Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23 | 24 | 25 | 

TURTINIO POBŪDŽIO BAUSMĖS LR BK
Turtinės bausmės yra "pigi" alternatyva daug lėšų reikalaujančiam laisvės atėmimui. Šių bausmių auklėjamasis poveikis nė kiek ne mažesnis , o kai kuriais atvejais ir didesnis , nes asmuo nėra izoliuojamas nuo visuomenės. Problematiškas yra ir lygtinis atleidimas nuo bausmės. Tokia poveikio priemonė nukreipta tik Į nuteistojo psichiką , bet praktiškai nepaveikia jo fizinės laisvės ar materialinių interesų.”Auksinis vidurys” , ko gero , yra turtinės bausmės , neizoliuojančios asmens nuo visuomenės , bet kartu ir darančios nuteistajam didelį poveikį.Turtinės bausmės dažniausiai numatytos už neatsargius bei nesunkius nusikaltimus(išimtis - turto konfiskavimas).Tokia bausmė nuteistajam už minėtus nusikaltimus yra žymiai efektyvesnė nei laisvės atėmimas ar lygtinis atleidimas nuo bausmės. Taigi , atrodytų , tokios bausmės turi būti naudojamos dažniau nei kitos bausmės.
Teisės Kursinis darbas (27 pus.)


Turto draudimo sutartis
Įvadas. Turto draudimo sutarties samprata. Turto draudimo sutarties turinys. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas. Išvados. Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas.
Teisės Diplominis darbas (57 pus.)


Ūkinė bendrija
ĮVADAS. BENDROSIOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS. Bendrieji nuostatai. Bendrijos veiklos pobūdis. Bendrijos nariai, jų teisės ir pareigos. Darbas bendrijoje ir darbo apmokėjimas. Bendrijos kapitalas, pajamų ir nuostolių paskirstymas. Bendrijos valdymas, jos reikalų tvarkymas. Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas. Sutarties galiojimas. NAUDOTA LITERATŪRA.
Teisės Referatas (14 pus.)


Užsienio teisės istorijos konspektas
Babilono visuomeninės santvarkos savitumų įtvirtinimas Hamurabio teisyne. Sutarčių teisinis reguliavimas Hamurabio teisyne. Teisinis santuokos, šeimos ir paveldėjimo reguliavimas Hamurabio teisyne. Nusikaltimas ir bausmė Hamurabio teisyne. Senovės Atėnų teisė. Romėnų teisės šaltiniai ir pirmosios kodifikacijos. Barbarų teisė ir barbarų įstatymai. Asmeninis teisės taikymas. Nusikaltimas ir bausmė Salijų įstatyme. Anglosaksų įstatymai. Bažnyčia viduramžių Europoje. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Nuosavybė, sutartys, santuoka, šeima ir paveldėjimas kanonų teisėje. Inkvizicija ir inkvizicinis procesas. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Romėnų teisės recepcija Vakarų Europoje. Feodalų luomo formavimasis Vakarų Europoje. Feodalinė hierarchija. Feodalinis valstiečių pajungimas Vakarų Europoje. Prekarijos ir komendacija. Lenų teisės šaltiniai. Dvarų teisė. Miestų Vakarų Europoje atsiradimas ir jų vieta feodalinėje visuomenėje. Gyventojų organizacija feodaliniame mieste. Miestų teisės šaltiniai ir bendras apibūdinimas. Viduramžių prekybos ir jūrų teisė. Teisės partikuliarizmas Prancūzijoje. Paprotinė teisė ir rašytoji teisė. Karalių aktai kaip teisės šaltinis viduramžių Prancūzijoje. Vokietijos imperija viduramžiais 1356m. Aukso bulė. Vokietijos imperinė ir žemių teisė. Karolina. 1794m. “Prūsų žemės teisynas”. 1812m. Austrijos civilinis kodeksas. Anglijos bendrosios ir teisingumo teisės susiformavimas. Statutinė teisė. Imperatoriaus Justiniano kodifikacija Bizantijoje. 8-14 a. Bizantijos teisės paminklai. Rusų tiesa. Veiksniai, įtakoję rusų teisės atsilikimą viduramžiais. Rusijos imperijos teisės sisteminimas 19 a. Vietinės teisės sąvadų rengimas Rusijos imperijoje. 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 1793 m. Žmogaus ir pilečio teisių deklaracija ir Konstitucija Prancūzijoje. 1791 m. ir 1795 m. Prancūzijos konstitucijų lyginamoji charakteristika. Konsulato ir imperijos konstitucinis įforminimas Prancūzijoje. Legitiminės ir Liepos monarchijų Prancūzijoje konstitucinis įforminimas. II – osios respublikos Konstitucija Prancūzijoje. III – iosios respublikos konstituciniai įstatymai ir jų pataisos. IV – osios respublikos Konstitucija. 1804 m. Prancûzijos civilinio kodekso rengimas, jo šaltiniai ir sistema. Nuosavybės ir sutarčių teisės turinys ir principai 1804 m. Prancūzijos CK. Sutartinių santykių raidos tendencijos ir principai. Nutolimas nuo klasikinių sutarčių teisės principų. Teisinės santuokos ir šeimos santykių reguliavimas 1804 CK. Paveldėjimas ir testamentas Prancūzijos CK. Samdos sutarties teisinis reguliavimas Prancūzijos CK. Darbo santykių teisinio reguliavimo raidos bruožai. Baudžiamosios teisės kodifikacijos. Vokietijos imperijos 1871 m. Konstitucijos pagrindiniai bruožai. Prūsijos vadovaujančio vaidmens imperijoje konstitucinis įtvirtinimas. Veimaro konstitucija. Vokietijos 1871m. baudžiamasis kodeksas. Fašistų valdžios priemonės likviduojant demokratinius konstitucijos nuostatus Italijoje. Italijos 1930 m. baudžiamasis kodeksas. Šveicarijos 1912 m. civiliniai įstatymai.
Teisės Konspektas (38 pus.)


Užsienio teisės taikymas. Sutarties laisvės principas
ĮVADAS. SUTARTIES LAISVĖS PRINCIPAS - PASIRINKTI TAIKYTINĄ TEISĘ. TAIKYTINOS TEISES IR GINCU SPRENDIMO ORGANO PASIRINKIMO REIKSME. SUTARTYS, KURIOSE GALIMA PASIRINKTI UZSIENIO TEISE. Tarptautinės sutartys. Vietinės sutartys. TAIKYTINOS TEISES RYSYS SU SUTARTIMI. Su sutartimi susijusi teisė. Su sutartimi nesusijusi teisė. Tarptautinių teisės aktų parinkimas. Teisės parinkimas skirtingoms sutarties dalims. UŽSIENIO TEISĖS TAIKYMAS TEISME. TAIKYTINOS TEISES NUSTATYMO TAISYKLES. Sutarties pasirašymo vietos teisė. Sutarties vykdymo vietos teisė. Specialios taisyklės. Tarptautinės privatinės teisės unifikavimas. TAIKYTINOS TEISĖS NUSTATYMAS TEISME. UŽSIENIO TEISĖS TAIKYMAS. TEISĖJŲ KONTROLĖ PASIRINKTAI TEISEI. UŽSIENIO TEISĖS ĮRODYMAS. UŽSIENIO TEISĖ - FAKTO AR TEISĖS KLAUSIMAS? INFORMACIJOS APIE UZSIENIO TEISE GAVIMAS. UŽSIENIO TEISĖS TAIKYMO APRIBOJIMAI. TAIKYTINA TEISE NEGALI PRIESTARAUTI VIESAJAI TVARKAI. TAIKYTINA TEISE NEGALI PRIESTARAUTI PRIVALOMIEMS GINCO SPRENDIMO ORGANO VALSTYBES ISTATYMAMS. KITI UZSIENIO TEISES TAIKYMO APRIBOJIMAI. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI.
Teisės Kursinis darbas (37 pus.)


Vaiko teisės
ĮVADAS. TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VAIKO TEISIŲ APSAUGĄ. LIETUVOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA. VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS KOMPETENCIJA. VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS PAREIGOS. VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS TEISĖS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Teisės Kursinis darbas (22 pus.)


Valdymo aktų parengimo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos teisinis reglamentavimas
Įžanga Valdymo aktų samprata ir rūšys. Valdymo aktų parengimo tvarka. Аkto paskirties ir jo rengimo užduoties Įžanga Valdymo aktų samprata ir rūšys. Valdymo aktų parengimo tvarka. Аkto paskirties ir jo rengimo užduoties nustatymas. Akto rengėjo nustatymas. Akto teksto parengimas. Akto derinimas ir aprobavimas. Valdymo aktų priėmimas. Valdymo aktų paskelbimas ir įsigaliojimas. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (31 pus.)


Valdžios ir valdymo organai 1940 - 1941 metais Lietuvoje
Teisės istorijos kursinis darbas. ĮVADAS. AUKŠČIAUSIOJI TARYBA. AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS. LIAUDIES KOMISARŲ TARYBA. VIETINAI VALSTYBINĖS VALDŽIOS ORGANAI. TEISMAS IR PROKURATŪRA. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Teisės Kursinis darbas (21 pus.)


Valstybes skola
Pereinamos ekonomikos šalyse, tokiose kaip Lietuva, ekonomikai perorientuoti šalies lėšų neužtenka, todėl, norėdamos suaktyvinti ekonominį augimą, valstybės taiko skolinimosi politiką. Be to, valstybės skolinimasis yra svarbus pajamų šaltinis, galintis pakeisti mokesčius, esant fiskalinio biudžeto deficitui. Valstybės skolos istorija. Valstybės skolos smaprata. Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos politika. Valstybės skolinimosi tikslai. Skolinimosi ribų prognozavimo ypatumai. Valstybės įsiskolinimo poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Pasiūlymai. Lietuvos valstybės skola. Problemos.
Teisės Referatas (14 pus.)


Valstybės ir teisės sąveikos problema
Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga). Valstybės ir teisės santykis skirtingais požiūriais į teisės sampratą. Pozityvistinis požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, kritika, valstybės įtaka teisei. Vertybinis (aksiologinis) požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, teisinė valstybė, kritika, teisės įtaka valstybei. Sociologinis požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, kritika, teisės ir valstybės sąveika ir santykinis savarankiškumas. Lietuvos kelias į naują valstybės ir teisės suvokimą. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (32 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23 | 24 | 25 |