Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Šiuolaikinių organizacijų komunikavimo ypatybės
ĮŽANGA. KOMUNIKACIJA. Komunikacijos proceso modeliai. Komunikacijos rūšys ir funkcijos. Komunikacijos lygiai. KOMUNIKACIJOS EFEKTYVUMAS. FORMALUS IR NEFORMALUS KOMUNIKAVIMAS. IŠVADOS. Komunikavimas yra platesnė sąvoka, nei vien tik pasikeitimas informacija. Žmonės keičiasi ir jausmais, mintimis, ketinimais. Komunikaciją organizacijoje visuomet sąlygoja ir grynai žmogiškas aspektas: noras ar nenoras komunikuoti, simpatijos ir antipatijos ir pan. Todėl svarbu išsiaiškinti, kas tai per procesas, kaip jis vyksta ir ką daryti, kad jis būtų efektyvesnis.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Tarpkultūrinė komunikacija organizacijoje
Įvadas. Tarpkultūrinės komunikacijos reikšmė organizacijoje. Komunikacijos ir kultūros samprata. Kultūros įtaka verslui ir vadybai. Bendravimo barjerai tarpkultūrinėje organizacinėje komunikacijoje. Kultūrų vertybių analizės modeliai. Kultūros orientacijų modelis. Europos kultūrų orientacijos. Vidurio rytų kultūrų. Afrikos regiono kultūrų orientacijos. Šiaurės amerikos kultūrų orientacijos. Pietų amerikos kultūrų orientacijos. Darbo uždaviniai. Aptarti tarpkultūrinės komunikacijos reikšmę. Apžvelgti tarpkultūrinės komunikacijos orientacijas skirtinguose regionuose. Išanalizuoti tarpkultūrinę komunikaciją organizacijoje. Pirmame skyriuje aptarta tarpkultūrinės komunikacijos reikšmė organizacijoje, antrame apžvelgti kultūrų vertybių analizės modeliai. Trečiame skyriuje analizuoti kultūros orientacijų modeliai skirtinguose regionuose.
Vadybos Kursinis darbas (42 pus.)


Tarpkultūriniai bendravimo skirtumai: Vokietija
Įvadas. Vokiečių verslo kultūros bruožai. Vokiečių savybės, į kurias reiktų atitinkamai reaguoti. Kokie vokiečiai atrodo kitiems. Kokie vokiečiai yra iš tikrųjų. Verslo kalba ir pirmasis kontaktas. Orientavimasis į dalykinius reikalus ir laiką. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Derybų ribų nustatymas, derėjimo stilius, sprendimai. Kontrakto svarba, verslo protokolas ir verslo dovanos. Išvados. Literatūra. Pagrindinis šio darbo tikslas: Atskleisti šios šalies verslo kultūros bei bendravimo ypatumus. Pagrindiniai šio darbo uždaviniai: Ištirti Vokietijos verslo ypatumus. . Ištirti Vokietijos verslo kalbą su kitomis šalimis. Apžvelgti bendravimo būdus vokiečių kultūroje.
Vadybos Referatas (14 pus.)


Tarptautinės prekybos dokumentai
Tarptautinės prekybos operacijos ir specifikos ypatybės. Tarptautinės prekybos sutartys. Dokumentai naudojami tarptautineje prekyboje. Transportavimo dokumentai. KOnosomentas. Gavimo konosomentas. Denio konosomentas. Kombinuotas konosomentas. Draudimo polisai. Kiti dokumentai. Prekių tranportavimo pristatymo sąlygos incoterms. E prekių išsiuntimas. F pagrindinis transportavimas neapmokėtas. C pagrindinis transportavimas apmokėtas. D prekių pristatymas.
Vadybos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Tarptautinis verslas ir tarptautinių įmonių valdymo ypatumai
Teorinė dalis. TARPTAUTINIO VERSLO YPATUMAI. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Tarptautinės organizacijos. Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija. Pasaulio prekybos organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. TARPTAUTINIO VERSLO ORGANIZAVIMAS. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. Tarptautinio verslo planavimo sistemos. TARPTAUTINIO VERSLO STRATEGIJOS. Tarptautinio verslo veiklos strategijų pranašumai ir trūkumai. Strategija. Prognozė. Strateginiai tikslai. Misija. Praktinė dalis. UAB "NCC Plėtra". Bendrovė šalies rinkoje veikia dvejomis pagrindinėmis kryptimis. NCC darbo principai. Svarbiausia – kliento poreikiai. „NCC partnetrystė – daugiau patenkintų klientų ir mažiau. NCC atsakyngos statybos. Literatūros sarašas.
Vadybos Referatas (26 pus.)


Teatro reklamos vadybos specifika
Įvadas. Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos. Reklaminės kampanijos planavimas. Informacijos paieška. Strategijos ir veiksmų planavimas. Reklaminio teksto projektas. Reklamos būdai, jų naudojimas. Reklama televizijoje. Reklama radijuje. Reklama spaudoje. Lauko reklama. Reklama internete. Bilietai. Darbas su žiniasklaida. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Šio metu Lietuvos teatro gyvenime vyksta tikras renesansas. Jis atgimsta. Atgimsta po laikotarpio, kai žiūrovai į teatrą susirinkdavo itin negausiai, kai aktoriai gyveno ant skurdo ribos. Taip buvo. Tačiau šiandien jau viskas yra kitaip: teatrai nuolat stato naujus spektaklius, nes jie yra lankomi. Šiandien Lietuvis jau noriai eina į teatrą ir tai, be abejonės yra puiku...
Vadybos Kursinis darbas (11 pus.)


Technologinės praktikos ataskaita
Įvadas. Darbo vieta. Metalo darbų įrankiai. Šaltkalvystė. Šaltkalviškos operacijos. Žymėjimas. Kirtimas. Lyginimas ir lenkimas. Metalo pjovimas. Gręžimas. Gilinimas ir gremžimas. Skilių plėtimas. Sriegimas. Kniedijimas. Skutimas. Išdildymas ir pritaikymas. Litavimas. Pritrynimas ir išbaigimas. Alavavimas ir klijavimas. Bendrosios saugaus darbo taisyklės. Priešgaisrinė apsauga. Išvados. Šaltkalvystės praktika prasidėjo 2006-03-20. Joje buvome dvi savaitės. Ją atlikome Vilniaus Technikos kolegijoje, šaltkalvystės bare. Šiame bare buvo 18 darbo vietų. Praktiką atlikinėjome dviem pogrupiais. Dirbome prie vienviečių darbastalių. Praktikos metu truputi virinom, pjaustėm metalą, tvarkėme patalpas.
Vadybos Ataskaita (9 pus.)


Teisinės įmonių formos lietuvoje. Pagrindiniai įmonių steigimo dokumentai
Įvadas. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė (ab). Viešoji įstaiga. Europos bendrovė. Įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Išvados. Įmonė yra savo vardą turintis atskiras ūkio vienetas. Įmonės skiriamos pagal dydį, veiklos pobūdį, verslo organizavimo formas. Įmonių steigimo tvarką nustato LR įmonių įstatymas, atskirų įmonių rūšių įstatymai, LR civilinis kodeksas...
Vadybos Referatas (22 pus.)


Teoriniai įmonių funkcionalumo pagrindai
Turinys. Įvadas. Sandorių kaštai. It santykis su sandorių kaštais. Sandorių kaštų vaidmuo Jungtinėse Amerikos valstijose. Sandorių kaštų sumažinimo pavyzdys. Suvaržytas racionalumas. Suvaržyto racionalumo iškilimas. Šiuolaikinės firmos teorija. Šiuolaikinės firmos tikslas. Išvados. Sąvokų reikšmės. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (26 pus.)


TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS LIETUVOJE
ĮVADAS.TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POVEIKIO VIETINĖS EKONOMIKOS PLĖTRAI TEORINIAI ASPEKTAI. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA. TUI POVEIKIS VIETINĖS EKONOMIKOS PLĖTRAI. Teigiamas TUI poveikis šalies ekonominiam augimui. Neigiamas požiūris į TUI poveikį šalies ekonominiam augimui. Pagrindiniai motyvai įtakojantys tiesioginės užsienio investicijų srautus į šalies ūkį. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ EFEJTYVUMO ĮVERTINIMO MODELIO SUDARYMAS. Ekoonminio augimo teorijos pagrindiniai aspektai. Ekonominės analizės metodai. Tiesioginių užsienio investicijų įvertinimo modelio sudarymas. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INEVESTIJŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS. TUI TENDENCIJŲ LIETUVOJE ĮVERTINIMAS. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ IR BENDROJO VIDAUS PRODUKTO PRIKLAUSOMYBĖS TYRIMAS. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ ĮTAKA LIETUVOS ŪKIO RESTRUKTŪRIZAVIMUI. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ TENDENCIJŲ IR FEKTYVUMO ĮVERTINIMAS PABALTIJŲ ŠALIŲ KONTEKSTE. Tiesioginių užsienio investicijų apskaičiavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tiesioginių užsienio investicijų tentencijos Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų įvertinimas Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų efektyvumo įvertinimo Pabaltijo šalyse apibendrinimas. TUI EFEKTYVUMO TYRIMO APIBENDRINIMAS IR SIULYMAI JAM GERINTI. ISVADOS IR PASIULYMAI. LITERATŪRA PRIEDAI
Vadybos Diplominis darbas (56 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |