Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas: elektroninio popieriaus produktų realizacija
VERSLO PLANO SANTRAUKA. UAB "E paper Baltic". MARKETINGAS. Rinkos charakteristika, rinkos tyrimai. Pagrindimai klientai. Pardavimų organizavimas. Konkurencinės sąlygos ir pagrindiniai konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Pranašumai prieš konkurentus. Kainodaros strategija. Reklama. Pagrindiniai įmonės tikslai rinkoje. VALDYMAS IR DARBUOTOJAI. Organizacinė struktūra. Steigėjai. Vadovai. Personalas. Personalo paruošimas. RIZIKA. FINANSAVIMAS. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno prognozavimo prielaidos.
Vadybos Kursinis darbas (12 pus.)


Verslo planas: floristikos paslaugos
APIBENDRINIMAS. Personalinė įmonė "Florisima". VERSLO APRAŠYMAS. BENDRAS SUMANYMO APRAŠYMAS. VERSLO SFEROS APIBŪDINIMAS. FIRMOS ISTORIJA ARBA ATSIRADIMAS. SUMANYMO UŽDAVINIAI. SUMANYMO UNIKALUMAS. MARKETINGAS. VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI. RINKOS BŪKLĖ, JOS DYDIS IR TENDENCIJOS. KONKURENCIJA RINKOJE. MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS. MARKETINGO RINKINIO ELEMENTAI. PRODUKTAS RINKOS POŽIŪRIU. PASISKYRSTYMO KANALAI. KAINŲ NUSTATYMAS. REKLAMAVIMAS IR STIMULIAVIMAS. GAMYBA. GAMYBOS VYKDYMO VIETA. GAMYBOS POREIKIAI. REIKALINGOS PATALPOS. ĮRENGINIAI IR KITOS PRIEMONĖS. TIEKIMO IR TRANSPORTAVIMO VEIKSNIAI. DARBUOTOJŲ SAMDYMO GALIMYBĖS. GAMYBOS KAŠTŲ PROGNOZĖ. VALDYMAS. VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS. ORGANIZACINĖ FIRMOS STRUKTŪRA. JURIDINĖ SANDARA IR SUTARTYS. PATARĖJAI IR KONSULTANTAI. KRITINĖ RIZIKA. NUMATOMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS. RIZIKOS VEIKSNIAI. ALTERNATYVIOS VEIKIMO KRYPTYS. FINANSAI.REIKIAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS. PARDAVIMO PROGNOZĖ. PROGNOZUOJAMŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA. DARBŲ GRAFIKAS. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Verslo planas: floristikos salonas
Verslo aprašymas. "Spalvų žaismas". Rinkodaros planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas.
Vadybos Kursinis darbas (9 pus.)


Verslo planas: geodezijos paslaugos IĮ "GEO darbai"
Santrauka. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Mūsų įmonės "GEO darbai" SSGG analizė. IĮ "GEO darbai" paslaugos. Kainos paskirstymas ir paslaugų rėmimas. Pinigų srautų prognozė. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) skaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Lūžio taško skaičiavimas. Nusidėvėjimo ir likvidacijos lentelė. Darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas. Geodezinius darbus atliekanti individuali įmonė „GEO darbai“ Lietuvoje įregistruota 2009 m. Šios mūsų verslo idėjos tikslas – pelno siekimas, kuo maksimaliau patenkinant vartotojų poreikius. Tik vartotojų pripažinimas ir jų poreikių patenkinimas gali padėti užtikrinti stabilią įmonės veiklą.
Vadybos Kursinis darbas (16 pus.)


Verslo planas: geodeziniai matavimai IĮ "Geolinija"
Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tiksai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodaros stategija. Rėmimas. Gamyba (paslaugos teikimas). Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Įmonės investicinis projektas. Išvados. Literatūra. Darbo objektas. Verslo plane bus aprašomas IĮ "Geolinija" perspektyvos, jo finansinė dalis, rinkos apžvalga. Darbo tikslas. Pagrindiniai darbo tikslai yra išsiaiškinti ar naudinga šiuo metu įkurti tokias paslaugas teikiančią firmą ir ar ją įsteigus ji neš bent minimalų pelną. Darbo uždaviniai. Šito verslo plano pagrindiniai tikslai yra tokie. Išanalizuoti įmonės vadybinę veiklą. Atlikti rinkos tyrimą,. Išanalizuoti konkurentus,. Parengti ir įvertinti įmonės investicinį projektą.
Vadybos Kursinis darbas (18 pus.)


Verslo planas: geodeziniai matavimai IĮ "GeoMatas"
Turinys. Verslo idėja. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingo planas. Kaindoara. Kainos apskaičiavimas pasirinktu medotu. Pardavimų rėmimas, reklama. Gamybinis planas. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Gamybiniai pajėgumai. Valdymas. Rizika. Naudota literatūra. Įmonė užsiims geodeziniais darbais. Šiuo metu geodezinės paslaugos Lietuvoje turi ypač didelę paklausą: daugėja statybų, vykdomos žemės reformos.
Vadybos Kursinis darbas (13 pus.)


Verslo planas: geriamojo vandens tiekimas
VERSLO PLANO SANTRAUKA. UAB "Vandenėlis". MARKETINGAS. Rinkos charakteristika. Pagrindiniai klientai. Pardavimų organizavimas. Konkurencinės sąlygos ir pagrindiniai konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Pranašumai prieš konkurentus. Kainodaros strategija. Reklama. Pagrindiniai įmonės tikslai rinkoje. VALDYMAS IR DARBUOTOJAI. Organizacinė struktūra. Steigėjai. Vadovai. Personalas. Personalo paruošimas. RIZIKA. FINANSAVIMAS. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno prognozavimo prielaidos. Projekto vertinimas ir jautrumo analizė (rodikliai). Paskolos aptarnavimas.
Vadybos Kursinis darbas (13 pus.)


Verslo planas: gintaro dirbinių pardavimas
UAB "Ginatas". Įvadas. “Gintarinių dirbinių verslininkystės problemos”. Verslo ketinimų pristatymas. Verslo uždaviniai ir funkcijos. Įmonės charakteristika. Prekė ir jos aprašymas. “Verslo gintariniais dirbiniais ekonominiai skaičiavimai ir jų analizė. Pinigų minimalioms atsargoms įsigyti skaičiavimai. Buhalterinio balanso prognozavimas pradiniam ir papildomam kapitalo poreikiui. Lūžio taškas. “Gintarinių dirbinių tobulinimo kryptys ir tendencijos (galimybės)”. Marketingo aplinka ir konkurencija. Reklama. Pardavimo strategijos. Įmonės valdymo tobulinimas. Verslo rizika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Resume.
Vadybos Diplominis darbas (40 pus.)


Verslo planas: grožio salonas
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. ĮI "Prestižas". Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai, paslaugos. Firmos charakteristika. Vietos kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir technologijos. Vartotojai. Rinkodaros planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Įrenginiai ir patalpos. Medžiagos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir jų darbuotojai. Informacija apie vadovą. Darbuotojai. Organizacinė struktūra. Darbo apmokėjimas. Rinkos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pinigų srautų prognozės. Projekto atsipirkimo laikas.
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


Verslo planas: IĮ "Purslas"
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Nenuostolingumo (lūžio) taško skaičiavimas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Darbo grafikas. Literatūros sąrašas. Nuodugniai ištyrusi Vilniaus viešųjų pirčių rinką, nusprendžiau atidaryti viešąją pirtį su baseinu, o norėdama pritraukti kuo daugiau klientų nutariau teikti aerobikos paslaugas 20 vietų salėje su treniruokliais.
Vadybos Kursinis darbas (33 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |