Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas: išvykstamojo turizmo paslaugos
ĮVADAS. SANTRAUKA. VERSLO IDĖJA IR MISIJA. APLINKOS ANALIZĖ. Turizmo rinka. Statistikos departamento duomenys apie Lietuvos išvykstamąjį turizmą už 2005 m. Kelionių organizatoriaus „Gero kelio“ potencialus vartotojai ir klientai. Įmonės dislokacija. Rinkodaros ir verslo tikslai. KAPITALO FORMAVIMAS. TURIZMO ĮMONĖS STEIGIMAS. UAB „Gero kelio“ registravimas. Kelionių organizatoriaus „Gero kelio“ pavadinimas ir logotipas. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. ĮMONĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS IR TURIZMO PRODUKTAS. Busimieji įmonės partneriai. FINANSINIAI SKAIČIAVIMAI. IŠVADOS. LITERATURA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI. VADOVO ATSILIEPIMAI. PRIEDAI.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Verslo planas: jūrų gerybiu restoranas "Žydrasis kalmaras"
Teorine dalis. Įmonė kaip sistema. Įmonės aplinkos analizė. Personalo valdymo struktūra. Rinkodaros apibūdinimas. Veiklos analizė. Paslaugos aprasymas. Marketingo aplinkos aprašymas. Įmonės personalas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas.
Vadybos Kursinis darbas (29 pus.)


Verslo planas: kaimo turizmas
SANTRAUKA. Pradiniai duomenys. VERSLO APRAŠYMAS. Pagrindinė specializacija. Įmonės tikslas. Produkto aprašymas. RINKODARA. Rinkodaros kryptys. Konkurento produktas. Rinkos analzė. Reklama. Sutartiniai ženklai. RUOŠEMAS PRODUKTAS AR PASLAUGA. Produkto savybė. Gamtinis kompleksas. Apgyvendinimas. Maitinimas. Pramogos. Transportas. Buitinės paslaugos. Informacija. Gamybos savikaina. VADYBA. Personalo parinkimas. Reikalavimai. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. RIZIKA. FINANSAI. Finansinių prognozių prielaidos.
Vadybos Kursinis darbas (28 pus.)


Verslo planas: kaimo turizmo sodyba
Bendra informacija apie įmonę. UAB "Gandriukas". Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba (pardavimai). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai.
Vadybos Kursinis darbas (11 pus.)


Verslo planas: kaimo turizmo sodyba
KAIMO SODYBOS APLINKA. PAGRINDINIAI KAIMO SODYBOS VEIKLOS RODIKLIAI. KAIMO SODYBOS TIKSLAI. MIKRO APLINKA. KAIMO SODYBOS STRUKTŪRA. KAIMO SODYBA “TARP KLEVŲ“. KAMBARIAI. PRIVALUMAI. ATSISKAITYMO BŪDAI. NUOLAIDOS. PAPILDOMOS PASLAUGOS. PRAMOGOS. Naudota literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (18 pus.)


Verslo planas: Kauno baldai
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Organizacinė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė ir finansinė aplinkos. Ekonominė aplinka. Pradedant bet kokią veiklą ar ją vystant būtinas aplinkos tyrimas ir prognozavimas, kad būtų galima išsiaiškinti įmonės privalumus ir trūkumus veiklos galimybes ir numatyti galimus konjuktūros pokyčius. Šiame darbe aš apžvelgsiu akcinės bendrovės “Kauno baldai“ aplinką, pateiksiu kai kurias prognozes.
Vadybos Kursinis darbas (12 pus.)


Verslo planas: kavinė
ĮVADAS. VERSLO PLANO ESMĖ IR REIKALINGUMAS. VEIKLOS EIGA. VERSLO TIKSLŲ APIBRĖŽIMAS. VERSLO PLANO STRUKTŪRA. Santrauka. VERSLO APRAŠYMAS. Steigiamos įmonės rūšis. Steigiamos įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės SWOT analizė. RINKODARA. Rinkos apžvalga. Situacijos analizė. Makroaplinkos veiksnių įtaka. Mikroaplinkos veiksnių įtaka. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Rėmimo organizavimas. GAMYBOS PLANAS. Trumpas gamybos paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. GAMYBINĖS VEIKLOS KAŠTŲ APSKAIČIAVIMAS. Metinės kavinės veiklos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Technologinių įrengimų vertės apskaičiavimas. GAMYBOS IŠLAIDOS. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. FINANSINIS PLANAS. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Planuojamų gamybos sąnaudų suvestinė. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. Rizikos veiksniai. Rizikos mažinimas. PRIEDAI.
Vadybos Kursinis darbas (36 pus.)


Verslo planas: kavinė "Dangus"
Šis verslo planas yra individualios įmonės "Dangus" planuojamo verslo organizavimo aprašymas. Ruošiamasi atidaryti kavinę, kuri bus skirta vaikams. Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Įmonės charakteristika. Teisinė - politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Rinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Prekės ir paslaugos. Kaina. Pateikimas (paskirstymas). Reklama. Veiklos planas. Personalo parinkimas ir reikalavimai. Patalpos ir įrengimai. Rizika. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (14 pus.)


Verslo planas: kavinė, viešojo maitinimo paslaugos
Santrauka. Verslo aprašymas. UAB "Užeik". Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Įmonės vietovės aprašymas. Produkto - paslaugos aprašymas. Vartotojai. Realiai pasiekiami vartotojai. Marketingo planas. Konkurentai. Kainų politika ir kainos. Kavinės meniu. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Pardavimų prognozė. Kavinės “Užeik” SWOT analizė. Gamybos planas. Patalpos. Pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Organizacinis planas. Teisiniai aspektai. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Organizacinė valdymo struktūra. Vadovai, valdymo personalas. Darbuotojai. Atlyginimai. Finansinis planas. Prognozuojamos sąnaudos 2008 - 2010 m. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 2008 - 2010 m. Prognozuojamas balansas 2008-2010 m. Lūžio taško apskaičiavimas. Santykiniai rodikliai. Paskolos atidavimas ir palūkanos. Rizikos įvertinimas. Kokybinė rizikos analizė.
Vadybos Kursinis darbas (33 pus.)


Verslo planas: klubas "Fargus"
Paslaugų verslui įgyjant vis didesnę pasiūlą Lietuvoje, verslo planą sudarėme, norėdami įkurti disko klubą "FARGUS". Bene svarbiausias tikslas - sukurti savo stilių, kad žmogus atsipalaiduotų ir jį pamėgtų. Norint maksimaliai tenkinti klientų norus, pateiksim aukšto lygio aptarnavimą. Todėl personalą atrinksime pagal specialiai sukurtą planelį. Vadovai išrinkti atsižvelgiant ir į žmogaus scharakterio savybes, ir į jų turimas žinias bei sugebėjimus. Įmonės buveinė strateginiu požiūriu turi daug privalumų, nes ji yra senamiestyje, miesto centre, seno namo rūsyje. Pradžioje bus atliktas remontas, sukurtas interjeras, kur mūsų idėjas perteiks geri specialistai.
Vadybos Kursinis darbas (23 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |