Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Apskaitos pagrindų modulio individualus namų darbas
1 užduotis. 2 užduotis Operacijų fiksavimo seka. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinės atskaitomybės lentelė. Balansas. Pelno nuostolio ataskaita. Kiekviena įvykusi ūkinė operacija ir ūkinis įvykis būtinai turi būti pagrindžiamas dokumentais. Dokumentai turi turėti visus privalomus rekvizitus. Rekvizitai yra svarbūs dėl to, kad leidžia įdentifikuoti dokumentuose užfiksuotus duomenis.
Apskaitos Uždavinys (16 pus.)


Darbas su "Statistica". Savarankiški darbai
Savarankiški darbai. Užduotys. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafinis duomenų vaizdavimas. Binominis skirstinys. Eksponentinis skirstinys. x2 skirstinys. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. t – kriterijus priklausomiems duomenims. t – kriterijus nepriklausomiems duomenims. χ2 kriterijus. Vieno faktoriaus metodas. Modifikuotas eksponentinis grafikas. Tornkvisto 1-ojo tipo funkcija. Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas. Autoregresinis prognozavimas. Arima prognozavimo modelis. Sukurti 200+nr atsitiktinių skaičių lentelę turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę. Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Pasirinkta tyrimo tema: kiek Kauno įmonių sekretorės praleidžia laiko kalbėdamos telefonu.
Sociologijos Uždavinys (68 pus.)


Ekonomika. Kryžiažodis
Ekonomika tai... Viena iš ekonomikos sistemų. Mainų tarpininkas. Produkto kiekis, kurį gamintojai siūlo įvairiomis kainomis. Varžymasis įvairiose rinkose. Pardavimų pajamos - bendrosios sąnaudos. Kas sukuria paklausą? Akcinės bendrovės nuosavybės dalis arba jos turėjimą liudijantis dokumentas. Kaip lengvai galima prireikus atgauti įdėtus pinigus. Piniginė prekės, ar paslaugos išraiška.
Ekonomikos Uždavinys (3 pus.)


Gamtos ir geografijos kryžiažodžiai
Projekto tema: Gamtos ir geografijos kryžiažodžiai. Projektas skirtas 11-12 klasių mokiniams. Problema: Mokinių abejingumas atsiskaitymams ir žinių kartojimams. Projekto trukmė: Trumpalaikis, užduotys atliekamos per pamokas. Projekto uždaviniai. Patikrinti mokinių žinias ir padaryti atsiskaitymą įdomų. Surasti ir panaudoti tinkamą literatūrą. Savarankiškai, konsultuodamiesi, bendradarbiaudami atlieka užduotis. Projekto metodas. Saviraiška. Saviugda. Darbingumas. Žaismingumas.
Geografijos Uždavinys (23 pus.)


Kirčiavimas, kalbos klaidų taisymas, teksto redagavimas
Užrašykite 20 savo specialybės terminų, nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite "pavojinguosius" linksnius. Pataisykite netaisyklingus sakinius. Suredaguokite tekstą. Kalbos kultūros savarankiškas darbas.
Lietuvių kalbos Uždavinys (5 pus.)


MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 2005M
MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 2005m. Mieste yra keturi knygynai. Tikimybė1, kad mokinys galės bet kuriame knygyne nusipirkti jį dominančią knygą, lygi 0,5. Mokinys tol eina į knygynus, kol knygą nusiperka arba kol apeina visus knygynus. Į kiekvieną knygyną jis eina tik po vieną kartą. Atsitiktinis dydis X – mokinio aplankytų knygynų skaičius. Sudarykite atsitiktinio dydžio X skirstinį. Apskaičiuokite dydžio X matematinę viltį.
Matematikos Uždavinys (7 pus.)


Mikroekonomikos uždaviniai
Namų darbas referato pavidalu. Mikroekonomikos uždaviniai su sprendimais ir išvadomis. Temos: 1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 3 uždavinys. Sandorio kaštai. 4 uždavinys. Rinkos paklausa. 5 uždavinys. Paklausos elastingumas ir pajamos. 6 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma. 7 uždavinys. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. 8 uždavinys. Gamybos efektyvumas. 9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. 10 uždavinys. Gamybos veiklos optimizavimas TKR trumpuoju laikotarpiu.
Ekonomikos Uždavinys (26 pus.)


Taikomoji matematika: individualus savarankiškas darbas
Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sudarykite gamybos planą. Sudarykite gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Pateikite 2 funkcijų atvirkštinių funkcijų radimo pavyzdžius.
Matematikos Uždavinys (11 pus.)


Puslapiai:
 1 |