Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Tinklinis planavimas
Darbo tikslas. Sudaryti tinklinio planavimo ir valdymo grafą, kurio pagalba galėtume nustatyti: visų TGR etapų ir stadijų darbo imlumą; reikalinga vykdytojų skaičių; atskirų etapų ir TGR proceso ciklo trukmes.
Vadybos Namų darbas (2 pus.)


Transporto priemonių KASKO draudimo įvertinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „If draudimas“
BAIGIAMĄJAME DARBE PASIEKTŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS. ĮVADAS. UAB „IF DRAUDIMAS“ CHARAKTERISTIKA, STRUKŪRA IR VEIKLOS SRITIS. UAB „IF DRAUDIMAS“ įsikūrimas. Pagrindiniai bendrovės departamentai. Darbuotojų skaičius ir sudėtis. Bendrovės misija ir vizija. UAB „IF DRAUDIMAS“ draudimo rūšis. Vieta rinkoje. UAB „If draudimas“ finansinio stabilumo įvertinimas. PAGRINDINIAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KASKO DRAUDIMO ASPEKTAI. Draudimo sutarties sudarymas. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. KASKO draudimo polisas. KASKO draudimo įmoka. KASKO draudimo išmoka. KASKO DRAUDIMO ĮVERTINIMAS LIETUVOS RINKOJE. UAB „IF DRAUDIMAS“ ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ ANALIZĖ. „IF DRAUDIMAS“ 3 pagrindinių draudimo rūšių įmokų paliginimas. Kasko draudimo įmokų ir išmokų analizė. IŠVADOS. SANTRAUKA. SUMMURY. LITERATŪRA. PRIEDAI. Vis labiau Lietuvoje didėja automobilių skaičius, tuo labiau didindamas automobilių draudimo būtinybę. Šiuo metu Lietuvoje pagal galiojantį Draudimo įstatymą, visi Lietuvos gyventojai privalo apsidrausti savo transporto priemones Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomu draudimu (TPVCA privalomas draudimas). TPVCA privalomas draudimas neapsaugo avarijos kaltininko automobilio ir jam nėra atlyginama žala, todėl atsiranda naujos draudimo rūšys, kaip kelių transporto priemonių savanoriškas draudimas (KASKO), nes vartotojas apsidraudęs šia draudimo rūšimi yra apsaugotas nuo patirtų nuostolių įvykus avarijai (net jei esi avarijos kaltininkas), vagystei, stichinei nelaimei ar nelaimingam atsitikimui arba dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veikos.
Vadybos Diplominis darbas (40 pus.)


Turizmo įmonės verslo planas
Marketingo planas. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizokos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Įmonių steigimo ir veiklos teisinė bazė. Ekonominė aplinka. Užimtumas. Vartotojų rinkos segmentavimas. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Turizmo produktas. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Funkcijos. Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga. Finansinė dalis. Paslaugų pardavimo ir įplaukų prognozės per metus. Paslaugų pardavimo ir įplaukų prognozės per ir metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Bedra išvada.
Vadybos Kursinis darbas (44 pus.)


UAB "Autolegra" paslaugų kokybės vertinimas
ĮVADAS. PASLAUGŲ KOKYBĖS TEORINIAI ASPEKTAI. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės esmė ir jos matavimas. Paslaugų kokybės sistemos standartai. Kokybės gerinimo organizavimas ir valdymas. Darbuotojų vaidmuo gerinant paslaugų kokybę. UAB AUTOLEGRA PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS. Įmonės charakteristika. UAB ,,AutoLegra” paslaugų kokybės tyrimo metodika. UAB „AutoLegra“ klientų nuomonės tyrimas. UAB „AutoLegra“ darbuotojų nuomonės tyrimas. Paslaugų kokybės gerinimas UAB ,,AutoLegra”. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. Mano baigiamojo darbo tema yra UAB ,,AutoLegra” paslaugų kokybės vertinimas. Darbo problema: paslaugų kokybė turi didelę įtaką įmonės konkurencingumui didinti ir pelnui gauti, taigi norint neprarasti savo klientų ar net pritraukti naujų, įmonė privalo išanalizuoti paslaugų kokybę įmonėje, sužinoti klientų, darbuotojų nuomonę apie įrengimų, patalpų būklę, kuri garantuotų teikiamų paslaugų, prekių kokybę. Todėl reikia ištirti koks paslaugų kokybės lygis UAB „AutoLegra“, ar jis tenkina jos vartotojus ir įvertinti dabartinę paslaugų kokybės situaciją.
Vadybos Diplominis darbas (48 pus.)


UAB “Vaidsta” finansinė analizė ir veiklos tobulinimo galimybės
Anotacija. Abstract. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonės finansinės veiklos analizė. Analizės reikšmė įmonės veiklos planavime. Finansinės analizės esmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Tolimesnių įmonės veiklos rezultatų planavimas. Įmonės veiklos kaštų analizė. UAB "Vaidsta" finansinė analizė 2003 – 2005 m. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Įmonės trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vaidsta" finansinės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Žodynas. Literatūra. Diplominiame (baigiamajame) darbe buvo nagrinėta finansų analizės reikšmė įmonių veiklos planavime – išanalizuoti pagrindiniai teoriniai įmonės veiklos planavimo aspektai. Diplominio darbo teorinėje dalyje apibrėžti finansų analizės tikslai, uždaviniai, jos atlikimo metodai.
Vadybos Diplominis darbas (52 pus.)


UAB "Elektromarkt" verslo planas
ĮVADAS. VERSLO APRAŠYMAS. Verslo idėja. Istorija. Tikslai ir uždaviniai. RINKODARA. RINKOS VERTINIMAS. Demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Tiekėjai. Vartotojai. KONKURENTAI. Netiesioginė konkurencija. Tiesioginė konkurencija. Konkurentų apžvalga. Konkurentų analizė. RINKODAROS PLANAS. Prekė ir kaina. Rėmimas. VEIKLOS PLANAS. Prekių tiekimas. Patalpos. Įrengimai. Papildomos paslaugos. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VADYBA. Vadovai. Darbuotojai. Įmonės organizacinė struktūra. FINANSINIS PLANAS. DARBO JĖGA. PINIGINIŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS. BALANSINIS PLANAS. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos Kursinis darbas (29 pus.)


UAB "Fazer" atsakingo verslo ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Produktai. UAB "Fazer" socialinė atsakomybė rinkoje. UAB "Fazer" misija. UAB "fazer" strateginiai tikslai. UAB "Fazer" SSGG analizė. UAB "fazer" rinkodaros strategijos. UAB "Fazer" socialinė atsakomybė aplinkosaugoje. UAB "Fazer" socialinė atsakomybė darbo vietoje. UAB "fazer" socialinė atsakomybė visuomenėje. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: parengti UAB "Fazer" įmonės socialinės atsakomybės ataskaitą. Darbo uždaviniai. Pateikti UAB "Fazer" įmonės charakteristiką. Apibūdinti UAB "Fazer" įmonės socialinę atsakomybę rinkoje ir aplinkosaugoje. Išanalizuoti įmonės socialinę atsakomybę darbo vietoje ir visuomenėje. Įmonių socialinė atsakomybė - tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.
Vadybos Kursinis darbas (16 pus.)


UAB "Klaipėdos konteinerių terminalo" krovinių pritraukimo galimybių vertinimas
Įvadas. Konteinerių terminalo charakteristika ir jo konkurencingumo vertinimas. Konteinerių terminalo vieta gabenimo procese. Konteinerių terminalo techniniai ir eksploataciniai ypatumai. Konteinerių terminalo konkurencingumo vertinimas. UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas" krovinių pritraukimo vertinimas. UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas" veiklos apibūdinimas. UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas" konkurencingumo analizė. UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas" krovinių pritraukimo galimybių analizė. Diskusija. Išvados.
Vadybos Diplominis darbas (54 pus.)


UAB "Mano baldai" veiklos analizė ir tobulinimo galimybės
Įvadas. Ekonominės analizės esmė. Įmonės ekonominės charakteristikos priemonės ir analizės rūšys. Ekonominės analizės metodai, būdai ir tikslai. Įmonės ūkinės veiklos pagrindiniai ekonominės analizės rodikliai. Mokumo, pelningumo ir ekonominio efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio turto analizės rodikliai. Darbo išteklių analizė. UAB "mano baldai" veiklos ekonominė analizė. UAB "mano baldai" veiklos pristatymas. UAB "Mano baldai" mokumo ir pelningumo rodiklių analizė. UAB "Mano baldai" trumpalaikio ir ilgalaikio turto analizės rodikliai. UAB "Mano baldai" darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos gerinimo galimybės. Įmonės veiklos planavimas. Perspektyvinių ekonominių rodiklių paskaičiavimas ir įmonės veiklos gerinimo galimybių numatymas. Išvados. Literatūra. Diplominiame darbe, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių darbais, išnagrinėtos ekonominės analizės rūšys, jos atlikimo metodai ir tikslai, apibūdinti įmonės veiklos pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Pristatyta UAB "Mano baldai" veikla ir atlikta įmonės pagrindinių ekonominių rodiklių: mokumo ir pelningumo, trumpalaikio ir ilgalaikio turto, darbo išteklių analizė, įvertinta ir išanalizuota infliacijos įtaka pardavimo pajamoms. Apskaičiuota pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos dinamika bei numatytos ateinančių metų jų prognozės.
Vadybos Diplominis darbas (50 pus.)


UAB "Margarita" racionalaus sprendimo priėmimimo būdai
ĮVADAS. Vadybos sprendimai ir tikslo nustatymas. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Sprendimų priėmimo procesas. Situacijos įvertinimas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimas. Intuityvus sprendimo priėmimas. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Eksperimentinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Oficialus valdžios pareigūno ar įgalioto asmens sprendimas. Konsensuno metodas. Sprendimo priėmimo įgyvendinimo etapai. Praktinė situacija. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |