Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 |  47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas. Kosmetikos parduotuvė
Bendra informacija apie įmonę. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodara. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Prekyba. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Vadyba. Įmonės valdymo struktūra. Darbo jėga. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Finansai. Priedai.
Vadybos Kursinis darbas (12 pus.)


Verslo planas. Melioracijos paslaugos ir aplinkos tvarkymas
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Verslo organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. ransportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Lūžio taško įvertinimas.
Vadybos Kursinis darbas (20 pus.)


Verslo planas. Melioracijos paslaugų įmonė
Santrauka. Verslo aprašymas. IĮ Laimono Stokės eksploatacijos darbų brigada. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Įmonės vykdomų darbų apašymas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas.
Vadybos Kursinis darbas (29 pus.)


Verslo planas. Muzikinis klubas
Įvadas. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Personalas. Administracija. Aptarnaujantis personalas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita. Išvados.
Vadybos Kursinis darbas (18 pus.)


Verslo planas. Muzikinis klubas (2)
Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Siūlamo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Projekto esmė - aukšto lygio muzikinio ir pramoginio klubo įkūrimas Vilniaus mieste. Šiame klube planuojama įrengti. šokių aikštelę. barą. kavinę - restoraną. biliardo ir žaidimų - automatų salę.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Verslo planas. Naktinis klubas ,,Shock"
Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Literatūros sąrašas. Lietuvoje kasmet įkuriama nemažai naujų įmonių , tačiau ne visos naujos įmonės ilgai išsilaiko, ypač smulkios. Kai kurias iš jų nukonkuruoja stambesnės, kitos išįra dėl ne itin pelningos ar net nuostolingos veiklos. Todėl kuriant naują įmonę, būtina atreipti dėmesį į visus niuansus. Svarbu apmąstyti kokia bus įmonės veikla ir ar tikrai ji bus pelninga, įmonės plėtimo ar reorganizavimo galimybes, personalo reikia rasti tinkamą tai veiklai geografinę vietą. Be to jokių būdu negalima pamiršti tokio dalyko kaip konkurencija. Tačiau svarbiausia yra verslo plano parengimas. Šiame darbe ir pabandysiu papasakoti kuo mano verslo idėja yra pranašesnė už jau sukurtų įmonių. Pristatysiu individualios įmonės „SHOCK“ verslo planą. Įmonės statusas – naktinis klubas.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Verslo planas. Papuošalų parduotuvė
Santrauka. Verslo idėja. Misija. UAB "Papuošk save" įmonės tikslai. RIZIKA. Marketingo planas. Situacijos analizė. Pirkėjų analizė. Demografinė segmentacija. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. FUNKCIJOS (OPERACIJOS). PREKIŲ PARDAVIMO IR ĮPLAUKŲ PROGNOZĖS PER PIRMUS METUS. PREKIŲ PARDAVIMO IR ĮPLAUKŲ PROGNOZĖS PER ANTRUS IR TREČIUS METUS. lgalaikis turtas. (PAGRINDINES PRIEMONĖS). PRADINĖS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO POREIKIAI IR ŠALTINIAI. BANKO KREDITAS IR JO GRĄŽINOMO SĄLYGOS. KREDITO GRĄŽINIMO GRAFIKAS. ĮMONĖS VEIKLOS IŠLAIDOS. Pirmųjų veiklos metų sąmata. (Pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. PROJEKTO PELNINGUMO SVYRAVIMŲ ( RIZIKOS ĮVERTINIMAS). IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


Verslo planas. Proginių suknelių pardavimas
Santrauka. Įvadas. Rizikos veiksniai. Įmonės tikslų sistema. Rinkodara. Įmonės tipas. Įmonės veikla. Aplinkos analizė. Marketingo tikslas. Marketingo analizė. Marketingo biudžetas. Prekės politika. Kainų politika. Išplanavimo ir įrangos analizė. Įmonei reikalinga įranga. Tiekėjų analizė. Prekių pardavimas ir organizavimas. Organizacinė valdymo sistema. Finansinė informacija. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Banko kreditas. Ūkinės veiklos išlaidos. Pinigų srautai. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Balansas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvados. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (37 pus.)


Verslo planas. Savitarnos skalbykla
Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugų kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reklamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Verslo planas. Statybos darbų įmonė
Individualios įmonės "Murlota" verslo planas. Statybos įmonės charakteristika. Statybos įmonės veiklos sritys. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės teisinės formos. Statybos įmonės tikslai. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos skaičiavimas. Statybos projekto įgyvendinimo etapai ir jų dalyviai. Statybos konkursas. Rėmimas. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. Statybos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos darbų organizavimas.
Vadybos Kursinis darbas (11 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 |  47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |