analizės objektas, uždaviniai ir metodas. Ūkinės veiklos analizės būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Įmonės "detalių pasaulis‘‘ ūkinės veiklos analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Gamybos plano įvykdymo analizė. Tiesioginių ir netiesioginių gamybos išlaidų analizė. Įmonės pelno (nuotolio) analizė. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - Atlikti teorinę įmonių ūkinės veiklos analizę ir išanalizuoti įmonės "Detalių pasaulis" ūkinę veiklą. Darbo uždaviniai. Pateikti ūkinės veiklos analizės teorijas ir pagrindinius analizės atlikimo etapus. Išanalizuoti UAB "Detalių pasaulis‘‘ ūkinę veiklą už 2007-2009 metus.
Vadybos Kursinis darbas (26 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |