Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Marketingo tyrimas: UAB "Salų žuvys"
Įvadas. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Pekės tyrimas. Prekės grupė. Prekių klasifikacija. Kainodaros sprendimai. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurencinis palinkos analizė pagal m.porterio penkių jėgų modelį. Tiesioginiai (esami) konkurentai. Potencialūs konkurentai. Prekės pakaitalai. Tiekėjų derėjimosi galia. Pirėjų derėjimosi galia. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Išvados ir paslūlymai. Informacijos šaltiniai. Priedai. UAB ,,Salų žuvys”, siūlydamos šaldytus vaisius ir uogas, yra ypač suinteresuotos vartotojų bendro požiūrio į šaldytus vaisius ir uogas (ar vartotojams tai iš tikrųjų reikalingas produktai, kas labiausiai lemia jų pasirinkimą pirkti), ir UAB ,,Salų žuvys” šaldytų vaisių ir uogų patrauklumo vartotojams išsiaiškinimu, kadangi nuo to labai priklauso produkto galimybės įsitvirtinti rinkoje.
Vadybos Kursinis darbas (23 pus.)


Marketingo veiklos organizavimas kavinėje
Įvadas. Įmonės aprašas. Kavinės teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Marketingo veiklos organizavimas. Teorijos taikymas praktikoje. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Rėmimo veiksniai. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama Internete. Ryšiai su visuomene. Marketingo veiklos pasiūlymai kavinėje „Žemaitė“. Išvados. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Mažų ir vidutinių įmonių vadyba: IĮ "Siuvimo salonas".
IĮ "Siuvimo salonas" veiklos ekonominė analizė. IĮ "Siuvimo salonas" strategijos parengimas. IĮ "Siuvimo salonas" įkūrimo dokumentacijos parengimas. Pareiškimas įregistruoti individualią (personalinę įmonę). IĮ "Siuvimo salonas" valdymo struktūros parengimas. IĮ "Siuvimo salonas" paslaugų realizacija. IĮ "Siuvimo salonas" mokesčiai. IĮ "Siuvimo salonas" finansinės-buhalterinės apskaitos organizavimas. Išanalizavusi įvairias galimas įmonių veiklos rūšis, aš nusprendžiau įkurti siuvimo saloną. Nors šioje srityje konkurencija yra nemaža, tačiau mano įmonė klientus stengsis patraukti mažomis kainomis, aukšta paslaugų kokybe, maloniu aptarnavimu.
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


Medžio apdirbimo pramonė
Įvadas. Medžio apdirbimo pramonės raida. Medienos, popieriaus ir baldų pramonės apžvalga pramonės apžvalga. Užsienio prekyba. Medienos pramonės perspektyvos. Išvados.
Vadybos Referatas (11 pus.)


Meniu planavimas
Meniu tipai. Ciklinis meniu. Ciklinių meniu privalumai. Ciklinių meniu trūkumai. Iš anksto suplanuotos ir suprojektuotos meniu. Privalumai. Trūkumai. Meniu Struktūra. Esminiai apsvarstymai prieš planuojant meniu. Meniu planavimas. Meniu politika - išvados. Meniu kopija. Meniu viršelis. Lenčo meniu (priešpiečiai). Arbatos meniu. Pietų meniu. Banketų meniu. Ceremonijos ir baketai. Lengvi bufetai (įskaitant kokteilių vakarėlius). Greito maisto meniu.
Vadybos Konspektas (18 pus.)


Mikroaplinkos analizė "Lietuvos paštas" įmonėje
Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos veiklos aplinka. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Pirkėjai. Praktinė dalis. Ab "Lietuvos paštas" charakteristika. Lietuvos pašto veikla. Įmonės mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Klientai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas yra išnagrinėti AB "Lietuvos paštas" mikroaplinką. Darbo uždaviniai: . išsiaiškinti mikroaplinkos elementus. aptarti mikroaplinkos elementų reikšmę. išnagrinėti AB "Lietuvos paštas" mikroaplinka. pateikti išvadas. Darbo objektas: AB "Lietuvos paštas" mikroaplinkos veiksniai.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Mokomoji profesinės veiklos praktika
UAB "Aspa" 1995 m. Pradėjusi savo veiklą prekiaudama kasos aparatais per metų tapo vienu didžiausiu prekybinės įrangos,paslaugų ir sprendimų įvairioms įmonėms tiekėjų. Šių dienų realybė tokia, jog nepakanka turėti įrangą, reikia tinkamai ir mažiausiomis išlaidomis valdyti verslą iš bet kurio pasaulio taško. UAB Aspa išsiskirianti savo lankstumu, siūlo prekybinę ir programinę įrangą geriausiai atitinkančią kliento poreikius. Įmonėje atliktas kokybės valdymo sistemos auditas, kuris patvirtina aukštą paslaugų kokybę ir jos valdymo sistemos atitikimą pasauliniams iso 9001:2000 standartams.
Vadybos Ataskaita (15 pus.)


Mokslinio valdymo mokykla, klasikinė valdymo teorija jų taikymas dabar
Mokslinio valdymo mokykla, klasikinė valdymo teorija jų taikymas dabar. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas pagal SWOT metodiką, vertinimo tikslai. Kokybės laidavimo sistemos įtaka veiklos kokybei. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Darbuotojų nesutarimai (situacija ). Literatūros sąrašas.
Vadybos Namų darbas (18 pus.)


Motyvacija ir jos tobulinimas Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centre
Įvadas. Teorinė dalis. Motyvavimo samprata. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimu darbu motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Motyvacijos įgyvendinimo principai. Praktinė dalis. Tyrimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centro darbuotojų motyvavimo (skatinimo) sistema. Respondentų charakteristika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Vadybos Kursinis darbas (29 pus.)


Muzikinio klubo verslo planas
Įžanga. IĮ "Norton". Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specijiniai verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Personalas. Vadovavimas. Paslaugos ir kliientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita. Šiuo metu Lietuvoje vis didesnę pasiūlą ir paklausą įgyja pramogų verslas. Kurti muzikinį klubą paskatino menka šio pobūdžio paslaugų pasiūla bei prastas ir nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Įvertinę dabartinę situaciją, remdamiesi panašių klubų patirtimi ir klaidomis stengsimės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti mums yra aktualu ir nesunku, nes mes esame potencialūs klientai. Todėl dabartinę šios šakos analizę vertiname realiai turėdami daug pasiūlymų jai pagerinti.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |