Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas: mažmeninė prekyba kosmetikos ir higienos prekėmis
Santrauka. Verslo idėja. UAB "Jūsų grožiui". Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Tiekėjai. Tarpininkai ir pagalbininkai. Klientai (vartotojai). Konkurentai. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė-politinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Marketingo strategija. Prekės (paslaugos). Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Finansiniai skaičiavimai.
Vadybos Kursinis darbas (26 pus.)


Verslo planas: melioracijos paslaugos
Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Rinkodaros planas. Vartotojai. Konkurentai. Reklama ir rėmimas. Gamybos planas. Patalpos ir įrengimai. Organizacinis planas. Organizacijos valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Finansinis planas. Paskolos grąžinimo planas. Literatūros sąrašas. Mano planuojama įmonė dirbs melioracijos srityje - atliks įvairius eksploatacijos darbus. Pagrindinės įmonės teikiamos paslaugos būtų smulkūs kelių priežiūros darbai, melioracijos įrenginių priežiūra, pvz. griovių ir pralaidų šienavimas, tiltų ir viadukų aplinkos tvarkymas, teritorijų sutvarkymas ir priežiūra ir t.t.
Vadybos Kursinis darbas (10 pus.)


Verslo planas: moteriškų rūbų siuvimas
Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto ir paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Pelno ataskaita. Balansai. Ekonominiai rodikliai. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


Verslo planas: motorolerių nuoma IĮ "Motoriukas"
Verslo aprašymas. Rinkodara. Aplinkos veiksnių pokyčiai. Paslaugos aprašymas. Rėmimas. Pardavimų prognozės. Paslaugos proceso aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra ir personalo vadyba. Finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas. Pagrindinės įmonės siūlomos paslaugos. Vienviečio motorolerio nuoma. dviviečių motorolerių nuoma. apsauginių priemonių nuoma. Įmonės "Motoriukas" paslaugos bus teikiamos Trakuose, Vytauto gatvėje. Šios paslaugos ketinama realizuoti išnuomojant vietą.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Verslo planas: naktinis klubas "Mega"
Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Prekė (paslauga). Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos apžvalga. Vietovės kur įsikūręs naktinis klubas "Mega" aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojai. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai.
Vadybos Kursinis darbas (20 pus.)


Verslo planas: naktinis klubas "Kubas"
Įvadas. Verslo idėja. Verslo ypatumai. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: aprašyti verslo idėją. Darbo objektas: naktinis klubas "Kubas". Atlikimo metodika: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė.
Vadybos Kursinis darbas (11 pus.)


Verslo planas: pieno produktų parduotuvė
ĮVADAS. UAB "Baltoji puta". LITERATŪROS, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. ĮMONĖS ORGANIZACINĖS VEIKLOS PLANAVIMO METODOLOGINIAI PRINCIPAI. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Verslo plano samprata ir tikslai. Marketingas. Rinka ir marketingo tyrimai. Marketingo kompleksas: produktas, paskirstymas, rėmimas, kaina. Pardavimo strategijos metodologiniai pagrindai. Verslo rizika. ĮMONĖS „BALTOJI PUTA“ ŪKINĖS – KOMERCINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS. Verslo aprašymas. Produkto aprašymas. Marketingo planas. Organizacinis veiklos planas. Finansinis planas. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI.
Vadybos Kursinis darbas (41 pus.)


Verslo planas: pievagrybių auginimas
Įvadas. Verslo aprašymas. UAB "ARISTAVOS GRYBAI". Verslo srities aprašymas, firmos istorija. Firmos tikslai. Paslaugų aprašymas. Prekės tobulinimo tyrimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos vertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Produkcijos savikainos struktūra. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


Verslo planas: plastikinių langų įrengimas
SANTRAUKA. VERSLO APRAŠYMAS. IĮ "Ilanga". Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos (kūrimo) aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. MARKETINGAS. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslaugos teikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. PASLAUGOS TEIKIMAS. Paslaugos technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Personalo parinkimas. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, JŲ PAREIGOS, TEISĖS, ATSAKOMYBĖ. ORGANIZACINĖ ĮMONĖS STRUKTŪRA, VALDYMO MODELIS IR STILIUS. RIZIKOS VEIKSNIAI, PROBLEMOS, KLIŪTYS, ALTERNATYVI VEIKLA. FINANSAI. Gamyba per artimiausius 5 metus. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinės prognozės.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


Verslo planas: prekyba internetu
ĮVADAS. VERSLO APRAŠYMAS. UAB "WEBAUTO" CHARAKTERISTIKA. RINKA. MARKETINGO PLANAS. ORGANIZACINIS PLANAS. FINANSINIS PLANAS. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Ištrauka iš darbo. Naujo verslo, naujos įmonės ištakos slypi verslo idėjoje. Prieš steigiant įmonę ar pradedant verslą, visų pirma reikia turėti gerą sumanymą. Patraukli verslo idėja yra ta, kuri atitinka vartotojų poreikius, norus, todėl ją įgyvendinus galima gauti nemažą pelną. Žinoma pageidautina, kad sumanymas būtų originalus, tačiau šiuolaikinėje, visko pertekusioje rinkoje sunku rasti dar neužpildytą nišą. Taigi tenka stebėti būsimų konkurentų siūlomus produktus, analizuoti rinką ir pateikti esamų produktų modifikaciją, akcentuojant vieną ar kelis esminius parduodamos produkcijos pranašumus.
Vadybos Kursinis darbas (37 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |