Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

UAB "Maxima" asortimento politika
Įvadas. Prekybos įmonės asortimento politika teoriniais aspektais. Prekės samprata ir jos gyvavimo ciklas. Prekių asortimentui keliami reikalavimai. Prekių asortimento struktūra ir jį lemiantys veiksniai. Prekių asortimento politikos aspektai. Asortimento kontrolė ir vertinimas. UAB "Maxima" plungėje asortimento analizė ir vertinimas. UAB "Maxima" plungėje charakteristika. Įmonės asortimento struktūra. Asortimento kontrolė. Prekių asortimento formavimas. Prekių pardavimo prognozės. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


UAB "Olympic casino group baltija" įmonės darbuotojų atrankos proceso etapų panaudojimo analizė
Įvadas. Įmonės darbuotojų atrankos procesų etapai. Atrankos būdai. Darbuotojų atrankos etapai. Darbuotojų atranka - interviu taktika. Darbuotojų testavimas atrankos procese. Tyrimai. Įmonės apibūdinimas. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo rezultatų įvertinimas. Duomenys apie respondentus. Anketinės apklausos tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Darbo objektas: UAB "Olympic Casino Group Baltija" įmonės darbuotojų atrankos proceso etapų panaudojimo analizė. Tikslai: išanalizuoti UAB "Olympic Casino Group Baltija" įmonės darbuotojų atrankos procesus, jų etapus ir kaip jie panaudojami. Uždaviniai: . Įvardinit įmonės atrankos procesus ir jų etapus. Išsiaiškinti kiekvieną atrankos etapą detaliau. Susipažinti su personalo atrankos proceso eiga. Pateikti išvadas.
Vadybos Kursinis darbas (30 pus.)


UAB "SLO" dokumentų apžvalga
Uždarosios akcinės bendrovės "SLO" charakteristika. Uždarosios akcnės benrovės "SLO"dokumentų sąrašas. Bendrovės siunčiamųjų dokumentų blankas. Bendrovės įsakymų blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Motyvacinis laiškas. Veiklos įsakymas. Personalo įsakymas. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Rekomendacinis laiškas. Pažyma apie pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bylų perdavimo - priėmimo aktas. Literatūros sąrašas.
Vadybos Namų darbas (29 pus.)


UAB "VP market" etikos normų analizė
Įvadas. UAB "VP MARKET" ir jos veikla. Įmonės etika su darbuotojais. Išvados ir pasiūlymai. Kadangi dirbu šioje įmonėje pati, todėl buvo įdomu peržvelgti ir paanalizuoti, kokia turi būti verslo etika (remiantis literatūra) ir kokios yra laikomasi šioje įmonėje. Problema slypi tame, jog "VP MARKET" nesilaiko verslo etikos ir tai ypač paliečia įmonės darbuotojus, kitas įmones, visuomenę ir netgi valstybę. Įmonė siekia dirbti tik pelningai ir niekam neužleisti rinkos pozicijos, iš to ir kyla etikos nesilaikymas, todėl norėjosi rasti paaiškinimą, kodėl įmonė nesilaiko verslo etikos valstybės, konkurentų ir darbuotojų atžvilgiu
Vadybos Referatas (12 pus.)


UAB Tele2 įvaizdžio formavimas
Įvadas. Įvaizdžio vaidmuo ir formavimo ypatybės. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Firmos stiliaus esmė. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Populiarinimas, ryšiai su visuomenė. UAB TELE2 įvaizdžio formavimas. UAB TELE 2. Istorija TELE 2. Prekybos vietos ir atsiskaitymai už paslaugas. TELE 2 makroaplinka. TELE2 mikroaplinka. Konkurentų tyrimas. TELE 2tikslinė rinka. TELE 2 stilius bei formuojamas įvaizdis. TELE 2 socialinė veikla. TELE2 apdovanojimai. TELE2 rėmimo elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomenė. TELE2komunikacijų reklama. TELE2 reklama. Vartotojų nuomonės tyrimas. Anketos duomenų analizė. TELE2 įvaizdžio stiprinimas. Išvados ir siūlymai.
Vadybos Diplominis darbas (64 pus.)


V. Baltuonio ūkininko ūkio produkcijos pardavimo programos analizė ir vertinimas
Įvadas. V. Baltuonio ūkininko ūkio apžvalga. Pardavimo programos procesas teoriniu aspektu. Pardavimo programos samprata. Pardavimų planavimo procesas. Pardavimų strategijos pasirinkimas. Pardavimų prognozavimo metodai. Pardavimų programos įvertinimas ir kontrolė. V. Baltuonio ūkininko ūkio pardavimo programos vertinimas. V. Baltuonio ūkininko ūkio produkcijos pardavimo planavimo procesas. V. Baltuonio ūkininko ūkioprodukcijos pardavimo strategijos pasirinkimas. V. Baltuonio ūkininko ūkio produkcijospardavimo prognozavimo metodai. V. Baltuonio ūkininko ūkio produkcijos pardavimo programos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti pardavimo programos procesą teoriniu aspektu. Išnagrinėti V. Baltuonio ūkininko ūkio produkcijos pardavimo planą. Atlikti V. Baltuonio ūkininko ūkio produkcijos pardavimo strategijos pasirinkimo analizę. Identifikuoti V.Baltuonio ūkininko ūkio produkcijos pardavimo prognozavimo metodus. Įvertinti V. Baltuonio ūkininko ūkio produkcijos pardavimo programą.
Vadybos Kursinis darbas (35 pus.)


Vadyba ir valdymas
Įvadas. Valdymo subjektai ir objektai. Valdymo funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Verslo įmonės, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo (gauti pelną, įsitivrtinti rinkoje ir pan.), veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi vykti tam tikra tvarka, būti derinami tarpusavyje. Tai sudėtingas uždavinys, nes verslo įmonės valdymas apima ne tik jos vidų, bet ir įmonės aplinką.
Vadybos Referatas (8 pus.)


Vadyba senovėje
Įvadas. Senovės egiptas. Piramidžių statyba. Valstybės valdymas. Kariuomenė. Izraelitų tauta. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Makedonijos kariuomenė. Aleksandras makedonietis. Makedonijos armijos struktūra. Išvados. Literatūra. Priedai. Mano darbo tema - vadybos praktika senovėje. Nagrinėdamas medžiagą, susijusią su šia tema, pabandysiu atskleisti senovės tautų valdymo principus įvairiose srityse ir juos apibendrinti.
Vadybos Referatas (23 pus.)


Vadyba, etika ir socialinė atsakomybė policijos organizacijoje
Įvadas. Policijos nuovados charakteristika. Organizacijos aplinka. Sprendimų priėmimas. Darbo vietos ir padalinio organizavimo principai. Vadovo darbo organizavimas. Darbuotojų motyvavimas. Etika vidaus reikalų sistemoje. Išvados. Šiame rašto darbe apibūdinant statutinių tarnybų vadybą ir etiką bus remiamasi konkrečios policijos nuovados, t.y. Vilkaviškio policijos komisariato Kybartų policijos nuovados pavyzdžiu.
Vadybos Referatas (21 pus.)


Vadybiniai sprendimai
Įvadas. Vadybos sprendimai. Tikslo nustatymas. Sprendimų paieška. Euristinė sprendimų paieška. Grupinis protinis sprendimo darbas. Sprendimo įgyvendinimas. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. Sprendimų priėmimas grupės lygmenyje. Sprendimų lygmenyje organizacijos lygmenyje. Valdymo sprendimų turinys. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų tipai. Išvada.
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |