Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Nusikaltimų prevencija
ĮVADAS. Nusikaltimų prevencijos samprata, priemonės ir reikšmė. Institucijos, vykdančios nusikaltimų prevenciją Lietuvoje. Policijos prevencinė veikla. Policijos ir piliečių bendradarbiavimo reikšmė nusikaltimų prevencijai. Policijos prevencinių programų vykdymas. IŠVADOS. Literatūra.
Teisės Referatas (12 pus.)


Nusikaltimų prevencija ir bausmės
Prevencija. Bendroji nusikaltimų prevencija. Nusikaltimų prevencija ir bausmės. Prevencijos subjektai. Specialioji nusikaltimų prevencija. Bendroji nusikaltimų prevencija. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Bausmės formos. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti previncijos reikšmę. Išsiaiškinti bausmes ir jų tipus. Įvertinti nusikaltimus ir bausmes. Išanalizuoti nusikaltimų prevencija.
Teisės Referatas (12 pus.)


Nušalinimas nuo darbo
Įžanga. Nušalinimo nuo darbo esmė ir teisinė prigimtis. Nušalinimo nuo darbo požymiai ir sąvoka. Nušalinimo nuo darbo atribojimas nuo kitų panašių teisinių priemonių. Atskiri nušalinimų nuo darbo atvejai. Nušalinimų nuo darbo rūšys. Nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Bendrasis nušalinimas nuo darbo darbdavio iniciatyva. Specialieji nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Darbuotojų, kuriems nustatyta pareiga periodiškai tikrintis sveikatą, nušalinimas nuo darbo. Transporto darbuotojų nušalinimas nuo darbo. Darbdavio iniciatyva. Kai kurie kiti nušalinimai nuo darbo. Darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų. Institucijų reikalavimu. Pačių tam įgaliotų institucijų vykdomas nušalinimas. Nuo darbo. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų pasiūlymu. (mišrus nušalinimas nuo darbo). Bendri apmokėjimo už nušalinimo laiką, nušalinimo trukmės, pasibaigimo ir ginčų dėl nušalinimo klausimai. Apmokėjimas už nušalinimo nuo darbo laiką. Nušalinimo nuo darbo trukmė. Nušalinimo nuo darbo pasibaigimas. Ginčai dėl nušalinimo nuo darbo. Išvados.
Teisės Diplominis darbas (76 pus.)


Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos LR Konstitucijoje
Įvadas. Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės. Specialiosios pilietinės (politinės) teisės. Specialiosios ūkinės ir kultūrinės (socialinės) teisės. Konstitucinės asmens pareigos. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslai. Apžvelgti pagrindines žmogaus teises,laisves ir pareigas lr konstitucijoje. Darbo uždaviniai. Atskleisti. Konstitucines žmogaus teises ir laisves. Prigimtines universaliąsias teises ir laisves. Specialiąsias pilietines (politines) teises. Specialiąsias ūkines ir kultūrines (socialines) teises. Konstitucines asmens pareigas.
Teisės Referatas (12 pus.)


Paskolos sutartis (2)
Įvadas. Sutarties samprata. Paskolos sutartis. Kas tai? paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties forma. Išvados. Literatūra. Šiame darbe didžiausias dėmesys skiriamas paskolos sutarties sampratai, aptariama apskritai sutartis, kas tai yra, kokias paskolas teikia bankai, kokie reikalavimai paskolos sutarties formai, juk tai yra labai svarbu. Rašant šią temą vienintelis literatūros šaltinis, kuriame buvo daug informacijos, tai -- Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, šeštoji knyga "Prievolių teisė".
Teisės Referatas (13 pus.)


Pataisos įstaigų rūšys ir jų charakteristika
Įvadas. Bausmes vykdančių institucijų sistema. Pataisos įstaigų rūšys ir jų charakteristika. Pataisos įstaigų samprata. Pataisos namai. Nepilnamečių pataisos namai. Kalėjimas. Gydymo - pataisos namai, laisvės atėmimo vietų ligoninė. Atviros kolonijos. Užsienio šalių pataisos įstaigų sistemos. Prancūzija. Danija. Didžioji britanija. Išvados. Summary. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (25 pus.)


Paveldėjimo teisė
Įžanga. Bendrosios paveldėjimo teisės nuostatos. Paveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laikas. Palikimo atsiradimo vieta. Įpėdiniai. Pergyvenusio sutuoktinio paveldėjimas ir įpėdinio statuso praradimas. Specialiosios paveldėjimo teisės nuostatos. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Paveldėjimas atstovavimo teise ir sutuoktinių paveldėjimo teisė. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentinė išskirtinė. Testamento vykdymas. Testamento panaikinimas, papildymas ir pakeitimas.
Teisės Referatas (14 pus.)


Penitencinė teisė
Bausmė. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės esmė, turinys ir elementai. Bausmės paskirtis. Bausmių sistema. Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo politikos sąvoka. Lietuvos respublikos baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos santykis. Bausmių vykdymo politikos elementai. Bausmių vykdymo teisė ir mokslas. Bausmių vykdymo teisės samprata, požymiai, dalykas, metodas. Bausmių vykdymo teisės principų sąvoka ir klasifikacija. Bausmių vykdymo principų reikšmė. Bausmes vykdančios institucijos, nuteistųjų teisinė padėtis. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Kalėjimų departamento teisinė padėtis pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos. Pataisos įstaigų rūšys ir šių įstaigų vidaus struktūra. Pataisos įstaigų teisinė padėtis. Pataisos inspekcijos. Antstolis. Nuteistųjų teisinė padėtis. Nuteistųjų teisinės padėties samprata. Bendrosios nuteistųjų teisės, laisvės ir pareigos. Nuteistųjų teisinės padėties švelninimas arba griežtinimas. Nuteistųjų užsieniečių teisinės padėties ypatybės. Bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymas. Nuteistųjų turtinių teisių apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Baudos vykdymo būdai. Priverstinis baudos išieškojimas. Turtas į kurį gali būti nukreiptas priverstinis baudos išieškojimas. Teismo antstolio veiksmai vykdant priverstinį baudos išieškojimą. Juridinio asmens veiklos apribojimo bausmės vykdymas. Juridinio asmens likvidavimo bausmės vykdymas. Nuteistųjų asmenų teisių apribojimo bausmių tvarka ir sąlygos. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo bausmės ir viešųjų teisių atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Darbdavių pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, pareigos. Viešųjų darbų bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Bausmių, kuriomis apribojama nuteistųjų laisvė, vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo ir arešto bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygos. Laisvės apribojimo bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Laisvės apribojimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Arešto bausmės tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų kuriems paskirtas areštas, pataisos priemonės. Areštą atliekančių nuteistųjų specialiosios teisės ir pareigos. Poilsio dienomis atliekamo arešto ypatumai. Arešto bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Laisvės atėmimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo bausmės sąvoka turinys ir elementai. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka vietos. Nuteistųjų laikymo pataisos įstaigose sąlygos ir ypatumai. Moterų ir nepilnamečių laisvės atėmimo bausmės atlikimo ypatybės. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Asmenų nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos, teisinė padėtis. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacija. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimo samprata, paskirtis ir kriterijai. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacijos ir šios bausmės vykdymo sąlygų skirtingoms nuteistųjų grupėms diferenciacijos santykis. Subjektai, vykdantys nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimą ir diferencijavimą. Pataisos įstaigų režimas. Laisvės atėmimo režimas kaip viena pataisymo priemonių. Pataisos įstaigų režimo samprata ir funkcijos. Pagrindiniai bausmės atlikimo režimo reikalavimai. Bausmės atlikimo režimą užtikrinančios priemonės. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų socialinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija kaip viena iš nuteistųjų laisvės atėmimu priemonių. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos samprata tikslai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu socialinės reabilitacijos programos. Nuteistųjų laisvės atėmimu psichologinės terapijos samprata. Pataisos įstaigų psichologinių tarnybų veiklos pagrindinės kryptys. Paskatinimo priemonės ir nuobaudos bei jų skyrimo nuteistiesiems laisvės atėmimu tvarka. Nuteistųjų darbas. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų įtraukimo į darbą tikslai bei įtraukimo į darbą principai ir formos. Tikslai yra šie. Įtraukimo į darbą principai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo sąlygos ir darbo apmokėjimas. Išskaitos iš nuteistųjų bendrojo darbo užmokesčio. Atleidimas nuo išskaitų į pataisos įstaigos sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis parengimas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas pataisos įstaigose. Mokyklų ir konsultacinių punktų steigimas pataisos įstaigose. Pataisos įstaigos ir mokyklos santykiai. Nuteistųjų priėmimas į mokyklą ir mokymosi organizavimas. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimas pataisos įstaigose. Profesinių mokyklų, skyrių, moksleivių pareigos ir teisės.Profesinės mokyklos skyriaus vadovai pedagogai, jų pareigos ir teisės, atsakomybė. Pataisos įstaigos administracijos veikla pareigos ir teisės. Atleidimas nuo bausmės atlikimo. Nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo sąvoka reikšmė ir pagrindai. Atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės rūšis ir taikymo proceso reglamentacija. Nuteistųjų atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos. Nuteistųjų paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo, kuris panaikina veikos nusikalstamumą, švelnina bausmę arba kitokiu būdu palengvina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį.
Teisės Konspektas (45 pus.)


Piliečių teisių ir pareigų kaita Lietuvos valstybės konstitucijose
Įvadas. Piliečių teisės ir pareigos Lietuvos respublikos konstitucijose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Referatas (14 pus.)


Policija visuomenės akyse
Įvadas. Visuomenės nuomonė apie policiją. Policijos veiklos kryptys ryšių su visuomene srityje. Visuomenės pasitikėjimo policija didinimo būdai. Išvados. Lietuvoje policijai pavedamas įgyvendinti vienas iš svarbiausių uždavinių – užtikrinti viešąją tvarką, eismo bei visuomenės saugumą. Policija yra ta institucija, kuri siekia pažaboti agresiją ir apsaugoti gyventojus nuo galimos prievartos ir keršto.
Teisės Referatas (11 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |