Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 |  46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas: visuomeninis maitinimas
REZIUMĖ. Įmonės rekvizitai. UAB "Meilės skonis". Planuojamo verslo finansiniai rodikliai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės aprašymas. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ. Asortimento politika. GAMYBINIS PLANAS. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. Žemės sklypo ir teritorijos sutvarkymas. Kavinės pastato statyba. Prekybos įrangos įsigijimas. Darbuotojų samdymas. MARKETINGO PLANAS. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. ORGANIZACINIS PLANAS. Įmonės darbuotojų skirstymas. Savininkai ir vadovai. Personalas. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. Firmos silpnosios vietos. FINANSINIS PLANAS. Planuojamos pajamos ir bendrasis pelnas. Kintamos eksploatacinės išlaidos. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas ir nekilnojamo turto mokestis. Kavinės pastato ir įrangos draudimo išlaidos. Kitos kavinės santykinai pastovios išlaidos. Kavinės veiklos rezultatai. Balansas. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Verslo planas: žuvies rūkymas ir pardavimas
Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba (paslauga, prekyba). Gamybos (paslaugos, prekybos) proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finanasai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - pateikti teorinius įmonės atsiradimo bei gyvavimo veiksnius ir praktiškai sukurti verslo plano modelį. UAB "Žuvinukas" tikslas - pradėti rūkytų žuvies gaminių gamybos verslą, siekti pelno ir įsitvirtinti rinkoje. Bendrovė tieks savo produkciją didmenininkams ir kitom prekybos įmonėms. Bendrovė stengsis aptarnauti kuo daugiau įvairių klientų. Didelis dėmesys bus skiriamas bendradarbiavimo ir verslo kultūrai vystyti bei plėsti.
Vadybos Kursinis darbas (28 pus.)


Verslo planas. Baldų gamyba
Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai. Misija. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai.
Vadybos Namų darbas (8 pus.)


Verslo planas. Duonos ir pyrago kepykla
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos. Nenuostolingumo analizė. Priedas.
Vadybos Kursinis darbas (33 pus.)


Verslo planas. Greito maisto užkandinė ,,Už kampo"
ĮVADAS. VERSLO PLANAS. Kas tai yra verslo planas. Verslo plano struktūra. Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. GREITO MAISTO UŽKANDINĖS VERSLO PLANAS. Greito maisto užkandinės ”Už kampo” SSGG analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA. Turbūt daugelis yra pasvajojęs apie savo nuosavą verslą, juk kiekvienas norėtume buti savo paties bosu, o ne klausyti kieno nors priekaištų. Deja, šito žingsnio imasi ne kiekvienas, nes daugelis net nežino su kuo gali susidurti bei nuo ko pradėti. Turint idėją, pagrindiniu klausimu tampa kaip ją realizuoti: kaip sukaupti kapitalą, kur įsikurti, surasti darbuotojus ir t.t. Į šiuos klausimus galima atsakyti viską kruopščiai apmąsčius ir suskaičiavus, sukurti verslo planą.Kai kalbama apie įmonės verslo planą, paprastai turimas galvoje oficialus rašytinis dokumentas. Šis dokumentas padeda sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus, ir juo galima remtis vėliau. Prieš steigiant įmonę verslo planą parengti yra būtina, nes jis atskleis galinčias vėliau iškilti problemas, nurodys būdus joms spręsti ir šitaip sutaupys jums nemaža laiko, pinigų ir išvengsite bereikalingo “galvos skausmo“. Verslo plano sudarymas suteikia unikalią galimybę – planuojama įmonė gali bankrutuoti dar “popieriuje“, taip nepatirdama finansinių nuostolių. Turbut pritarsite, jog geriau bankrutuoti tokiu būdu negu patirti jau veikiančios įmonės bakrotą.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Verslo planas. Kaimo turizmas.
SANTRAUKA. ĮVADAS. KAIMO TURIZMO VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ. KAIMO TURIZMO MARKETINGO KOMPLEKSAS IR JO APLINKA. TOLIMOJI APLINKA. ARTIMOJI APLINKA. PRODUKTAS. KAINA. PASLAUGŲ TEIKIMAS. RĖMIMAS. PAVOJŲ IR GALIMYBIŲ NUSTATYMAS. MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI. GAMYBINIS PLANAS. TURIMAS TURTAS. NUMATOMAS ĮSIGYTI TURTAS. AMORTIZACINIAI ATSKAITYMAI. REIKALINGA ĮRANGA DARBO JĖGA PRADINĖS IŠLAIDOS. MAITINIMO IŠLAIDOS. REKLAMOS IŠLAIDOS. PASLAUGOS SAVIKAINA. PASLAUGŲ KAINOS. PAJAMOS UŽ PASLAUGAS. PARDAVIMŲ PROGNOZĖ. ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA. REIKŠMĖ. SELEKCIJA. NORMOS. FINANSINIS PLANAS. FINANSAVIMO ŠALTINIAI. LŪŽIO TAŠKAS. KAIMO TURIZMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS. KAIMO TURIZMO VEIKLOS PINIGINIŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ. BUHALTERINIS BALANSAS. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA. IŠVADOS IR PASIŪLIMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Kaimo turizmas vis labiau populiarėjanti verslo šaka, kuris susidomi vis daugiau ir daugiau miesto žmonių. Daugelis miesto žmonių mieliau renkasi ne poilsį Lietuvos kurortiniuose miestuose (Palangoje, Nidoje, Juodkrantėje ir kt.), kuriame nors užsienio mieste, bet - ramų poilsį toli nuo miesto triukšmo kaimo aplinkoje. Šio verslo plano kuriama sodyba randasi Plungės rajone, Plateliai( 16 km nuo Plungės). Sodyba - vaizdingame gamtos kampelyje prie miško. Sodybai priklausančiose valdose yra 3 tvenkiniai (2 iš jų pritaikyti poilsiui).
Vadybos Diplominis darbas (43 pus.)


Verslo planas. Kaimo turizmo sodyba
SANTRAUKA. VERSLO APRAŠYMAS. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. RINKODARA. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. GAMYBA. Trumpas paslaugos teikimo aprašymas. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Alternatyvi veikla. VADYBA. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. RIZIKOS VERTINIMAS. Galimi sunkumai ir kliūtys. Pardavimo prognozė. FINANSAI. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pelno ataskaita. Firma, kurią apibūdina šis verlo planas, -tai Audronės , Dovilės ir Mindaugo individuali įmonė “Mano sodyba” (toliau Iį “Mano sodyba”), kuri vysto netradicinį kaimo turizmą –, paremtą dzūkiškais papročiais. Šią sodybą žadama įkurti dzūkijos nacionaliniame parke, šalia Ūlos upės. Klientų pageidavimu internetiniame puslapyje bus pateikta platesnė informacija apie sodybos veiklą bei privažiavimo galimybes.
Vadybos Kursinis darbas (15 pus.)


Verslo planas. Kaimo turizmo sodyba
ANOTACIJA. VERSLO IDĖJA. "Lašelis". ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. RINKA. MARKETINGO PLANAS. KAINA. PASLAUGŲ TEIKIMAS. REKLAMA IR NUOLAIDOS. PASLAUGŲ PARDAVIMO PROGNOZĖS. GAMYBOS PLANAS. VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. ĮMONĖS SILPNOSIOS SAVYBĖS. FINANSINĖ DALIS. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. PRIEDAI. Kaimo turizmas, Lietuvoje klestėjęs nuo 7 iki 9 dešimtmečio, ir vėl pradeda atgimti. Dar nejaučiama didelės konkurencijos nei ypatingų reikalavimų, nors netrukus atsiras įvairių problemų, būdingų kitų rūšių turizmo paslaugų siūlytojamNorint gerai organizuoti Lietuvoje kaimo turizmą, teikti kokybiškas ir nebrangias paslaugas, reikia dar nemažai investicijų ir tinkamai pasiruošti. Anksčiau turistas pats susirasdavo nuošalią kaimo sodybą poilsiauti. Dabar, didėjant informacijos srautui ir pasirinkimo galimybėms, veikiant rinkos ekonomikos dėsniams, jis laukia, kas pasiūlys paslaugas, labiau atitinkančias jo poreikius ir galimybes. Kaimas neatsiejamas nuo žemės, ūkio ir ūkininkavimo. Nuo seno kaimietis užsiima augalų ir gyvulių auginimu, išauginto derliaus pardavimu, t.y. su produkcijos gamyba ir pardavimu. Tačiau keičiantis ekonominei situacijai, ūkininkavimas tampa ne vienintele kaimo gyventojų veikla.
Vadybos Kursinis darbas (56 pus.)


Verslo planas. Kaimo turizmo sodyba ,,Aušra"
Pavadinimas, rekvizitai. Aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Konkurencinė analizė. Paslaugos analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Anketinio tyrimo rezultatai. Sąntrauka. Reziumė. Priedai. Šio verslo plano kuriama sodyba randasi Kretingos rajone, Kūlupėnų seniūnija, Kūlupėnai ( 20 km nuo Kretingos, 32 km nuo Palangos). Sodyba - vaizdingame gamtos kampelyje prie miško. Sodybai priklausančiose valdose yra 3 tvenkiniai (2 iš jų pritaikyti poilsiui). Verslas orientuojamas į vidutines pajamas gaunančias šeimas su vaikais. Turistų apgyvendinimo paslaugoms įrengti – 10 kambarių atitinkantys kaimo turizmo įmonei keliamus reikalavimus. Kurio vieta 1 asmeniui su maitinimu (pusryčiais) – 35 Lt.
Vadybos Kursinis darbas (26 pus.)


Verslo planas. Kirpykla
Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Pelno ataskaita. Balansas. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (27 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 |  46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |