Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Krovinių klasifikacija
ĮVADAS. KROVINIŲ KLASIFIKAVIMAS. Generaliniai kroviniai. Suverstiniai kroviniai. Birūs kroviniai. Piltiniai (skysti) kroviniai. Pavojingi kroviniai. Greitai gendantys kroviniai. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Krovinių klasifikavimas – vienas pagrindinių aspektų, sprendžiant krovinio įpakavimo, pervežimo, saugojimo, markiravimo ir kt. problemas. Nuo to momento, kai prekė pristatoma transportavimui, ji tampa kroviniu. Prekė, virsdama kroviniu, įgauna naujų savybių, nesusijusių su vartojimo savybėmis, bet glaudžiai susijusių su jos transportavimu - tai yra eilė krovinio transportavimo savybių. Šios savybės apsprendžia krovinio transportavimo sąlygas ir techniką, krovinio krovimą ir laikymą, jo sandėliavimą.
Vadybos Referatas (9 pus.)


Kvalifikacijos kėlimo būtinybė ir strategijos
Kvalifikacijos kėlimo būtinybė. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos įgyvendinimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos. Išvados. Literatūra. Sėkmingos investicijos į ūkį – tai ne tik investicijos į modernius įrengimus ir statybas – tai pirmiausia investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Žmonės turi būti pasiruošę aptarnauti naujas technologijas, teikti modernius patarnavimus, priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus. Derama profesinė kvalifikacija būtina krašto pažangos sąlyga.
Vadybos Referatas (20 pus.)


Laiko planavimas
Įvadas. Laiko valdymas. Kas ką valdo - ar mes laiką, ar laikas valdo mus? Darbų sąrašas. Veiklos prioritetizavimas - daryti tai, kas reikalinga. Kasdieniniai "reikia atlikti" darbų sąrašai. Projektai ir ilgalaikių darbų sąrašai. Laiko valdymo technika. ALPEN metodas. Eizenhauerio metodas. Pareto metodas. ABC metodas. GTD - "Getting Things Done" metodas. Įdomūs pastebėjimai. Išvados. Literatūros sąrašas. Planuojantis laiką žmogus - save kontroliuojantis žmogus. Planavimas yra būdas būti laimingesniam, siekti savo veiklos efektyvumo bei sėkmės asmeniniame gyvenime. Tai, kaip žmogus valdo savo laiką, parodo, koks jis yra ir koks nori būti, tai tiesiogiai įtakoja gyvenimo kokybę. Jei mums rūpi ateitis, turi rūpėti ir laiko planavimas - nes tai būdas patiems kurti savo karjerą bei ateitį.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Laivų draudimas ir teisinis krovinių valdymas
Laivų draudimas. Draudimo sutarties sudarymas. Teisinis krovinių valdymas. Draudimas - tai fizinių bei juridinių asmenų turtinių interesų ginimas atsitikus tam tikriem atvejams (draudimo atvejams). Tai įmanoma piniginių fondų dėka, kurie yra formuojami mokant apsidraudžiantiems asmenims draudimo įnašus (draudimo premijos). Draudimo fondas - tai savaiminis ekonominis gamybinių jėgų atstatymo metodas, įvykus stichinei nelaimei ar nelaimingam atvejui.
Vadybos Referatas (7 pus.)


Lyderiavimas organizacijose: lyderio požymiai, lyderiavimo požiūriai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo dimensijos. Lyderiavimo ypatumai. Lyderiavimo bruožų teorijos. Lyderiavimo elgsenos teorijos. Lyderiavimo funkcijos. Lyderių tipai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir k. Blanchardo situacinis modelis. Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo lyderiavimo modelis. Išvados. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (20 pus.)


Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje
Įvadas. Lyderiavimas. Lyderiškumo teorijų apžvalga. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Heresy ir blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: fiedlerio modelis.. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Transformacinis, arba charizmatinis lyderiavimas. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika.
Vadybos Referatas (16 pus.)


Lietuvos šilumos tinklai
Įvadas. TEORINĖ DALIS. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Aplinkos dinamikos analizė. Vidinė ir išorinė analizė. Makro aplinkos elementai. Klientų analizė. Ištekliai ir strategija. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Organizacijos vizija misija ir tikslai. ANALITINĖ DALIS. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Ištekliai ir strategija. Vertės grandinės. PROJEKTINĖ DALIS. Veiksmų sąrašas. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Lietuvos užsienio prekyba
TURINYS. Žymių žmonių samprotavimai. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė PPO. Lietuvos prekyba su ES. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Šiuo metu Lietuvos užsienio prekyba reguliuojama Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei įvairiomis dvišalėmis ar daugiašalėmis tarptautinėmis sutartimis (laisvosios prekybos sutartys, ekonominio bendradarbiavimo sutartys). Pagrindinis užsienio prekybos reglamentavimo instrumentas yra Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymas. Jame yra numatyti visi importo ir eksporto muitų taikymo atvejai.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Lietuvos verslo įmonių valdymo problemos
Įvadas. “Kauno holdingo kompanija”. “KHK” veiklos schema. “Vicuros” žlugimas. Bankas “Sekundė”. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Šiandien norint, jog organizacija klestėtų, didelis dėmesys turi būti skiriamas vadybininkų vaidmeniui joje. Pagrindinės vadybos funkcijos yra paskirstyti ribotus išteklius, vadovauti žmonėms ir įgyvendinti tikslus. Svarbiausia – kaip šios funkcijos atliekamos.
Vadybos Referatas (11 pus.)


Marketingo plano rengimas
Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pagrindiniai marketingo plano elementai. Naujos prekės (paslaugos) charakteristika. Kainų politika. Prekių paskirstymo politika. Reklama ir rėmimas. Subjektyvūs pardavimo apimčių prognozavimo metodai. Pardavimo padalinio darbuotojų nuomone pagrįsta prognozė. Įmonės vadovų nuomone pagrįsta prognozė. Objektyvūs pardavimo apimties prognozavimo metodai. Rizikos įvertinimas. Ištrauka iš darbo. Įmonės veiklai įtakos turi daugelis aplinkos veiksnių: ekonomika, demografija, kultūra, technologija, prekių paklausa ir pasiūla. Šių veiksnių verslininkas negali paveikti tiesiogiai. Jie nepriklauso nuo jo norų ir valios, bet atsižvelgti į juos būtinai reikia, nes jie gali sudaryti verslui tiek papildomų galimybių, tiek tam tikrų problemų. Verslininkas turi stengtis numatyti galimus išorės veiksnių pakitimus ir jų poveikį rinkai.
Vadybos Konspektas (10 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |