Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 |  49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo plano bendrieji reikalavimai
Verslo plano sąvoka. Reziumė. Marketingo planas. Gamybos planas. Gamybos plano schema. Organizacinis planas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Projekto finansavimo poreikis ir šaltinai. Balansas. Pinigų srautų prognozė. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas.
Vadybos Konspektas (15 pus.)


Verslo plano finansinė dalis
Įvadas. Reikiamos lėšos, jų panaudojimas ir galimi finansavimo šaltiniai bei būdai. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Biudžetų sudarymas. Pirmasis etapas – Pardavimo prognozė. Antrasis etapas – Gamybos biudžeto sudarymas. Trečiasis etapas - Gamybos išlaidų biudžetas. Darbo laiko biudžetas. Valandinis darbo tarifas. Tiesioginio darbo biudžetas. Pridėtinių sąnaudų biudžetas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Savikainos 1-am produktui paskaičiavimas. Ketvirtas etapas – Veiklos sąnaudų biudžeto sudarymas. Veiklos sąnaudų biudžetas. Lūžio taškas. Penktas etapas – Prognozuojamas pelnas (nuostolis). Prognozuojamas pelnas (nuostolis). Šeštasis etapas – balanso sudarymas. Prognozuojamas balansas. Septintasis etapas – Piniginių srautų sudarymas. Pinigų srautai. Aštuntasis etapas – Investicinio projekto įvertinimas. Projekto NPV. Projekto IRR. Atsipirkimo laikotarpis. Įmonės būklės įvertinimas įgyvendinant projektą. Rizikos įvertinimas.
Vadybos Konspektas (31 pus.)


Verslo plano rašymas
Santrauka. Bendras įmonės pristatymas. Produkcija ir (ar) paslaugos. Rinkodaros planas. Gamybos planas. Valdymas ir organizacinė struktūra. Asmeninių finansų suvestinė. Pradinės išlaidos ir kapitalizacija. Finansinis planas. Verslo planas pradedantiesiems. Priedai. Plano tobulinimas.
Vadybos Konspektas (19 pus.)


Verslo plano rašymo konspektai
Verslo planas. Verslo plano struktūra. Santrauka. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Rizikos analizė. Finansų planas. Priedai. Ištrau iš darbo. Verslo planas - tai žodžiu ir skaičiais pateikta informacija apie įmonės būklę, struktūrą, planus ir prognozes. Dažniausiai verslo planas ruošiamas siekiant gauti banko paskolą verslo plėtrai. Bankai verslo planams kelia gana griežtus reikalavimus. Žemiau pateikiame rekomendacijas, kaip parengti daugumos Lietuvos komercinių bankų reikalavimus atitinkantį verslo planą ilgalaikei paskolai verslo plėtrai gauti.
Vadybos Konspektas (9 pus.)


Verslo rūšys, steigimo tvarka, klasifikavimas ir principai
Įvadas. Juridinės verslininkystės formos ir rūšys. Individualioji įmonė. Ūkinė ir komandinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Verslo įmonių steigimo tvarka. Verslo klasifikavimas, principai. Bendros taisyklės steigiant įmonę. IĮ steigimas. UAB steigimas. TŪB steigimas. KŪB steigimas. VŠĮ steigimas. Verslo klasifikavimo principai. Išvados. Literatūra.
Vadybos Referatas (16 pus.)


Vidaus transportas
Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Keliai ir kelių transportas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Transeuropinis transporto tinklas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Lietuvos transporto sektoriaus apžvalga. Statistikos departamento duomenų bazė. Krovinių vežimas. Transporto politikos derybinė pozicja ir derybų su ES eiga. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Išvados. Literatūra. Transportas - viena iš didžiausių ir reikšmingiausių sparčiai Lietuvoje besivystančio ūkio sričių. Lietuvos geografinė padėtis, leidžianti jai būti pagrindiniame krovinių transporto koridoriuje tarp Rytų ir Vakarų, lemia poreikį giliau išmanyti ir taikyti transportą reguliuojančius nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus bei teismų praktiką, kitus teisės šaltinius. Atsižvelgiant į jų specifiką bei reikšmę šalies ūkiui, transporto visuomeniniai santykiai yra reguliuojami ne tik dispozityvaus teisinio reguliavimo, bet ir imperatyvaus reguliavimo metodais.
Vadybos Referatas (20 pus.)


Viešbučio "Conti" reklaminė kompanija
Apie įmonę. Reklama. Viešbučio reklamos priemonių analizė. Spaudos reklamos priemonės. Spausdintos reklamos priemonės. Lauko reklamos priemonės. Demonstracinės reklamos priemonės. Tiesioginės reklamos priemonės. Išvados. Literatūra. Kiekvienai įmonei, kuri nori parduoti savo paslaugą, labai svarbu suformuoti teigiamą įvaizdį ar paneigti nepageidautiną informaciją apie jos veiklą. Todėl įvaizdžio reklama - tai reklama, kuri siekia sukurti palankų požiūrį į įmonę ir jos teikiamas paslaugas, gaminamus produktus pirkėjų tarpe.
Vadybos Kursinis darbas (10 pus.)


Viešbučio įvaizdžio gerinimas
ĮVADAS. VIEŠBUČIO ĮVAIZDŽIO SAMPRATA. Viešbučio įvaizdžio esmė bei reikšmė. Viešbučio įvaizdžio formavimo ypatybės. Viešbučio įvaizdžių tipai. Viešbučio įvaizdžio formavimo etapai ir valdymo strategija. LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS FORMUOJANT ĮVAIZDŽIO MODELĮ. Užsienio šalių patirtis formuojant viešbučio Įvaizdžio modelius. Lietuvos Įmonių Įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas viešbučio Įvaizdžio valdymo modelis. VIEŠBUČIO "NARUTIS" VEIKLA. Viešbučio "Narutis" istorija, tikslai ir uždaviniai. Viešbučio "Narutis" teikiamos paslaugos. Viešbučio "Narutis" įvaizdžio formavimas bei samrata. VARTOTOJŲ POŽIŪRIO Į VIEŠBUČIO "NARUTIS" ĮVAIZDĮ TYRIMAS. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. "Narutis" Įvaizdžio stiprinimas. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Kiekvienos organizacijos veiklos sėkmė priklauso nuo keleto faktorių suderinamumo bei poveikio kryptingumo. Vienas svarbiausių veiksnių yra Įvaizdis. Jo formavimas, nuolatinis gerinimas gali padėti organizacijai sėkmingai konkuruoti rinkoje ir tapti lyderiu organizacijos veiklos srityje.
Vadybos Diplominis darbas (52 pus.)


Viešbučio kūrimas
Viešbučio kūrimas, Diplominis darbas. Kauno Kolegija, Turizmo ir viešbučių vadyba. Įvadas. Situacijos analizė. Viešbučio steigimo vieta. Apgyvendinimo įmonės tipas, kambarių skaičius, paslaugos. Patalpos ir jų įrengimas. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai , jų funkcijos ir teikiamos paslaugos. Darbuotojai : skaičius, funkcijos, valdymo schema, darbo užmokesčio fondas. Viešbučio "Adorus" darbuotojų funkcijos. Darbuotojų valdymo schema. Rėmimas, reklama. Finansinė dalis. Pagrindinis mūsų steigiamo viešbučio veiklos tikslas - įgyvendinti verslo idėją ir gauti kuo didesnį pelną, teikiant kuo aukštesnės kokybės paslaugas bei aptarnavimą. Pagrindinis verslo tikslas pirmaisiais egzistavimo metais įsitvirtinti rinkoje, kad būtų galima padengti išlaidas ir gauti kuo maksimalesnį pelną.
Vadybos Diplominis darbas (31 pus.)


Viešbučio marketingo tyrimas
Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Marketingo padalinys įmonėje. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas
Vadybos Kursinis darbas (39 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 |  49 | 50 | 51 | 52 |