Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Klientų aptarnavimo telefonu analizė ir etiketas
Pokalbio telefonu taisyklės ir etiketas. Kaip atsiliepti telefonu. Kaip skambinti telefonu. Etiketo patarimai. Kaip valdyti pokalbį. Balsas. Pagrindines taisyklės kalbantiems telefonu. Pokalbis mobiliuoju telefonu. Automatinės skambučių priėmimo sistemos. Išvados. Literatūra. Bendraudami tiesiogiai turime daug galimybių reikšti mandagumą ar draugiškumą ne tik žodžiais, bet ir gestais, o kalbėdami telefonu savo geras manieras parodome vien tik žodžiais, todėl juos reikėtų parinkti rūpestingiau negu kalbantis akis į akį. Mūsų įtemptame kasdieniame gyvenime tai nėra lengva, tačiau turime suprasti, kad netinkamas žodis, neatidi kalbėjimo telefonu maniera gali sukelti didesnių nesusipratimų negu tiesioginiame pokalbyje.
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


Kokybės vadyba
Įvadas. Kokybės samprata. Kokybės matavimo tikslai ir kliūtys. Kokybės matavimas organizacijoje. Gaminio kokybės matavimas. Proceso kokybės matavimas. Paslaugų kokybės matavimas. Organizacijos kokybės matavimas. Auditas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - apžvelgti šiuolaikinius kokybės matavimo metodus. Nagrinėdami kokybės matavimo metodus, aš bandžiau išspręsti šiuos uždavinius. Išsiaiškinti kokybės matavimo tikslus ir kliūtis. Nustatyti šiuolaikinius organizacijos, gaminio, proceso ir paslaugų kokybės matavimo principus. Apžvelgti kokybės matavimo duomenų rinkimo ir pateikimo būdus.
Vadybos Referatas (10 pus.)


Kokybės vadyba (1)
Įvadas. Kokybės reikšmė įmonei. Kokybės įvertinimas ir įteisinimas. Kodėl reikia siekti kokybės standartų? Kaip pasiekti kokybę? Išvados. Literatūros sąrašas. Visuotinė kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija, kurios metodais remdamasi organizacija nuolat tobulėja, siekdama kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, gerindama produktų arba paslaugų kokybę ir mažindama kaštus. Jeigu įmonė nori gyvuoti konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, ji turi tobulėti bent jau tokiais tempais, kaip konkurentai, o dar geriau būtų tobulėti sparčiau už konkurentus. Reikia kelti didelius darbo reikalavimus, siekti aukštos darbo kokybės. Jeigu vadovai to nedaro, darbuotojai savo darbo reikalavimus nusistato patys. Šie darbo kokybės reikalavimai visada žemesni negu vadovų nustatytieji.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Kokybės vadyba (2)
Kokybės raida, samprata. Kokybės vadybos terminai. Standartai. Atitikties įvertinimas ir sertifikavimas. Guru darbai, reikšmė, kokybės rodikliai, prekių ir paslaugų savybės. Kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemos, sertifikavimas. Auditas, ženklinimas, pagrindiniai principai.
Vadybos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Kokybės vadybos sistema
Įvadas. Kokybės vadybos sistema ir pagrindiniai etapai. Kokybės kontrolės reikšmės augimas. Statistiniai kokybės valdymo metodai. Procesų kokybės valdymas. Kokybės kontrolės atranka. Kokybės laidavimas. Kokybės kaštų vaidmuo kokybės laidavime. Visuotinės kokybės valdymas. Patikimumo inžinerija. Bedefektė gamyba. Strateginė kokybės vadyba. Kokybės vadybos sertifikavimo sistema. Kas yra ISO? Kas yra ISO 9000? Ką parodo ISO 9001:2000 sertifikatas? Kam man reikalinga ISO 9001:2000 reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema?. TickIT ženklas. Kokybės vadyba ekspedicinėse įmonėse.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Komandinio darbo privalumai ir trūkumai
Įvadas. Komandos samprata. Komandos sąvoka. Komandų klasifikacija. Komandos ir jų kūrimas. Komandos kūrimas. Komandos sandara funkcijos. Komandos raidos etapai. Komandinio darbo ypatumai. Komandinio darbo privalumai. Komandinio darbo trūkumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo tikslas. Surinkti ir sugrupuoti reikiamą informaciją apie komandinį darbą, jo privalumus ir trūkumus. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti komandos sampratą. Išnagrinėti komandos sandarą ir funkcijas bei kūrimosi etapus. Išsiaiškinti komandinio darbo privalumus ir trūkumus.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Komandinis darbas
Įvadas. Komanda ir organizacijos sėkmė. Grupės ir komandos skirtumai. Efektyvi komanda. Vadovavimas komandoje. Vadovavimo problemos. Geras vaidmenų paskirstymas. Komandinio darbo pliusai. Komandinio darbo minusai/rizika. Daugiadisciplinarinė komanda. Idėjų pavertimas darbais. Komandų raidos specifika. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - susipažtinti su komandos formavimo principais bei jos privalumais ir trūkumais. Uždaviniai:. Išanalizuoti komandos formavimo principus. Aptarti, kaip sufromuoti efektyvią komandą. Apibrėžti komandinio darbo privalumus ir trūkumus. Darbo metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų šaltinių analizė.
Vadybos Referatas (18 pus.)


Komandinis darbas (1)
ĮVADAS. KOMANDINIO DARBO SAMPRATA. Komandinio darbo tipai. KOMANDINIO DARBO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI. Komandinio darbo privalumai. Komandinio darbo trūkumai. KOMANDOS EFEKTYVUMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos Referatas (7 pus.)


Komandinis darbas organizacijoje
Įvadas. Komandos sąvoka. Komandos raidos etapai. Komandų raidos specifika. Komandų sutelktumas ir būdai jam padidinti. Efektyvi komanda. Komandų vidaus konfliktai. Problemos komandos santykiuose. Komandinio darbo pliusai. Komandinio darbo minusai. Idėjų pavertimas darbais. Komandinė ra individuali veikla. Tyrimas.įmonės aprašymas. Apklausos duomenų analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Komandinis darbas yra grindžiamas bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba, tačiau jeigu komandą sudaro panašios ar vienodos asmenybės, komandinio darbo efektyvumas krenta, kaip besistengtų komandos nariai bendradarbiauti ir vienas kitam padėti. Tik įvairių asmenybių bruožų samplaika
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


Komunikacija organizacijoje
ĮVADAS. KOMUNIKACIJOS SAMPRATA. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformali komunikacija. Komunikacijos organizacijoje kliūtys. Komunikacijos organizacijoje procesai. EFEKTYVI KOMUNIKACIJA SU DARBUOTOJAIS. KOMUNIKACINĖ ETIKA ORGANIZACIJOJE. KOMUNIKACIJOS YPATYBĖS ĮVAIRIOSE ORGANIZACIJOSE. IŠVADOS. LITERATŪRA. Komunikacija gali būti vidinė ir išorinė. Pagal naudojamo kodo specifiką ji gali būti skirstoma į verbalinę ir neverbalinę. Verbalinė komunikacija – tai keitimosi informacija procesas, kai informacija koduojama tam tikra kalbinių ženklų sistema. Neverbalinė komunikacija suprantama kaip kūno ir elgesio kalba.
Vadybos Kursinis darbas (31 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |