Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Derybų organizavimas ir vedimas
DERYBŲ SU “IKEA” KONCERNO VADYBININKAIS ORGANIZAVIMAS IR JŲ VEDIMAS. ĮVADAS. Delegacijos vizito programa ir scenariju. Derybų aprašymas. Pasiruošymas deryboms. Derybų vedimas. Konflikto sprendimas. Derybų rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšis(pietūs). Kviečiamų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tosto ar kalbos pavyzdžiai. Svečių vizito išlaidų sąmatos sudarymas. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Ištrauka iš darbo. Šiomis dienomis derybos su užsienio partneriu tapo įprastu reiškiniu. Prie derybų stalo susitinka įvairių šalių verslininkai, turintis bendrą tikslą - susitarti dėl bendradarbiavimo. Atrodytu, kaip galimas bendradarbiavimas ten, kur kiekviena pusė siekia išsikovoti kuo geresnių rezultatų. Tačiau praktika rodo, kad derybos tarp verslo žmonių vedamos pagal tam tikras taisykles ir etalonus, kurių privalo laikytis besiderančios pusės.
Vadybos Namų darbas (20 pus.)


Draudimo marketingo tyrimas
Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodų parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas (anketa). Duomenų analizavimas. Mūsų tyrimo pagrindinė problema: kai įvyksta nelaimingas atsitikimas, tarp draudimo kompanijos ir draudiko iškyla įvairios problemos, nesutarimai, nes kartais draudimo agentai ne viską pasako draudikams, o draudikai ne visada įsigilina į draudimo sutartis ir jų esmę.
Vadybos Tyrimas (13 pus.)


Efektyvus vadovavimo stilius
Teoretikai ir praktikai vadovavimo fenomenu domisi jau daugiau nei pusę amžiaus. Stengiamasi nustatyti jo prigimtį ir veiksnius, lemiančius vadovų darbo efektyvumą, atskleisti efektyvių vadovų bruožus ir kitiems daromos įtakos ypatybes. Įvairūs tyrinėtojai, nagrinėjantys vadovavimo rezultatyvumą, vadovo darbo sėkmę siejo su skirtingais veiksniais: su asmeninėmis savybėmis, su tam tikrais elgesio ypatumais, su situaciniais dalykais (užduoties pobūdžiu, pavaldinių charakteristikomis). Taigi per ilgą tyrinėjimų laikotarpį yra sukauptas didžiulis empyrinis patyrimas, sukurta daugybė teorinių modelių, skirstančių vadovavimo stilius pagal įvairius kriterijus. Tačiau, labiausiai šiuo metu paplitusi vadovų darbo stilių klasifikacija remiasi visų valdymo stilių harmoningu taikymu organizacijoje. Koks turėtų būti šiuolaikinis vadovas, kokiomis savybėmis pasižymėti, kokius darbo metodus taikyti, siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus? Į šiuos klausimus pabandyta atsakyti, atlikus vadovų ir valdymo kokybės tyrimus kai kuriose Lietuvos pramonės įmonėse.
Vadybos Referatas (9 pus.)


Ekonomikos įvadas
Ekonomikos teorija. Pirmieji rašytiniai šaltiniai. Vergovinės santvarkos laikotarpyje. Ekonomikos mokslo objekto keitimasis. Dabartinė ekonominė teorija. Merkantelistinė mokykla. Klasikinė ekonominė mokykla. Fiziokratų idėjas. Matematinė ekonominė mokykla. Džono Keinso teorija. Neoklasikinė ekonominė teorija. Mainai. Šalies ekonominis pagrindas yra gamyba... Poreikiai. Ištekliai. Kapitalas. Darbo ištekliai. Darbo jėgos panaudojime pagrindinė problema bedarbystė.
Vadybos Konspektas (4 pus.)


Ekonominiai verslo principai
ĮVADAS. VERSLO ĮMONĖS LIETUVOJE, JŲ RŪŠYS. PAGRINDINIŲ EKONOMINIŲ VERSLO PRINCIPŲ APŽVALGA. Pasirinkimo rinkoje laisvė ir konkurencija. Prekinių mainų abipusė nauda prekės pirkėjui ir pardavėjui. Pelno siekio principas. Gamybinės komercinės veiklos (verslo) paslaptis. Ekonominė verslo rizika. Visiška ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus. Neperžengimas ribos, už kurios prekiniai mainai nepriimtini. Prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolė. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
Vadybos Referatas (18 pus.)


Elektroninė komercija
Įvadas. Komercinės įmonės ir jų funkcijos. Komercinių įmonių klasifikacija. Komercinių įmonių funkcijos. Prekybos funkcijas sąlygojantys veiksniai. Komercinių įmonių elementai. Komercinių įmonių elementų sistema. Žmogaus darbas ir jo jėga (personalas). Prekės ir paslaugos. Daiktinės darbo priemonės ir jų, kaip veiksnio, reikšmė. Patalpos. Prekes ir paslaugos kaip veiklos veiksnys. Kapitalas - komercines veiklos veiksnys. Komercinė veikla. Prekių pirkimas{aprūpinimo), samprata, sudėtinės dalys. Prekių atsargų sudarymas. Prekių sandėliavimas. Prekių paruošimas parduoti ir pasiruošimas teikti paslaugas. Prekių pardavimo organizavimas. Prekių ir paslaugų realizavimas. Prekių ir paslaugų realizavimo politika. Aptarnavimo zona. Rinkos tyrimas. Rėmimas komercinėse įmonėse. Pardavimo skatinimas. Reklamos samprata. Reklamos tipai ir rūšys. Reklamos priemonės ir jų panaudojimas. Reklamos efektyvumas. Komercinės įmonės rodikliai. Įmonės veiklos kaštų apskaita. Prekybos įmonių kainų funkcijos ir rūšys. Kainų politika ir kainodaros būdai. Kainų priedai ir nuolaidos. Kalkuliacijos pagrindai. Finansavimas ir kreditavimas. Ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų įvertinimas. Elektroninės komercijos sąvokos ir struktūra. Pagrindiniai verslo modeliai. Elektroninė parduotuvė. Pagrindiniai e-verslo tipai ir jų atmainos. Elektroninės komercijos sandara ir infrastruktūra. Internetinis marketingas. Marketingo galimybės internete. Marketingo tikslai. Rinkos segmentacija ir segmentavimo kriterijai. Marketingo kompleksas internete. Produktas. Kaina. Prekių pateikimas ir internetas. Komunikavimas. Reklama internete. Interneto, kaip reklamos kanalo, privalumai ir trūkumai. Bendrieji svarbiausių reklamos kanalų bruožai.
Vadybos Konspektas (83 pus.)


Elektroninė komercija ir elektroninis verslas
Įvadas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos sandara ir infrastruktūra. Internetas - kaip jungiamieji ir paslaugas teikiantieji tinklai. Elektroninės komercijos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Elektroninės paslaugos. Elektroninės atsiskaitymo sistemos struktūra. Elektroninių atsiskaitymų elektroninėje komercijoje sistema. Mokomosios kortelės. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Išvados. Literatūra.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Elektroninė prekyba Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės prekybos plėtros sąlygos. Prekybos internetu padėtis Lietuvoje. Elektroninė prekyba. Elektroninės prekybos barjerai Lietuvoje. Internetinės prekybos prognozės. Išvados. Literatūra. Elektroninė prekyba pradėjo formuotis 1996 metais. Beveik iki šio dešimtmečio pradžios elektroninė prekyba buvo laikoma kaip eksperimentinė, daugiau orientuota į turtinguosius visuomenės sluoksnius. Tačiau išplitus kompiuteriams ir kitai elektroninei technikai, ši prekyba vis labiau plėtojama, tvirčiau ir stabiliau įsitvirtina tarp kitų prekybos sričių.
Vadybos Kursinis darbas (13 pus.)


Etika reklamoje
ĮŽANGA. REKLAMOS SAMPRATA. REKLAMOS REIKŠMĖ. REKLAMOS NAUDA. Ekonominė reklamos nauda. Politinės ir kultūrinės reklamos nauda. REKLAMOS DAROMA ŽALA. Ekonominė reklamos žala. Politinės ir kultūrinės reklamos žala. ETIKA IR MORALĖ REKLAMOJE. REKLAMOS REGLAMENTAVIMAS. ATVEJŲ ANALIZĖ. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Tarp daugybės naujovių, audringai besiveržiančių į mūsų gyvenimą, ypatinga vieta priklauso reklamai. Reklama įsitvirtino spausdintuose leidiniuose, radijuje, televizijoje, tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Profesionaliai parengta reklamos produkcija, tekstai, klipai atvėrė naujas galimybes prekių gamintojams ir vartotojams. Tačiau eiliniam stebėtojui gali pasirodyti, kad reklamuotojai ir vartotojai kariauja tarpusavyje. Vartotojai kaltina, kad reklama yra paplitusi kiekviename jų asmeninės erdvės centimetre su puolamosiomis ir nereikšmingomis žinutėmis. Šią temą pasirinkome rašyti, nes reklama veikia vartotojus, siejasi su visuomeniniais santykiais, kuria naujas tradicijas bei visuomenėje kelia nemažai prieštaringų nuomonių.
Vadybos Kursinis darbas (26 pus.)


Europos Sąjungos moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra
Įvadas. Išlikti konkurencinga. Europos mokslinių tyrimų erdvė (era). Septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa. Europos ateities kūrimas. Moksliniai tyrimai ateityje. ES ir kosmosas. Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politika. Teisinis pagrindas. Tikslai. Europos parlamento vaidmuo. Literatūros sąrašas. Išlikti konkurencinga moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra padeda kurti darbo vietas, klestėjimą ir geresnę gyvenimo kokybę. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų politikos tikslas - "organizuoti bendradarbiavimą įvairiais lygiais, koordinuoti nacionalinę ir Europos politiką, skatinti mokslinių tyrimų grupių jungimąsi į tinklus ir didinti asmenų ir idėjų mobilumą, kad būtų stiprinamas Europos konkurencingumas.
Vadybos Referatas (16 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |