Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Nekilnojamojo turto sandoriai
Įvadas. Sandorio samprata. Sandorių rūšys. Sandorių dalyviai. Nekilnojamojo turto sandoriai. Nekilnojamojo turto pirkimas - pardavimas. Nekilnojamojo turto nuoma. Nekilnojamojo turto dovanojimas. Nekilnojamojo turto mainai. Nekilnojamojo turto renta. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (23 pus.)


Nemokamos teisinės pagalbos administravimas Lietuvoje
ĮVADAS. ASMENŲ NETURINČIŲ PAKANKAMAI LĖŠŲ TEISĖ GAUTI NEMOKAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ – VIENA PAGRINDINIŲ TEISIŲ EUROPOS SĄJUNGOJE. VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA LIETUVOJE. Teisminės gynybos prieinamumo principo realizavimo aspektai. Pagrindinės priežastys, lėmusios Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos reformavimą. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos pagrindinės reformos kryptys. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos reformos eiga. Nemokamos teisinės pagalbos ypatumai civiliame, baudžiamajame, administraciniame teisiniame procese. NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS ADMINISTRAVIMAS LIETUVOJE. Pirminė teisinė pagalba. Antrinė teisinė pagalba. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Darbo objektas: nemokamos teisinės pagalbos administravimas Lietuvoje. Darbo tikslas: Šio darbo tikslas kuo nuosekliau atskleisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos reformos būtinumą, apžvelgti pagrindines problemas bei reformos kryptis, aptarti nemokamos teisinės pagalbos administravimą Lietuvoje taip atskleidžiant temos esmę, įgyvendinti keliamus tikslus bei uždavinius.
Teisės Diplominis darbas (44 pus.)


Nevyriausybinių institucijų vadyba programos
Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų bruožai. Nevyriausybinių organizacijų rūšys. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Nevyriausybinė ir nepolitinė organizacija "Lietuvos moterų draugija". "Lietuvos moterų draugijos" (LMD) istorija ir tikslai. LMD įgyvendinti ir vykdomi projektai. LMD konsultacinis centras. LMD svarba ir reikšmė Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės Referatas (11 pus.)


Notaro teisinės atsakomybės ypatumai
ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. NOTARO ATSAKOMYBĖ IR JOS RŪŠYS. NOTARO CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ IR NOTARŲ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS. Notaro civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Notarų civilinės atsakomybės sąlygų ypatumai. Notaro profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Civilinio draudimo sąvoka. Privalomojo draudimo sąvoka. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. NOTARO DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ. Drausminės atsakomybės samprata ir rūšys. Notaro drausminė atsakomybė ir jos ypatumai. NOTARO ADMINISTRACINĖ IR BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. ANOTACIJA. SUMMARY.
Teisės Diplominis darbas (54 pus.)


Nuomos sutartis
Ištrauka iš darbo. Mes, Vardenis1 Pavardenis1, asm. kodas XXXXXXXX, gyv.Kaštonų g 18, kurio asmens tapatybė nustatyta pagal LR pasą Nr. LK XXXX (toliau sutartyje – Nuomotojas), iš vienos pusės, ir Vardenis2 Pavardenis2, asm. kodas XXXXXXXX, kurio tapatybė nustatyta pagal tapatybės kortelės Nr. XXXXX (toliau sutartyje – Nuomininkas), iš kitos pusės, s u d a r ė m e šią nuomos sutartį...
Teisės Pavyzdys (1 pus.)


Nuomos sutartys
Įvadas. Nuomos sutartys Nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą Verslo patalpų nuomos sutartis pagal Civilinį Kodeksą. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Patalpų perdavimas. Nuomos laikotarpis. Nuomininko įsipareigojimai, atsakomybė ir teisės. Nuomotojo įsipareigojimai ir atsakomybė. Bendros sąlygos. Patalpų perdavimo-priėmimo aktas. Išvados. Literatūros sąrašas. Jau nuo senovės įvairios teisinės sutartys atliko ypatinga vaidmenį žmonių gyvenime, bet išskirtinė jų svarba jaučiama ir dabar. Pagal savo turinį ir kryptingumą sutartis ir iš jų kylančias prievoles galima skirstyti į tokias grupes kaip sutarys dėl turto perdavimo...
Teisės Referatas (13 pus.)


Nuosavybės teisė
NUOSAVYBĖS TEISĖ. NUOSAVYBĖS RŪŠYS IR FORMOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. INTELEKTUALINĖ NUOSAVYBĖ. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Teisės Referatas (7 pus.)


Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys
Įvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės teisinių santykių subjektas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Išvados. Literatūra.
Teisės Referatas (15 pus.)


Nuosprendžio atidėjimas, įsiteisėjimas ir pateikimas vykdyti
Nuosprendis baudžiamajame procese. Nuosprendžio vykdymo atidėjimas. Nuosprendžio įsiteisėjimas ir pateikimas vykdyti. Išvados. Nuosprendis apibrėžiamas kaip pirmos instancijos teismo teisiamajame posėdyje priimtas dokumentas, kuriuo kaltinamasis pripažįstamas kaltu ar nekaltu ir, jeigu kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jam skiriama bausmė arba jis atleidžiamas nuo bausmės. Nuosprendžiu taip pat laikomas ir apeliacinės instancijos teismo dokumentas, kuriuo pakeičiamas ar panaikinamas pirmos instancijos teismo nuosprendis, taip pat dokumentas, kuriuo pirmos ir apeliacinės instancijos teismas nutraukia bylą.
Teisės Kursinis darbas (13 pus.)


Nusikalstamumas ir alkoholio vartojimas
Įvadas. Nusikalstamumas ir alkoholio vartojimas. Jaunimo padaromi teisės pažeidimai. Alkoholio vartojimo poveikis ir nusikalstamos veikos. Lietuvos Respublikos teisės aktų taikymas nusikaltusiems asmenims. Išvados. Literatūra. Lietuvoje daugėja nusikaltimų, kuriuos asmenys padaro būdami neblaivūs. Savo darbe bandau išsiaiškinti, kokios vyrauja nusikaltimų tendencijos, kas nulemia didėjantį nusikaltimų, kuriuos padaro neblaivūs asmenys, skaičių, taip pat, kas lemia alkoholio vartojimą ir nusikaltimus, esant neblaiviems, jaunimo tarpe. Kad būtų aiškiau trumpai papasakosiu kaip mūsų organizmą veikia alkoholis ir kodėl jo vartojimas paskatina asmenis nusikalsti ir kokie teisės aktai yra taikomi "neblaiviems" nusižengimams apibrėžti.
Teisės Rašinys (10 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |