Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas: prekyba statybinėmis apdailos medžiagomis UAB "Vizinga"
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai galimybės ir orientyras. Įmonės uždaviniai. Produkto (paslaugos) aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Reklama, rėmimas. Trumpas gamybos ir paslaugos teikimas. Trumpas gamybos ar paslaugos teikimo aprašymas. Vietos analizės. Patalpos. Įranga. Tiekėjai. Darbuotojai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Pardavimų planavimas. 2009 m. Pelno ataskaita. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Verslo planas: privatus vaikų darželis
Įvadas. Verslo idėjos. Pasirinkta idėja: privatus vaikų darželis. Teisiniai aspektai - įmonės steigimas. Įmonės "privatus vaikų darželis" teisiniai dokumentai. Personalas ir vadyba. Marketingo komplekso elementai. Pardavimai. Išvados. Uždaviniai tikslui pasiekti. Aptarti verslo idėjas. Pristatyti pasirinktą verslo idėją. Aptarti teisinius aspektus. Aprašyti personalą ir valdymo funkcijas. Aptarti marketingo komplekso elementus. Pateikti finansinius skaičiavimus.
Vadybos Kursinis darbas (14 pus.)


Verslo planas: saldainių prekyba
SANTRAUKA. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ. IĮ "Skanumynų pasaulis". Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. Nuosavybės forma. Įmonės veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinkos apžvalga. MARKETINGO PLANAS. Kainų politika ir prognozės. Rėmimas ir reklama. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Projekto įgyvendinimas. Organizacinė struktūra. Darbuotojai. RIZIKA. FINANSINIS PLANAS. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Grynųjų pinigų srautai. Balansas. Išvados. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Verslo planas: siuvimo įmonė IĮ "stilius"
Lietuvos ekonominė situacija. Lietuvos ekonomika: stiprėjantis stabilumas. Smulkios ir vidutinės įmonės. Alytaus įvaizdis. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Rinkos tyrimai. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Konkurentai. Vartotojų analizė ir rinkos segmantacija. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Gamybinio proceso ypatumai. Darbo organizavimas ceche. Įrengimai. Gamybos apimties skaičiavimas. Materialiniai ištekliai ir atsargos, tiekėjai. Kokybės valdymas. Kokybės sistema. Valdymo organizavimas. Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimas ir skatinimas. Darbininkų skaičius, darbo užmokestis bei motyvacijos. Rizikos veiksniai. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Įmonės sėkmės veiksniai ir konkurenciniai požymiai. Pradiniai kaštai ir finansavimas. Pradiniai kaštai ir finansiniai šaltiniai. Kaštų nustatymas. Kainos nustatymas. Įmonės finansinės veiklos analizė.
Vadybos Kursinis darbas (34 pus.)


Verslo planas: siuvimo įmonė UAB "Sportė"
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Išlaidos medžiagoms. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. El. Energ. Poreikis ir išlaidos gamyb. Patalpų apšvietimui. El. Energ. Poreik. Ir išlaidos admin., buit. Patalpų apšvietimui. Elektr. Energ. Poreikis ir išlaidos gamybos įrengimams. Išlaidos ryšių paslaugoms. Išlaidos komunalinėms paslaugoms. Išlaidos patalpų apšildymui. Vienetiniai darbo užmokesčio įkainiai. Tiesiog. Gamybos išlaidos vienam gaminiui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Parduot. Produkc. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodykliai. Literatūra. Priedai. Pradėti siuvimo verslą, kaip ir bet kokios kitos srities verslą, Lietuvoje, nėra taip paprasta. Problema yra ne vien dėl nuolat augančių žaliavų kainų, bet ir dėl didėjančių elektros energijos, šildymo kainų bei nors ir nežymiai kylančio minimalaus darbo užmokesčio. Būtent dėl šių priežasčių kyla ir pasiūtos (pagamintos) produkcijos kainos...
Vadybos Kursinis darbas (48 pus.)


Verslo planas: smėlio gavyba
Įmonės charakteristika. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas. Veiklos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kaina. Reklama. Verslo vietos parinkimas, patalpos ir įrenginiai. Vieta. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Personalo parinkimas. Organizacijos modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Lūžio taškas- ribinis pelnas. Kintamos ir nekintamos išlaidos. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Mano planuojama privati įmonė dirbs smėlio gavybos srityje- tieks kokybišką smėlio žaliavą įvairioms statybinių medžiagų, priemonių gaminimo fabrikams, statybų bendrovėms. Įmonė vadinsis „ Birioji kopa”.
Vadybos Kursinis darbas (9 pus.)


Verslo planas: soliariumų centras UAB "Saulės bučinys"
Verslo aprašymas. Gamyba. Vadyba. Rinkodaros analizė. Rizikos įvertinimas. Finansinių rezultatų analizė. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Teikiamų paslaugų gamybinių savikainų prognozės. Pelno ( nuostolio ) prognozė. Pvm prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Literatūros sąrašas. UAB "saulės bučinys" soliariumų centras teikia įdegio paslaugas, todėl pirmiausia įmonė išskiria paslaugos nauda. Soliariumų centras teikia tolygų bei viliojantį įdegį. Klientai gali mėgautis įdegusiu kūnu ne tik vasarą, bet ir žiemą, ar bet kuriuo kitu metų laiku.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Verslo planas: Sporto klubas "Domino"
Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Šakos aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Paslaugų aprašymas. Reikalingi darbuotojai. Reikalingi įrengimai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai. Lankytojai. Darbo laikas. Rinkodaros planas. Rinkos analizė. Rinkodaros rinkinys. Paslaugos. Kainos, jų nustatymas. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Personalo priėmimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) apskaičiavimas. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Įmonės stipriosios vietos. Rizikos sumažinimas. Darbų grafikas. Šio proekto esmė – įkurti nedidelį sporto klubą, veikiantį paslaugų ir aptarnavimo sferoje, kuris aptarnautų Klaipėdos pietinės dalies gyventojas. Sporto klubas bus įkūrtas puikioje vietoje, aplinkui nera didelių konkurentų, kurie keltų pavojų. Aplink gyvena daug žmonių, šalia daug mokyklų. Sporto klubas“Domino“ teiks visas paslaugas, kurios gerina žmogaus sveikatą, nuotaiką, kūno formas, tai...
Vadybos Kursinis darbas (28 pus.)


Verslo planas: statybinių medžiagų ir žemės ūkio technikos prekyba
SANTRAUKA. ĮMONĖS PRISTATYMAS. UAB "Plungės Lytagros". INVESTICIJOS. DARBO EIGA. PASLAUGOS ANALIZĖ. RINKA. PRIEDAI.
Vadybos Kursinis darbas (15 pus.)


Verslo planas: suvenyrų prekyba "Klaipėdos suvenyrai"
Įvadas. Individualios veiklos "Klaipėdos suvenyrai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Verslo plano teorinė analizė. Verslo idėja, tikslai ir teisinė forma. Rinkodaros planas. Rinkodaros aplinkų analizė. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Individualios veiklos "klaipėdos suvenyrai" verslo planas. Individualios veiklos "Klaipėdos suvenyrai" idėja, tikslai ir teisinė forma. Individualios veiklos "Klaipėdos suvenyrai" rinkodaros planas. Individualios veiklos "Klaipėdos suvenyrai" rinkodaros aplinkų analizė. Individualios veiklos "Klaipėdos suvenyrai" finansinis planas. Individualios veiklos "Klaipėdos suvenyrai" rizikos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
Vadybos Kursinis darbas (36 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |