Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 |  48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas. Tarptautinių pervežimų paslaugos
Įvadas. Teoriniai klientų pritraukimo vadybos aspektai. Klientų lojalumo samprata. Tradiciniai klientų lojalumo metodai. Aplinkos įtaka klientų lojalumui. Klientų lojalumo turinys prekybos įmonėje. Lojalumo sistemos "Lotos" įdiegtos AB_F "VITI" prekybos centre "Statybų alėja" analizė. Įmonės pristatymas. Sistemos metodika ir jos pagrindas. Sistemos analizė.
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


Verslo planas. Telekomunikacijų ir elektroninio pašto techninių priemonių parduotuvė
Įvadas. UAB “MAGNUS” ĮSTATAI. Bendroji dalis. Komercinė ūkinė veikla. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Administracija. Revizorius. Pelno paskirstymas. Dividendų skelbimas ir mokėjimas. Bendrovės pranešimų skelbimas. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. VERSLO PLANAS. Įžanga Bendri projekto rodikliai. Rinkos apžvalga. Projekto pristatymas. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas. Reziumė.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Verslo planas. UAB ,,Autoverslas"
TURINYS. ĮVADAS. VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGINĖ ANALIZĖ. ĮMONĖS TIKSLAI. VERSLO ĮMONĖS VEIKLA. RINKOS SĄLYGŲ ANALIZĖ. KONKURENCIJOS STRATEGINĖ ANALIZĖ. VERSLO ĮMONĖS VEIKLOS PLANAS. KAINŲ STRATEGIJA. REKLAMA. PASLAUGŲ TEIKIMAS. TEIKIAMOS PASLAUGOS. TIEKĖJAI. ĮMONĖS TURIMA ĮRANGA. ĮMONĖS PERSONALAS. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA. VADYBA. ĮMONĖS VALDYMAS. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. RIZIKOS VEIKSNIAI. FINANSINIS PLANAS. IŠVADOS. AB „Autoverslas“ buvo įkurta 2004 m. Šiandien tai žinoma logistikos (su kompleksinių paslaugų teikimo sistema) įmonė. Bendrovė įsikūrusi 4,3 ha teritorijoje, strategiškai patogioje vietoje: Vilniaus miesto pakraštyje, šalia pagrindinių kelių, jungiančių Baltijos šalių, Rusijos bei Europos magistrales. AB „Autoverslas“ klientai – daugiau kaip 700 įmonių (nuo smulkios individualios įmonės Lietuvoje iki stambaus tarptautinio koncerno užsienyje) ir kelios dešimtys fizinių asmenų. Vienu iš esminių bendrovės sėkmės garantų buvo ir ateityje išliks partnerių ir klientų pasitikėjimas vykdant bendrus projektus. Palanki kainų politika ir griežtesni reikalavimai sau yra tik dalis įmonės pastangų tenkinant augančius vartotojų poreikius.
Vadybos Kursinis darbas (15 pus.)


Verslo planas. UAB ,,Pinokis"
ĮVADAS. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA. DARBO PASIDALIJIMAS IR KOOPERAVIMAS. ORGANIZACIJOS VIDINĖ IR IŠORINĖ APLINKA. ORGANIZACIJOS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ. Planavimas. Strateginis valdymas. ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA. ORGANIZAVIMAS. KONTROLĖ. VADOVAVIMAS. ORGANIZACIJOS KULTŪRA. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Firmos kūrimas yra labai sudėtingas ir gana ilgas procesas, apimantis daugelį sričių ir jas visas reikia gerai išmanyti, norint, kad įmonė veiktų pelningai. Taigi prieš imantis kokių nors veiksmų, susijusių su tam tikros veiklos pradėjimu, reikia apsvarstyti nemažai dalykų, tokių kaip kur rasti vietą įmonei, kokia veikla ji užsiims, ar bus ta veikla efektyvi. Taip pat išmanyti teisinius įmonės steigimo aspektus. Steigimo žinios yra labai svarbios, nes jos gali praversti ne tik steigiant įmonę, bet ir plečiant jos veiklą - filialo ar atstovybės steigimas, įmonės reorganizavimas, kelių įmonių susivienijimas ar įmonės likvidavimas. Pagrindinė kokios nors veiklos, šiuo atveju – verslo, pradėjimo sąlyga – turėti originalią verslo idėją. Savo dabe pristatysiu neegzistuojančios UAB “Pinokis”, atliekančios statybos, apdailos ir projektavimo darbus, gaminančios baldus, stalių gaminius, verslo planą. Taip nusprendžiau todėl, kad dėl stiprios konkurencinės kovos ne kiekviena organizacija noriai dalinasi ar viešai skelvia savo strateginius planus arba valdymo ypatumus. Neegzistuojančios firmos modelis padėjo į visą situaciją žiūrėti objektyviau ir galbūt leido labiau pritaikyti įgytas teorines žinias.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Verslo planas. UAB ,,Skanėstas"
Santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Marketingo planas. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Literatūra. Vienas iš žmogaus poreikių yra maistas. Daugelis žmonių neturi laiko gaminti maistą ir todėl perka jau pagamintą, nes tai yra greita, patogu ir skanu. Ištyrus rinką, įmonės savininkai pastebėjo, kad žmonės perka vištienos kotletus. Labiausiai iš visų perkami „Kijevo” kotletai, bet vartotojams trūksta įvairovės, naujovių. Dėl to įmonė „Skanėstas” įsiskverbdama į rinką įves naują „Kijevo” rūšį; tai yra su grybų įdaru. Vienas iš didžiausių įmonės privalumų tas, kad produktai bus gaminami rankomis.
Vadybos Kursinis darbas (38 pus.)


Verslo planas. Vaizdo ir garso aparatūros, biuro įrangos ir ryšio priemonių mažmenine ir didmenine prekyba
Įvadas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Pagrindinė veikla. Sumanymo unikalumas. Organizacinė struktūra. Įmonės struktūros parinkimas. Įmonės valdymo struktūra. Marketingas. Rinkos analizė. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Swot analizė. Konkurencingumo analizė. Finansinis planas. Įmonės įsikūrimo vieta. Įrengimai, įranga, įrankiai. Investicijos, lėšų poreikis ir šaltiniai. Kreditas. Kredito grąžinimo eiga. Pajamų, išlaidų ir pelno prognostinis planas. Planuojamos pajamos. Planuojamos išlaidos. Išvados.
Vadybos Kursinis darbas (15 pus.)


Verslo planas. Viešojo maitinimo paslaugos
Reziumė. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas. Marketingas. Kaina. Reklama. Finansinė dalis. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Rezervinis kapitalas. Atidarymo išlaidų lentelė. Darbuotojų lentelė. Pagrindinio kapitalo naudojimo trukmė. Pagrindinio kapitalo nusidėvėjimas metams. Pradinis maisto pirkimas. Gamybos išlaidų lentelė. Gamybos pajamų lentelė.
Vadybos Kursinis darbas (20 pus.)


Verslo planas. Viešojo maitinimo paslaugos (2)
Įvadas. Verslo idėjos pagrindimas. Verslo tikslas. Sumanymo esmė. Kavinės - baro įkūrimo vieta. Verslo objekto aprašymas. Kavinės interjeras. Kavinės kūrimo tipas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir. Galimų grėsmių analizę. Idėjos įgyvendinimui būtinų išteklių numatymas. Darbo jėgos poreikis ir klasifikacija. Kitų išteklių poreikis. Personalo apmokėjimas. Verslo įmonės, kurioje įgyvendinama idėja, organizavimo formos pasirinkimo pagrindimas ir steigimo tvarka. Keliami reikalavimai norint pradėti individualią veiklą. Reikalavimai registruojantiems individualią įmonę. Individualios įmonės steigimas.
Vadybos Kursinis darbas (14 pus.)


Verslo planas. Žirgynas ir laisvalaikio paslaugos
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir jos aprašymas. Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos. Įmonės misija ir tikslai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Tiekėjai. Paslaugos. Kainų politika. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Patalpos ir įranga. Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos ir veiksniai. Alternatyvios strategijos. Išvados.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Verslo planavimas
Įvadas. Planavimo proceso samprata. Planų rūšys. Planų hierarchija. Planavimo procesas. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Aplinkos analizė ir įvertinimas. Organizacijos silpnų ir stiprių pusių tyrimas. Strategijos pasirinkimas. Strategijos realizacija. Planavimo svarba organizacijos valdymui. Išvados. Žodynas. Literatūra. Verslo planai Lietuvoje dažniausiai rašomi reikalaujant verslo bankams ir užsienio kapitalo įmonių akcininkams. Bet tai nereiškia, jog mūsų verslininkai neplanuoja. Jie planuoja - apskaičiuoja pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą, peržiūri tiekėjų kainas, mąsto, ar nereikėtų padidinti arba sumažinti kainų. Tačiau retas turi pilną savo verslo planą, kurį kas ketvirtį atsiverčia, peržiūri, palygina planus su realybe.
Vadybos Referatas (23 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 |  48 | 49 | 50 | 51 | 52 |