Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Projektų valdymas
Projektų valdymo sistemų paskirtis ir funkcijos. Plačiau paplitusios projektų valdymo sistemos. Sudėtinės projekto dalys. Projekt vykdymo sistema MS Project. Žmogiškasis faktorius PĮ projektavime. Manedžmento skirtumai nuo kitų inžinerinių disciplinų, tipiniai motyvacijos metodai, programuotojų grupės struktūra. Faktoriai apsprendžiantys PĮ kokybę ir produktyvumą. PĮ kainos apskaičiav. metodai. Algoritminis kainos modeliavimas. PĮ palaikymas. Dokumentacija. PĮ kokybės užtikrinimas (KU) ir PĮ metrikos.
Vadybos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Projektų valdymas ir komandos formavimas
ĮVADAS. PROJEKTŲ VALDYMO FORMOS. Funkcinė struktūra. Matricinė struktūra. Projektinis valdymas. PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS IR DALYVIAI. KOMANDOS FORMAVIMAS IR VADOVO PARINKIMAS, JŲ FUNKCIJOS. Komandos formavimas. Vadovo parinkimas. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Projektų valdymas – tai profesionali veikla (profesionalus pokyčių valdymas), grindžiama šiuolaikinėmis mokslo žiniomis, patirtimi, metodais, priemonėmis ir technologijomis ir orientuota į aukštą rezultatų pasiekimą. Projekto sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau bene didžiausią reikšmę turi žmoniškieji ištekliai bei socialinė aplinka, kurioje vykdomas projektas. Aplinka čia suprantama kaip visuma, kurią sudaro projekto eiga suinteresuotosios šalys (subjektyvūs veiksniai) ir fizinė aplinka (objektyvūs veiksniai).
Vadybos Referatas (16 pus.)


Protekcionizmo metodai tarptautinėje prekyboje
ĮVADAS. TARPTAUTINĖS PREKYBOS SAMPRATA. Pasaulinė rinka. Protekcionizmo sąvoka. Ekonominių teorijų santykis su protekcionizmu. PROTEKCIONIZMO RAIDA. Atskirų protekcionizmo šakų dotacijų skaičiaus išaugimas. Dvišalių prekybinių santykių sustiprėjimas. Neoprotekcionizmo ištakos. TARPTAUTINĖS PREKYBOS POLITIKOS INSTRUMENTAI. TARIFINIAI TARPTAUTINĖS PREKYBOS APRIBOJIMO METODAI. Muitai. Ekonominis muitų vaidmuo. Kvotos. Eksporto muitas. Muitai paslaugų sektoriuje. NETARIFINIAI TARPTAUTINĖS PREKYBOS APRIBOJIMO METODAI. Kiekybiniai apribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Neekonominiai reguliavimo metodai. MUITAI LIETUVOJE. Lietuvos Respublikos muitinės tarnyba ir jos funkcijos. Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymas. Muitų politika. IŠVADOS. Beveik visas užsienio prekybos politikos formas galima suskirstyti į dvi kryptis: laisvąją prekybą ir protekcionizmą. Šiomis ekonomikos sąlygomis, kai į pasaulinę rinką įeina mažai išsivysčiusios ir besivystančios šalys, reikia imtis kažkokių priemonių besivystančiai nacionalinei ekonomikai apsaugoti nuo stiprios užsienio konkurencijos. Todėl šiuo metu dar negali būti laisvos prekybos, kadangi ekonomikos vystymasis įvairiose šalyse prasidėjo ne vienu metu.
Vadybos Kursinis darbas (45 pus.)


Reklama
Reklamos apibrėžimas, klasifikavimas ir svarbiausi požymiai. Tarpdisciplininis reklamos pobūdis. Reklamos funkcijos ir raida. Epocha "iki marketingo": nuo mainų pradžios iki XVIII a. vid. Masinių komunikacijų epocha: iki XX a.pr. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Įtakingiausi prekės ženklai pasaulyje metais. . Poreikių patenkinimo įvertinimas. Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas. Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas. Reklamos planavimas. Reklamos tikslai ir tikslinės auditorijos. Reklamos pranešimo strategija: dėmesys ir supratimas. Reklamos sudėtingumas ir efektyvumas. Reklamos ir informacijos santykis. Informacijos reikšmė reklamos kūrimui ir realizavimui. Žodinė reklama. Referentinių grupių poveikis pirkėjui. Klaidinanti reklama. Reklama vaikams. Kontroversiška reklama Lietuvoje ir pasaulyje. Pasirinktų pavyzdžių analizė. Personažo reikšmė reklamai. Reklamos šaltinio sudėtinių elementų modelis. Deivido Ogilvio (David Ogilvy) ir Viljamo Bernbačio (Wiliam Bernbach) reklamos kūryba ir įtaka šiuolaikinei reklamai. Roserio Ryvezo (Rosser Reeves) ir Leo Barneto (Leo Burnett) reklamos kūryba ir įtaka šiuolaikinei reklamai. Pasirinkto reklamos kūrėjo ar reklamos agentūros veikla. Reklamos verslo organizavimas. Reklamos agentūra: struktūra ir veikla. Reklamos verslo situacija Lietuvoje. Reklamos agentūrų veikla. Reklamos šūkiai ir jų kūrimo principai. Reklamos šūkio vaidmuo reklamos kampanijoje. Šiuolaikinė reklama, kūrybinių koncepcijų bruožai. Spaudos reklamos struktūra. Reklamos teksto stiliai. Pasirinkto prekės ženklo (ar žanro) spaudos reklamos analizė. Televizijos reklamos tipai ir reklamos kūryba. Nike televizijos reklamos ypatumai. Pasirinkto prekės ženklo (ar reklamos agentūros) TV reklamos analizė. Racionali reklama. Reklamoje naudojamos prekių savybės ir jų atranka. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklama ir žiniasklaida. Žiniasklaidos (media) planas. Auditorijos pasiekiamumo rodikliai. Reklamos kampanija. Spaudos reklama. Spausdinta ir smulkioji reklama. Reklama internete. Išorinė (lauko) reklama ir netradicinė reklama. Demonstracinė reklama. Reklamos etika ir teisinis reguliavimas. Reklama ir visuomenė.
Vadybos Konspektas (76 pus.)


Reklama ir jos ypatumai
Turinys. Įvadas. Reklamos esmė . Reklamos praeitis ir šiolaikinės reklamos formavimas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos ypatumai. Reklamos biudžetas. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Išvados. Literaturos sąrašas. Senovėje ir viduramžiais reklama buvo pagal šiolaikinius supratimus labai primityvi ir grubi. Bet vis dėl to pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės naudojo ją buvo ta pati kaip ir šiandien - pranešimu platinimas tarp žmonių grupų su tikslų pakeisti ar patvirtinti jų požiurį į reklamojamą prekę. Įdomu, kad taip vadinamieji šiolaikiniai reklamos metodai nera nauji, o tik yra senai žinomų metodų modifikacijos.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


Reklaminės kampanijos planavimas
Reklamos ir reklaminės kampanijos sampratos, reikšmė bei jų skirtumai. Metodologiniai reklaminės kampanijos planavimo pagrindai. Situacijos analizė. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos strategija. Reklamos biudžetas. Reklaminės kampanijos grafikas. Reklaminės kampanijos efektyvumo planavimas ir plano koregavimas. Viešbučio “Auksinės kopos” charakteristika ir jo reklamos situacinė analizė. Viešbučio pristatymas. Viešbučio veiklos analizė. Viešbučio teikiamų paslaugų analizė. Viešbučio reklamos priemonių analizė. Spaudos reklamos priemonių analizė. Spausdintos reklamos priemonių analizė. Lauko reklamos priemonių analizė. Demonstracinės reklamos priemonių analizė. Tiesioginės reklamos priemonių analizė. Reklamos biudžetas įmonėje “ Auksinės kopos”. Literatūra. Priedai. Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba,paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius ir taip paveikti, kad jie taptų nuolatiniais įmonės klientais. Kartu reklama tampa ir viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių su kitomis prekybos įmonėmis,paslaugas teikiančiančiomis firmomis, kurios irgi siekia tokių pat tikslų.
Vadybos Diplominis darbas (49 pus.)


Restorano marketingo analizė
ĮVADAS. RESTORANO „SENI VARTAI“ VEIKLOS PRISTATYMAS. Teikiamų paslaugų pristatymas. Sprendimų priėmimo proceso organizavimas. Ūkinė finansinė veikla. RESTORANO „SENI VARTAI“ MIKRO IR MAKRO APLINKŲ PRISTATYMAS. Makro aplinka. Mikro aplinka. Klientai. Tiekėjai. Konkurentai. RESTORANO „SENI VARTAI“ MARKETINGO KOMPLEKSO PRISTATYMAS. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. IŠVADOS. LITERATŪRA
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Rinka ir valstybė
Įvadas. Valstybės vaidmuo. Rinkos ribotumas. Valstybės funkcijos. Rinka ir valstybinis reguliavimas. Išvados. Viena iš svarbiausių šiuolaikinės valstybės funkcijų yra piliečių saugumo užtikrinimas. Rinka šios funkcijos tobulai atlikti negali, todėl neatsitiktinai išleidžiamieji pinigai kariuomenei bei teisėsaugos organams išlaikyti visais laikais rūpėjo ir dabar turi rūpėti vyriausybėms. Tačiau kontroliuodama rinkos kainas, valstybė pažeidžia pusiausvyrą, atsiranda prekių perteklius arba deficitas. Tuomet mainomų prekių kiekį sąlygoja tiktai paklausos arba pasiūlos kiekis, priklausomai nuo to, kuris iš jų mažesnis, esant kainai, nukrypusiai nuo pusiausvyros. Valstybė rinkos ūkyje dažnai nustato ne tam tikro dydžio konkrečias kainas, o tik apriboja jų kitimą. Jei kainų minimumas nustatytas žemesnis negu pusiausvyros kaina, jis nėra efektyvus, neturi prasmės, nes pačiai rinkai orientis į pusiausvyrą, kainos bus didesnės už nustatytą ribą. Valstybė, siekdama pagerinti pirkėjų padėtį, gali nustatyti maksimalias kainas, kurių neturi peržengti pardavėjai, parduodami savo prekes.
Vadybos Referatas (13 pus.)


Rinkodaros planas "X" įmonėje
Įvadas. Rinkodaros pagrindiniai teoriniai aspektai. Teoriniai rinkodaros strategijų formavimo modeliai. Rinkodaros komplekso elementai. Paslaugų strategijos formavimas. Kainodaros formavimas. Paskirstymo kanalų strategijos formavimas. Rėmimo formavimas. Marketingo aplinkos įtaka strategijos formavimui. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. ABF "Agrotiekimas" rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės charakteristika. Išorinių aplinkų analizė. ABF "Agrotiekimas" konkurencinė analizė. Įmonės vidinių išteklių analizė. ABF "agrotiekimas" SSGG analizė. Rinkodaros sprendimai ABF "Agrotiekimas" paslaugų plėtroje. Paslaugų rinkos segmentavimas. ABF "Agrotiekimas" paslaugų kokybės gerinimas. Nuolaidų sistemos sukūrimas ir taikymas. Įvairesnių rėmimo priemonių naudojimas. Ryšių su vartotojais stiprinimas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (37 pus.)


Rinkodaros strategijų formavimas grožio paslaugas teikiančios pavyzdžiu
ĮVADAS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. Rinkodaros strategijos samprata ir reikšmė. Rinkodaros strategijos ir įmonės tikslų ryšys. Rinkodaros strategijų rūšys. Tikslinės rinkos pasirinkimo strategijos. Alternatyvios strategijos. Pozicionavimo strategijos. Konkuravimo strategijos. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS. Vatrotojų poreikių tyrimo rezultatai. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS. Vartotojų poreikių tyrimo rezultatai. IŠVADOS. Kiekviena įmonė norėdama likti konkurentabilia rinkoje, privalo gaminti prekes ar teikti paslaugas, kurios turi paklausą.Taip pat visi verslo atstovai, kurie planuoja naują veiklą ar naujus produktus, bei kurie sprendžia susidariusias problemas ar išlikimo klausimus turi aiškintis būdus kaip patenkinti vis sudėtingesnius ir nuolat kintančius vartotojų poreikius bei stebėti galimus konkurentus, numatyti jų pajėgumą bei žingsnius.Ar pavyks spręsti šius klausimus svarbia dalimi sudaro organizacijos rinkodaros strategijų formavimas.
Vadybos Diplominis darbas (32 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |