Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 |  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos veiksniai
Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Centralizavimas ir decentralizavimas. Personalas. Kultūra. Vidinių veiksnių sąryšingumas. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos apibūdinimas ir jos įtaka organizacijos vadybai. Tiesioginio poveikio aplinka. Šalutinio poveikio aplinka. Išorinės aplinkos charakteristika. Išorinės aplinkos neapibrėžtumas ir organizacijos reakcija į jį. Visiems žinoma, kad nei vienas žmogus, kad ir kokia iškili asmenybė jis būtų, negali gyventi ir veikti visiškai izoliuotai ir savarankiškai. Grupė ar komanda negali egzistuoti nepriklausydama nuo kitų grupių bendruomenės, visuomenės. Grupės jungiasi į organizacijas. Tik labai retai organizacija gali būti vientisa, tačiau ji yra blokinis, panelinis, karkasinis darinys. Organizacijoje žmonėms būtina kartu veikti. Organizacija – tai žmonių pastangomis sukurta ar susibūrusi bendrija, kurią sieja bendras tikslas arba bendra veiksmų programa, taip pat turinti atskirą turtą ir valdymo organus.
Vadybos Kursinis darbas (35 pus.)


Organizacijų kultūra ir multikultūra
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacinės kultūros klimatas. Organizacinės kultūros funkcijos. Organizacinės kultūros lygiai. Organizacinės kultūros tipai ir jų charakteristika. Pagrindiniai trys kultūros elementai. Organizacijos kultūros struktūra. Organizacijos kultūros formavimo procesas. Multikultūra. Išvados. Literatūros sąrašas. Mano darbo tikslas yra padėti susivokti šiuolaikiniame gyvenime ir suprasti nuo, ko priklauso organizacijos kultūra ir multikultūra. Uždaviniai būtų tokie: sužinoti kokias funkcijas atlieka organizacijų kultūra. Kuo šios kultūros naudingos įmonei, kuo - darbuotojams. Supažindinti su organizacijos kultūros struktūra. Pagrindiniais trimis kultūros elementais. Lygiais. Informacijos visuomenėje kintant vartotojų poreikiams ir organizacijų struktūrai, atsirandant naujoms jų formoms kartu vyksta ir organizacijos kultūros prisitaikymas ar kitimas dėl to apžvelgsiu ir organizacijos kultūros formavimosi procesą.
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


Organizacijų valdymas
Įvadas. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo stiliaus esmė. Veiksniai formuojantys valdymo stilių. Valdymo elementai. Vadovų darbo stiliai ir jų klasifikacija. Autokratas. emokratas. Liberalas. Vadovas Biurokratas. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Konfliktai ir jų valdymas. Konflikto identifikavimas. Konflikto analizė. Konflikto sprendimas. Literatūra.
Vadybos Referatas (17 pus.)


Organizacinės kultūros tyrimas
ORGANIZACINĖS KULTŪROS SĄVOKA IR FUNKCIJOS. ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMOSI ETAPAI. UAB “DOLETA” ORGANIZACINĖS KULTŪROS TYRIMAS. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Darbo objektas – organizacijos kultūra. Darbo tikslas – apžvelgti organizacinės kultūros sąvokas ir organizacinės kultūros formavimosi etapus bei atlikti pasirinktos organizacijos kultūros tyrimą. Kiekviena organizacija turi unikalius sugebėjimus ir potencialą, kuriuos tinkamai panaudodama ji įgauna konkurencinį pranašumą. Organizacinės kultūros pažinimas gali tapti vienu iš svarbiausių veiksnių, padėsiančių organizacijai įgauti ir išlaikyti šį pranašumą. Kadangi organizacinė kultūra yra dirbtinai suformuojama kultūra - ji gali tiek sustiprinti, tiek ir pakenkti organizacijos veiklai, lemti organizacijos sėkmę ar nesėkmę. Todėl yra labai svarbu pažinti savo įmonės organizacinę kultūrą.
Vadybos Kursinis darbas (23 pus.)


Organizacinės praktikos ataskaita UAB "Rūta"
Įvadinė dalis. Įmonės mikro ir makro aplinka. Ekonominė dalis. Gamybos procesas įmonėje. Vadybos dalis. Planavimo procesas įmonėje. Personalo organizavimo analizė. Vadovavimo darbuotojams analizė. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Apskaitos dalis. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Nusidėvėjimas. Įmonės mokamų mokesčių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Savo praktikos vertinimas. Literatūros sąrašas.
Vadybos Ataskaita (24 pus.)


Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai
ĮVADAS. VALDYMO MOKSLO RAIDOS ANALIZĖ. Valdymo turinio samprata. Valdymo funkcijų analizė. ORGANIZACINIŲ VALDYMO STRUKTŪRŲ FORMAVIMO PRINCIPAI. VALDYMO PRINCIPŲ ANALIZĖ ORGANIZACIJOSE. SPAB “Klaipėdos vanduo”. Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Vėžaičių komunalinių patarnavimų UAB. Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Klaipėdos rajono savivaldybė. Organizacijos charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA
Vadybos Diplominis darbas (58 pus.)


Organizacinių valdymo struktūrų sudarymas ir analizė
Įvadas. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo lygiai. Organizacinių valdymo struktūrų schemos. Linijinė valdymo struktūros schema. Funkcinė valdymo struktūros schema. Linijinė-funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūros schema. Matricinė valdymo struktūros schema. Patriarchalinė valdymo struktūros schema. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Telšių jungtinės žemaičių kolegijos valdymo schema ir jos charakteristika. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinė valdymo schema ir jos charakteristika. Išvados. Literatūra. Priedas.
Vadybos Kursinis darbas (30 pus.)


Pasaulinės verslo organizacijos
Pasaulinių verslo organizacijų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. ICC Lietuva. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Tarptautinis valiutos fondas. Apibendrinimas. Kuriamos vis naujos pasaulinės verslo organizacijos. Valstybės bendradarbiauja ir dalyvauja priimant sprendimus pasaulinėse verslo organizacijose tik tada, kai tai padeda nacionaliniams interesams, o ne kelia jiems grėsmę. Pasaulinių verslo organizacijų sprendimai dažniausiai yra rekomendaciniai. Valstybės narės lieka laisvos spręsti, ar vykdyti šiuos sprendimus. Taip pasaulinės verslo organizacijos tampa patogia priemone tam tikrų valstybių užsienio politikai įgyvendinti.
Vadybos Referatas (9 pus.)


Pažintinės praktikos ataskaita UAB Tauragės dujos
Įvadinė dalis. UAB "Tauragės dujos" aprašymas. Rinkos situacija. UAB "Tauragės dujos" apibūdinimas. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Padalinių funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas. Pareiginės instrukcijos nagrinėjimas. Marketingas. Artimiausi įmonės konkurentai ir jų įtaka. Marketingo komplekso elementai. Įmonės rėmimo priemonės. Įmonės prekių asortimentas bei jo kitimas. Įmonės kainų politika. Apskaita. Išvados ir pasiūlymai.
Vadybos Ataskaita (15 pus.)


Penkių kambarių gyvenamasis namas
Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastatato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai. Sienos ir pertvaros. Perdangos. Stogas. Laiptai. Grindys. Langai, durys, vartai. Vidaus ir lauko apdaila. Pastato inžinerinė įranga. Techniniai ekonominiai rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Projektavimo tikslas suprojektuoti jaukų ir mielą gyvenamąjį namą. Jaunam statybos studentui planuojančiam ateitį tai tiesiog privaloma - sukurti kažką savo. Projekto uždaviniai. Išplanuoti statomą pastatą, nustatyti patalpų dydį. Parinkti statybinias medžiagas. Suprojaktuoti pastatą sklype. Paskaičiuot techninius ekonominius rodiklius. Galiausiai parengti statybinius brėžinius. Darbo eiga. Parinkti pamatų,sienų konstrukcijąs. Perdangų medžiagos ir konstrukcijos. Išplanuojamas pastatas. Parenkam ir isdėstom duris langus. Parenkti brežiniai eskizai. Galiausiai rašomas aiškinamas raštas.
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 |  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |