Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

Inžinerinė grafika
Įvadas. Projektavimo metodai. Dekarto koordinačių sistema. Aksonometrija. Ypatingos padėties tieses. Dviejų tiesių tarpusavio padėtys. Stataus kampo teorema. Paviršiai. Ypatingos padėties plokštumos. Taškas ir tiesė plokštumoje. Plokštumos lygio tiesės. Tiesių ir plokštumų lygiagretumas. Sankirta. Tiesės ir plokštumos sankirta. Projekcinių plokštumų pertvarkymo būdai. Paviršiai. Tiesiniai išklojami paviršiai. Sukimosi paviršiai. Paviršių kirtimas plokštuma. Kūgio išklotinė. Briaunainio ir plokštumos sankirta. Piramidės kirtimas plokštuma. Cilindro kirtimas plokštuma. Kūgio kirtimas plokštuma. Rutulio sankirta su plokštuma. Dviejų briaunainių sankirta. Briaunainio ir sukinio sankirta. Kreivų paviršių sankirta. Dviejų cilindrų sankirta. Sriegiai. Sraigtinės linijos ir sraigtiniai paviršiai.
Statybos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Įvairios paskirties vidaus dažai
Įvadas. Trumpai apie dažus. Kaip pasirinkti dažus? Kaip pasirinkti fasadinius dažus? Ką Būtina žinoti dažant. Trumpai apie dažymą. Kaip kurie nudažytų paviršių defektai ir jų pašalinimo būdai. Akriliniai dažai. Fasadiniai akrilo dažai. Akriliniai lauko dažai. Silikatiniai fasadų dažai. Dispersiniai silikatiniai dažai. Faktūriniai dažai. „Tikkurilos“ dažai. Apdailos dažai. Medžio gaminiams ir baldams
Statybos Referatas (19 pus.)


Juostiniai pamatai
Įvadas. Bendros žinios apie pamatus. Juostinių pamatų konstrukcijos. Sienų juostiniai pamatai. Kolonų juostinių pamatų konstrukcijos. Rūsio sienos. Juostinių pamatų pado blokų efektyviosios konstrukcijos. Juostinių pamatų stiprinimo būdai. Pabaigai. Literatūros sąrašas. Viena iš seniausių aksiomų namo statybose - namo tvirtumas priklauso nuo pamatų. Pagrindas - pamatas - pastatas yra vieningos sistemos sudedamosios dalys. Šios sistemos dalys daro įtaką viena kitai, todėl pamatus reikia montuoti ypatingai tiksliai.
Statybos Referatas (12 pus.)


Keramikos produkcija, jos techniniai duomenys, tikslingas panaudojimas
KERAMIKA. Keraminių gaminių žaliava. Keramines molio savybės. Keraminių gaminių gamybos schema. Sienų keramika. Pertvarų keramika. Glazūra. Majolikos plytelės. Fajansinės plytelės. Keraminės glazūruotos sienų plytelės. Grindų keramika. Specialios paskirties keramika. Keraminiai kanalizacijos vamzdžiai. Keraminės drenos. Keramzitas.
Statybos Konspektas (12 pus.)


Konstrukcijos
PAMATAI. JUOSTINIŲ PAMATŲ KONSTRUKCIJOS. SIENOS. PERTVAROS. SMULKIŲ ELEMENTŲ MŪRINĖS SIENOS. PASTATŲ KONSTRUKCIJOS. PERDANGOS. PERDANGOS SU MEDINĖMIS, PLIENINĖMIS SIJOMIS. GELŽBETONINIAI MONOLITINIAI PERDENGIMAI. GELŽBETONINIAI SURENKAMIEJI PERDENGIMAI. STOGAI. SUTAPDINTI STOGAI. STOGŲ LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS. Įtempimai. Vidinių jėgų nustatymas. Pjūvio metodas. Lenkiamų sijų stiprumo sąlyga. Tempiamo ir gniuždomo strypo stirpumo sąlyga. Strypo deformacija išilgai ašies. Santykinė absoliutinė deformacija. Huko dėsnis. Plieno tempimo diagrama, tamprumo, stiprumo ribos. Deformacija. Lenkimo momentas ir skersinė jėga, jų suardymas, diagramos sudarymo principai. Lenkiamų sijų stiprumo sąlyga, atsparumo momentas.
Statybos Konspektas (10 pus.)


Konstrukcijos ir apkrovos
POVEIKIAI, APKROVOS, POVEIKIŲ SKIRSTYMAS. SNIEGO ir VĖJO APKROVOS. SNIEGO APKROVA. APKROVŲ SKIRSTYMAS (pagal veikimo pobūdį ir konstrukcijos reakciją), STATINĖ. DINAMINĖ. APKROVŲ SKIRSTYMAS PAGAL PRIDĖTIES BŪDĄ. APKROVŲ SKIRSTYMAS PAGAL PRIDĖTIES PLOTĄ. APKROVŲ SKAIČIUOTINĖS SITUACIJOS. SKAIČIUOTINĖS SITUACIJOS. APKROVOS SKAIČIAVIMO PAVYZDYS. RIBINIS BŪVIS. MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ MEDŽIAGOS. AKMENYS, SKIEDINIAI, ARMATŪRA, MŪRAS. IŠ ANKSTO PARUOŠTI SKIEDINIAI, RIŠAMOJI MEDŽIAGA. SKERSINĖ ARMATŪRA. PAPILDOMI KOMPONENTAI. Gniužomo mūro stiprumas skaičiuojamas. Mūras. Centriškai gniuždomo nearmuoto mūro skaičiavimas. Daugiasluoksniai mūrai, gniuždomi armuoti elementai. GNIUŽDOMI ARMUOTI ELEMENTAI.
Statybos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Konstrukcijų konspektas
Sijų deformacijos ir poslinkiai. Deformacijos kreivės. Poslinkiai ir jų parama. Įlinkių kreivės lygtys. Sijų poslinkių skaičiavimas. Moro integralas. Strypinių konstrukcijų, apkrautoms dinaminėm apkrovom skaičiavimas Įtempių ir deformacijos būvio teorija. Taško įtempių būvis. Įtempiai pasvirusioje plokštumoje. Svarbiausios ašys ir svarbiausi įtempiai. Svarbiausių įtempių nustatymas. Deformacijos būvis taške. Deformacija būvių taške. Statiškai neišprendžiamos sistemos. Brafinis analitinis būdas.
Statybos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Konstrukcijų skaičiavimas
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Stogo konstrukcijos projektavimas. Apkrovos į stogo konstrukcija. Gegnės skerspjūvio tikrinimas. Tikrinamas gegnės stiprumas. Monolitinės gelžbetoninės sijos projektavimas. Sijos konstrukcijos schema. Apkrova į siją skaičiavimas. Sijos skerspjūvio komponavimas. Skersinės armatūros skaičiavimas. Plyšio atsivėrimo momento skaičiavimas. Plyšio pločio skaičiavimas. Kreivumo skaičiavimas. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Statybos Kursinis darbas (18 pus.)


Kursinis projektas: Automobilių kelių inžinerija
Aiškinamasis raštas. Kelio juostos paruošimas. Dirvožemio pašalinimas. Žemės sankasos įrengimas. Žemės masių paskirstymo ir mechanizmų parinkimo grafika. Paruošiamųjų, žemės sankasos ir kelio dangos konstrukcijos įrengimo darbų technologinių operacijų sąrašas. Kelio dangos konstrukcijos sluoksnių tūrių bei paviršiaus plotų skaičiavimas. Reikalavimai kelio dangos ir pagrindo sluoksniams. Kelio tiesimo darbų lokalinė sąmata (detali forma), medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai. Žemės sankasos įrengimo technologinės kortelės skaičiavimai. Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimo technologinės kortelės skaičiavimai. Kelio tiesimo darbų trukmės skaičiavimas. Literatūra. Šiame kursiniame projekte yra pateikti reikalavimai kelio juostai paruošti, žemės sankasai įrengti bei kelio dangos ir pagrindo sluoksniams paruošti. Taip pat sudarytas paruošiamųjų ir žemės sankasos įrengimo darbų technologinių operacijų sąrašas, apskaičiuoti kelio dangos konstrukcijos sluoksnių, apsauginių atitvarų ir darbų kiekiai, sudaryta kelio tiesimo darbų lokalinė sąmata, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai.
Statybos Kursinis darbas (18 pus.)


Medinių konstrukcijų kursinis projektas
Denginio konstrukcijų projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinės apkrovos. Trumpalaikės apkrovos. Pakloto skaičiavimas. Skaičiavimas nuo stogo konstrukcijų ir sniego apkrovų. Skaičiavimas nuo stogo konstrukcijų svorio ir montažinės apkrovos. Ilginio skaičiavimas. Skerspjūvio parinkimas. Ilginio lentų sandūros skaičiavimas. Daugiasluoksnės klijuotinio skerspjūvio sijos skaičiavimas. Sijos saugos ribinio būvio skaičiavimas. Sijos tinkamumo ribinio būvio skaičiavimas. Sijos atraminio mazgo projektavimas. Naudota literatūra.
Statybos Kursinis darbas (21 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |