Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Verslo planas: automobilių plovykla
UAB "LAŠAS" CHARAKTERISTIKA. VERSKLO IDĖJA IR TIKSLAI. VERSLO APLINKA. RINKA IR RINKODARA. PRODUKCIJA (PASLAUGA). VALDYMAS IR DARBUOTOJAI. RIZIKA. FINANSAI.
Vadybos Kursinis darbas (14 pus.)


Verslo planas: automobilių stovėjimo aikštelė
SANTRAUKA. Verslo idėja. UAB "Civeta". Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Marketingas. Rinkos aprašymas. Konkurencijos analizė. Kainų strategija. Pateikimo strategija. Reklama ir rėmimas. Vietos analizė. Trakų gyventojai pagal lytį ir pagal pagrindines amžiaus grupes. Paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo aprašymas. Patalpos ir įranga. Paslaugų aprašymas. Transportas ir tiekėjai. Personalo parinkimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Gamybos savikainos skaičiavimas. Finansinės ataskaitos. IŠVADOS. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Verslo planas: autoservisas
Santrauka. Verslo aprašymas. IĮ "Auto". Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Rizikos įvertinimas. Marketingas. Teisinė ir politinė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Teikiamų paslaugų charakteristika. Kaina. Prekių pateikimas. Reklama ir rėmimas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Atsargos. Personalas. Įmonės darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansinė informacija. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Individuali įmonė “Auto” numato teikti automobilių remonto ir dažymo paslaugas, nepriklausomai nuo automobilių markės bei amžiaus. Mano įmonė žada pasiūlyti vartotojams platų remonto darbų asortimentą: variklio, transmisijos, važiuoklės, kėbulo remontą ir dažymą, ratų montavimą ir balansavimą, stabdžių sistemos remontą, elektrosistemų remontą, mašinos ardymą, detalių plovimą bei valymą ir kitas paslaugas.
Vadybos Kursinis darbas (14 pus.)


Verslo planas: autoserviso paslaugos
Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. UAB "ETA". Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Vidinė įmonės aplinka. Planavimas. Ištrauka iš darbo. Šiuo laiku Lietuvoje daugelis žmonių gali kurti savo verslą, tai yra dirbti sau, o ne būti pavaldžiam kitiems. Kurti verslą nėra lengvas dalykas, šis procesas reikalauja, kruopštaus darbo ir didelio pasiryžimo įveikti daug sunkumų. Šio darbo esmė – išanalizuoti įmonės planavimo, organizavimo, vadovavimo, kontrolės ir kitos veiklos ypatumus, parodyti, su kokiomis problemomis šiandien susiduriama vystant ir plėtojant verslą, kovojant konkurencinėje kovoje ir panašiai.
Vadybos Kursinis darbas (11 pus.)


Verslo planas: baras "Studentas"
Įvadas. Projekto tikslų pristatymas ir pagrindimas. Mūsų tikslų medis. Situacijos analizė ir idėjos tranka. Projekto pristatymas. Personalas. Aptarnaujantis personalas. Personalo darbo grafikas. Įmonės administracija. Planuojamos išlaidos. Planuojamos reklamos priemonių išlaidos. Marketingo biudžetas. Patalpos. Ilgalaikis turtas (kapitalas, pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas. Pelningumo lūžio taškas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Verslo planas: bitininkystė ir vyšnių auginimas
SANTRAUKA. VERSLO APRAŠYMAS. VERSLO SRITIES APRAŠYMAS. VERSLO TIKSLAI IR GALIMYBĖS. PRODUKTO APRAŠYMAS. RINKODARA. RINKOS APŽVALGA. KONKURENCIJA. RINKODAROS PLANAS. PARDAVIMO STRATEGIJA. KAINODAROS STRATEGIJA. REKLAMA. GAMYBA. TRUMPAS GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS. GAMYBOS SAVIKAINA. RIZIKOS VEIKSNIAI. FINANSAI. REIKALINGAS KAPITALAS IR JO PANAUDOJIMAS. FINANSINĖS ATASKAITOS.
Vadybos Pavyzdys (4 pus.)


Verslo planas: biuro įrangos techninis aptarnavimas
VERSLO ESMĖ. UAB "SAVETECHNO". IŠORĖS INFORMACIJA, RINKOS ANALIZĖ. KONKURENTŲ APRAŠYMAS. KLIENTŲ PAKLAUSOS ĮVERTINIMAS. ĮMONĖS (SWOT) ANALIZĖ PAGAL PRODUKTŲ GRUPES IR RESURSUS. KONKURENCINĖ VEIKIMO RINKOJE STRATEGIJA (PAGAL PRODUKTŲ GRUPES IR KLIENTŲ SEGMENTUS. TIKSLAI 12 MĖNESIAMS. TIKSLŲ PASIEKIMO STRATEGIJA, VALDYMO STRUKTŪRA, ATSAKOMYBIŲ PASISKIRSTYMAS. PARDAVIMŲ PLANAS (6+6 MĖNESIAMS). PROGNOZINĖ PELNO/NUOSTOLIO ATASKAITA.
Vadybos Kursinis darbas (10 pus.)


Verslo planas: drabužių siuvimas UAB "Tadringa"
Verslo aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Tikslai. Gamybinė veikla. Tiekėjai. Rinkodara. Reklamos priemonių išlaidos per mėnesį. Reklamos. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Steigimo išlaidos. Steigimo išlaidų nusidėvėjimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pagalbinės medžiagos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Elektros energija įrengimams. Elektros energija patalpoms. Elektros energija įmonės reikalams. Šalto vandens sąnaudos. Patalpų šildymo sąnaudos. Ryšių paslaugos. Kitos veiklos sąnaudos. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Administracijos darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Pagrindinių darbinikų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Garantinio fondo įmokos. Veiklos sąnaudų prognozė. Parduotos produkcijos savikainos prognozė. Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas atskirai kiekvienam gaminiui. Pardavimo pajamų prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pvm prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Finansinių rodiklių apskaičiavimas. Verslas paprastai prasideda nuo idėjos užsiimti tam tikra veikla (gamyba, prekyba, paslaugomis, tarpininkavimu). Turint gerą verslo idėją ( gera verslo idėja – tai idėja, atitinkanti vartotojų poreikius)...
Vadybos Kursinis darbas (42 pus.)


Verslo planas: duonos kepykla - cechas
PROJEKTO IDĖJA. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. Įmonės tipas: uždara akcinė bendrovė “Skanumėlis”. Finansavimo šaltiniai. Įmonės tipo pasirinkimas. Pagrindiniai įmonės įrenginiai. ĮMONĖS VEIKLOS PROCESO ĮTAKA GAMTOS APLINKAI. ĮMONĖS VEIKLOS PRADŽIA. DARBO VALANDOS. ĮMONĖS GEOGRAFINĖ PADĖTIS. GYVENTOJŲ (POTENCIALIŲ PIRKĖJŲ) NUOMONĖS TYRIMAS DĖL NAUJOS GAMYBOS. ĮMONĖS STEIGIMO VIETOS. ANKETOS DUOMENYS. ĮMONĖS PASIEKIAMUMAS IR KONKURENCINGUMAS. ĮMONĖS PRODUKCIJOS (PASLAUGŲ) PAKLAUSOS TYRIMAS. RINKOS APLINKA. NUMATOMI VEIKLOS KAŠTAI. Numatomų veiklos kaštų apibūdinimas. REALIZACIJA. SITUACIJA RINKOJE. VIDINĖ ANALIZĖ. TECHNOLOGINIAI PASKAIČIAVIMAI. GAMINIŲ RECEPTŪROS. GAMYBOS EIGA.
Vadybos Kursinis darbas (33 pus.)


Verslo planas: duonos kepykla UAB "Duonytė"
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Priedai. Literatūra. Tai yra gamybinė įmonė gaminanti dviejų rūšių duoną: kvietinę duoną ir kvietinę duoną su saulėgrąžom. Bendrovė nusprendė gaminti duoną, nes ši prekė turi didelę paklausą ir yra būtina prekė ant kiekvieno žmogaus stalo. Įmonė sieks optimaliai patenkinti vartotojų poreikius. Bendrovės steigėjai padarė išvadą, kad duonos kepime yra svarbu naudoti šiuolaikiškas ir modernias technologijas, nes nuo to priklauso darbo efektyvumo lygis ir produkcijos kokybė.
Vadybos Kursinis darbas (70 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |