Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Specializacijos praktikos ataskaita UAB "VIALBA"
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Prekių sandėliavimo ir laikymo sąlygos. Materialinių vertybių kontrolė ir apsauga. Pirkėjų paklausa prekėms ir užsakymų paruošimas. Prekių skirstymas pagal klasifikavimą ir asortimentą. Prekės vieta ir prekės išdėstymas prekybos salėje. Bendravimas su pirkėjais, alkocholio ir tabako gaminių pardavimas. Įmonės savikontrolės sistema ir taros grąžinimas. Išvados. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės UAB "VIALBA"- prekybos veiklą. Darbo uždaviniai. Pateikti bendra įmonės charakteristika. Išanalizuoti prekių sandėliavimo ir laikymo sąlygas. Pateikti materialinių vertybių kontrolę ir apsaugą. Išsiaiškinti pirkėjų paklausą prekėms ir paruošti užsakymus tiekėjams. Išsiaiškinti prekių skirstymą pagal klasifikavimą ir asortimentą. Pateikti prekės vietą ir prekės išdėstymą prekybos salėje. Išanalizuoti bendravimą su pirkėjais. Išsiaiškinti įmonės savikontrolės sistemą ir taros ypatumus.
Vadybos Ataskaita (11 pus.)


Specializacijos praktikos ataskaita UAB "VVARFF"
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Prekių sandėliavimo ir laikymo sąlygos. Materialinių vertybių kontrolė ir apsauga. Pirkėjų paklausa prekėms ir užsakymų paruošimas. Prekių skirstymas pagal klasifikavimą ir asortimentą. Prekių asortimentas atsižvelgiant į sezoninę prekybą. Prekės vieta ir prekės išdėstymas prekybos salėje. Bendravimas su pirkėjais. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimų specifika. Kasos žurnalo vedimas. Išvados. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės UAB "VVARFF"- degalinės darbo veiklą. Darbo uždaviniai: . Pateikti bendra įmonės charakteristika. Išanalizuoti prekių sandėliavimo ir laikymo sąlygas. Pateikti materialinių vertybių kontrolę ir apsaugą. Išsiaiškinti pirkėjų paklausą prekėms ir paruošti užsakymus tiekėjams. Išsiaiškinti prekių skirstymą pagal klasifikavimą ir asortimentą. Išsiaiškinti prekių asortimentą atsižvelgiant į sezoninę prekybą. Pateikti prekės vietą ir prekės išdėstymą prekybos salėje. Išanalizuoti bendravimą su pirkėjais. Susipažinti su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimų specifika. Išsiaiškinti, kaip yra vedamas kasos žurnalas.
Vadybos Ataskaita (17 pus.)


Sprendimų paramos sistemų klasifikavimas
Įvadas. Sprendimų paramos sistemų apibrėžimas ir sudėtinės dalys. Sprendimų paramos sistemų klasifikavimas. Sprendimų paramos sistema (decision support system) – tai informacinė sistema, skirta formuoti sprendimams reikalingą informaciją. Tokia informacinė sistema turi turėti sprendimų alternatyvų įvertinimo, išrinkimo ir situacijų sprendimo modeliavimo priemones. Joje gali būti realizuotos variantinių (alternatyvių) skaičiavimų ir kitos galimybės.
Vadybos Referatas (19 pus.)


Sprendimų priėmimas konkurencinėje rinkoje esant asimetrinei informacijai
Nepilna ir asimetrinė informacija. Niekalų rinka. Kokybės pasirinkimas. Atvirkštinė atranka. Moralinė rizika. Moralinė rizika ir atvirkštinė atranka. Signalizavimas. Paskatos. Asimetrinė informacija. Dėl netobulos ir asimetrinės informacijos gali būti labai iškreipta rinkos pusiausvyra. Atvirkštinė atranka vyksta tada, kai negalima atskirti rinkos subjektų tipų, dėl ko viena rinkos šalis subjekto tipą arba produkto kokybę tegali nustatyti pagal kitos šalies elgesį. Rinkose su atvirkštine atranka mainų apimtis gali būti mažesnė už optimalią. Šiuo atveju yra galimybė pagerinti kiekvieno rinkos dalyvio gerovę priverčiant juos sudaryti sandorį.
Vadybos Kursinis darbas (15 pus.)


Stividorinių kompanijų konkurencingumo vertinimas ekonominės analizės atžvilgiu
Įvadas. Konkurencingumo samprata ir vertinimo metodai. Konkurencingumo samprata. Konkurencingumo vertinimas ekonominės analizės metodais. Lkab "Klaipėdos smeltės" konkurencingumo vertinimas ekonominės analizės atžvilgiu. Lkab "Klaipėdos smeltės" veiklos analizė. Lkab "Klaipėdos smeltės" terminalų veiklos analizė. Lkab "Klaipėdos smeltės’’ konkurentų analizė. Lkab "Klaipėdos smeltės" konkurencingumo lygio įvertinimas išvados. Literatūra.
Vadybos Diplominis darbas (51 pus.)


Strategiją sąlygojantys veiksniai. Strategijos parinkimas
Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijų strategija. Ištrauka iš darbo. Strategija – (lot. strategia –vadovavimas) – ilgalaikis planas, sukurtas siekaint tam tikro apsibrėžto tikslo. Strategija taippat vadinama: karo meno šaka, apimanti pasirengimą karui ir vadovavimą karinėms pajėgoms; politinės, visuomeninės kovos vadovavimo menas; taisyklių vuisuma nustatanti nuo susiklosčiusių aplinkybių priklausomą veiksmų varianto pasirinkimą.
Vadybos Referatas (14 pus.)


Strategijos įgyvendinimas įmonėje
Įvadas. Strategijos įgyvendinimo proceso sudėtis. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Organizacijos struktūros ir pasirinktos strategijos derinimas. Chandlerio tezė. Septynių "S" modelis. Strateginių pokyčių valdymas. Išvados. Naudota literatūra. Strategija iš pradžių buvo tik karybos menas, reiškiantis “didelių karinių operacijų, stambių junginių dislokavimo planavimą ir valdymą”. Versle strategijos vadyba laikoma atskira vadybos šaka. Tai organizacijos resursų valdymas siekiant ilgalaikių tikslų.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Strateginės informacijos vadybos schemos
Formalus informacijos menedžmento modelis. Informacijos menedžmento hierarchija. Informacijos menedžmento plėtros sritys. Organizacijos aplinka. Strateginio planavimo procesas. Aplinkos analizė. Sėkmės formulė. Strateginių informacinių sistemų socialinė – technologinė sąveika.
Vadybos Konspektas (3 pus.)


Strateginio planavimo ir valdymo teoriniai aspektai
Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo funkcijos. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo modeliai. Misijos ir tikslų svarba strateginiam įmonės vystymui. Aplinkos analizė ir jos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimas. Literatūra. Kiekvieną rinkos sąlygomis dirbančią firmą veikia daugybė išorinių jėgų: politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių. Be to, rinkoje susiduriama su produkcijos ar paslaugų kainomis, konkurencija, žaliavų stygiumi ir daugybe kitų faktorių, kurie, atskiru atveju, gali nulemti firmos likimą.
Vadybos Referatas (20 pus.)


Strateginio vystymo planas: UAB ,,Kvapų magija". Savarankiškas darbas
ĮVADAS. TEORINĖ DALIS. STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA. MAKROAPLINKOS ANALIZĖ. SSGG ANALIZĖ. ORGANIZACIJOS STRATEGINĖ ANALIZĖ. „KVAPŲ MAGIJA“ SSGG ANALIZĖ. ORGANIZACIJOS STRATEGINIO VYSTYMOSI KRYPTIES PARINKIMAS. VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI. STRATEGINIAI TIKSLAI. ORGANIZACIJOS STRATEGINIO VYSTYMOSI TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS. PRODUKTO PORTFELIO MATRICA. IŠVADOS. LITERATŲROS SĄRAŠAS. Malonių kvapų pasaulis – vienas nuostabiausių jausmų, kurie padeda žmogui pagerinti nuotaiką ir savijautą. Todėl kilo nuostabi mintis įsitvirtinti rinkoje, įsteigiant įmonę UAB „KVAPŲ MAGIJA“. Šios organizacijos veikla – kurti naujus kvapus, tobulinti naujus ir iš jų gaminti kvepalus, tuometinius vandenis, eterinius aliejus, kurie bus naudojami aromaterapijoje, naudoti kremų, losjonų, kūno pienelių, lieknėjimą skatinančių kremų, drėkinančių aliejų kūnui, šampūnų ir kitų priemonių gamybai. Lietuvos klimatinės sąlygos visada buvo nepalankios žaliavų gavimo atžvilgiu, bet manau , kad atsivežus jas, būtų išgautos kur kas pigesnės aromatinės medžiagos, negu atsivežus jas jau pagamintas. Bet dabar, atsivėrus visiems keliams į Europos šalis, atsirado puiki galimybė kur kas pigiau atsivežti žaliavas iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių ir patiems pagaminti galutinius produktus. Jei esate alergiškas natūraliems kvapams, puikiai galime išgauti sintetinius kvapus, kurie neatsilieka nuo natūralių kvapų nei kokybe, nei kvapo intensyvumu.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |