Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

Gamybinės praktikos ataskaita UAB "Vėtrūna"
Praktika atlikau statybos įmonėje UAB ,,Vėtrūna“ nuo 2006-06-16 iki 2006-09-12, pareigos – meistro padėjas Buvau priskirtas dirbti į objekta Vilniaus mieste, Pagubės gatvėje, UAB ,,Vėtrūna“ man sudarė tinkamas sąlygas praktikoms užduotims atlikti. Jos metu susipažinau su dauguma praktikos programoje numatytomis statybos technologiniais procesais: darbuotojų sauga darbe, statomo objekto pagrindinėmis charakteristikomis, technologinių procesų atlikimo nuoseklumu, technologine įranga, buitinėmis – higieninėmis sąlygomis buitinėse patalpose, specialiųjų darbų atlikimo kokybės kontrole, statinio planu ir jo sudėtimi.
Statybos Ataskaita (14 pus.)


Gamybinės praktikos ataskaita UAB "Parama"
Gamybinės įmonės veikla, organizacinė ir valdymo struktūra. Įmonės vadovo teisės ir pareigos. Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Darbininkų instruktavimas, rūšys, tikslai. Aprašyti pagrindo (dangos) sluoksnių iš žvyro ir skaldos. Medžiagos ir jų mišiniai. Sutankinimas ir deformacijos modulis. Bandymai ir leistini nuokrypiai. Įmonės vykdomi darbai ir naudojama dokumentacija. Geodezinių prietaisų naudojimas. Išvados ir pasiūlymai. Atliekant praktiką įgijau praktinio darbo įgūdžių, padidėjo gamybinė patirtis, susipažinau kaip teorines žinias galima pritaikyti praktikoje atliekant įvairius darbus. Aš susipažinau su žmogaus ir darbų sauga objekte, teko patirti kolektyvinio darbo ypatumus, atsakomybės jausmą už atliekamus darbus, jų kokybę.
Statybos Ataskaita (10 pus.)


Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis projektas
TURINYS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS. SKAIČIAVIMAI. Sijų išdėstymas ir sijų aukščių parinkimas. Sijų ilgių ir atstumų tarp jų parinkimas. Plokštės ir sijų skerspjūvių aukščių parinkimas. PLOKŠTĖS PROJEKTAVIMAS. Apkrovos. ŠALUTINĖS SIJOS PROJEKTAVIMAS. Apkrovos. Įražų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros apskaičiavimas. Skersinės armatūros apskaičiavimas. PAGRINDINĖS SIJOS PROJEKTAVIMAS. Apkrovos. Įražų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros apskaičiavimas. Skersinės armatūros apskaičiavimas. Naudota literatūra ir šaltiniai. GRAFINĖ DALIS. Projektuojama daugiaaukščio pramoninio pastato monolitinė gelžbetoninė perdanga. Perdanga remiama ant pagrindinių ir šalutinių sijų. Pagrindinės sijos išdėstomos pastato išilgine kryptimi, sijų žingsnis – 6.6 m. Šalutinės sijos remiamos į pagrindines, jų žingsnis – kas 2.2 m.
Statybos Kursinis darbas (25 pus.)


Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimas ir rekonstravimas
Kursinio darbo tema: Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimas ir konstravimas. Kursiniame darbe turiu parinkti gelžbetoninės sijos skerspjūvio matmenis, parinkti reikiamas armatūras, patikrinti laikomąsias galias, surastis strypų nutraukimo vietas, paskaičiuoti sijos tūrį. Gelžbetoniniam stogeliui tap pat reikia parinkti skerspjūvio matmenis parinkti išilgines ir skersinę armatūrą sąraminėje dalyje, taip pat reikia parinkti kilpų skerspjūvį. Kursinio darbo tikslai. mokėti sudaryti laikančių konstrukcijų skaičiuotines schemas. suvokti laikančių konstrukcijų darbą veikiant apkrovoms. gebėti apskaičiuoti konstrukcijas veikiančias apkrovas. gebėti apskaičiuoti įrąžas. gebėti apskaičiuoti laikomų konstrukcijų skerspjūvio matmenis. gebėti patikrinti konstrukcijų laikomąją galią. gebėti parinkti pagrindinę armatūrą (išilginę ir skersinę). gebėti analizuoti skaičiavimo rezultatus, daryti išvadas, apibendrinimus. mokėti naudotis normatyvine statybos technine dokumentacija skaičiuojant apkrovas ir pastato konstrukcijas. žinoti konstrukcinius reikalavimus laikančioms konstrukcijoms. gebėti atlikti ir analizuoti konstrukcijų darbo brėžinius.
Statybos Kursinis darbas (36 pus.)


Grindinis šildymas
Įvadas. Grindinis šildymas. Grindinis šildymas elektra. Elektra šildomų grindų įrengimas. Grindinis šildymas vandeniu. Vandeniu šildomų grindų įrengimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe apžvelgatas grindinis šildymas. Išsamiau paaiškinti grindinio šildymo budai. Pateiktas elektra šildomų grindų įrengimas bei schema. Taip pat aptariamas ir vandeniu šildomų grindų įrengimas. Akcentuojami svarbiausi kriterijai norint gerai įrengti grindini šildymą. Pabrėžiama, kad grindinis šildymas yra vienas panašiausiu šildymų į idealųjį, kuris labiausiai tinka žmogui.
Statybos Referatas (11 pus.)


Grindys ir jų šildymas
Įvadas. Grindys, jų rūšys, klojimo būdai bei jų priežiūra. Medinės grindys. Masyvo grindys. Dvisluoksnis parketas. Dvisluoksnės parketlentės. Trisluoksnės parketlentės. Kuo dvisluoksnis ir trisluoksnis parketas pranašesnis už tradicinį masyvo parketą? Kuo skiriasi dvisluoksnis parketas ir trisluoksnės parketlentės? Medinių grindų priežiūra. Kamštinė grindų danga. Kas yra kamštis? Kamštinių grindų privalumai. Kamštinės grindys tinka visur. Kiek yra kamštinių grindų? Kaip įrengti kamštines grindis? Kamštinių grindų priežiūra. Laminuotos grindys. Laminuotos lentelės struktūra. Laminuotų grindų privalumai. Laminato klojimo instrukcijos. Laminuotų grindų klojimo instrukcija „CLICK“ principu. Laminuotų paviršių valymas. Kaučiukinės grindys. Kaučiukinės grindys. Grindų konstrukcijos. Medinių grindų klijavimas prie betoninio pagrindo. Medinių grindų klijavimas ant komfortą padidinančių paklotų. Medinių grindų klojimas, betono išlyginimui naudojant OSB plokštę ar fanerą. Medinių grindų klojimas ant lagių. Medinių grindų klojimas „plaukiojančiu“ būdu. Šildomos grindys. Medinių grindų, suklotų ant šildomo pagrindo, eksploatavimo ypatumai. Medinių grindų, suklotų ant šildomo pagrindo, priežiūra. Išvados. Literatūros sąrašas.Šiais laikais grindų pasirinkimo gausa yra labai didelė, tad tam, kad pasirinktumėte Jūsų poreikius atitinkančias grindis, reikėtų susipažinti su svarbiausiomis grindų dangos ir klojimo būdų charakteristikomis.
Statybos Referatas (26 pus.)


Grindų dangos
Įvadas. Laminuotos grindys. PVC grindų dangos. Kamštinės grindų dangos. Kaučiukinė grindų danga. Parketinės grindys. Kiliminės grindų dangos. Išvados.
Statybos Referatas (14 pus.)


Individualaus gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Užduotis. Įvadas. Statinio statybos teisinis reglamentas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvaros į garažą šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šlaitinio stogo su čerpių danga šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Mansardos perdangos atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos inercijos D skaičiavimas. Vidutinė pastato išorinių atitvarų inercija. Norminės ir leistinos gyvenamojo namo atitvarų šilumos perdavimo koeficiento vertės. Nešildomos patalpos temperatūros skaičiavimas. Konstrukcinė dalis. Kiaurymėtos perdangos plokštės skaičiavimas. Randamos apkrovos ir įrąžos stiprumui skaičiuoti.. Betono ir armatūros projektiniai parametrai. Išilginės armatūros skaičiavimai. Ekvivalentinio skerspjūvio geometrinės charakteristikos. Armatūros išankstinių įtempimų dydis ir tikslumas. Išankstinių įtempimų pirmieji nuotoliai. Plokštės stiprumas stadijoje iki naudojimo. Išankstinių įtempimų antrieji nuostoliai. Stiprumas normaliame pjūvyje. Stiprumas įstrižajame pjūvyje. Atsparumo plyšiams normaliniame pjūvyje. Įlinkio apskaičiavimas. Plokštės konstravimas. Statinio inžinerinės sistemos. Šildymo sistemos projektavimas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šiluminės charakteristikos šildymui nustatymas. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas. Šilumos nuostolių per šiluminius tiltelius skaičiavimas. Šilumos nuostolių dėl išorės oro infiltracijos skaičiavimas. Pastato projektinės šildymo sistemos galios skaičiavimas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo ir cirkuliacinio siurblio parinkimas. Vėdinimo sistemos projektavimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas. Statybos sąmata ir ekonominiai skaičiavimai. Darbo sauga. Išvados. Literatūra.
Statybos Diplominis darbas (52 pus.)


Individualus gyvenamasis namas
Įvadas. Analitinė tiriamoji dalis (stogo danga). Stogo danga. Statybos sklypas. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Hidrogeologiniai duomenys. Generalinis planas. Pastato konstrukcinė schema ir. Planinis –tūrinis sprendimas. Pastato forma ir parametrai. Aukštų skaičius ir jų aukštis. Planiniai ir tūriniai pastato rodikliai. Pastato konstrukcijų apibūdinimas. Pamatai. Sienos. Pertvaros. Perdanga. Laiptai. Langai, durys, vartai. Grindys. Stogas (denginys). Šio sluoksnio šiluminė varža:. Pastato apdaila. Vidaus apdaila. Išorės apdaila. Inžinerinė pastato įranga. Šildymas. Vėdinimas. Karštas ir šaltas vandentiekis. Išvados. Projektuojamas individualus, dviejų aukštų, gyvenamasis namas. Statybos vieta – Joniškio raj.. Individualus gyvenamasis namas priklauso gyvenamųjų pastatų grupei. Pastatas yra individualiosios paskirties, kuris yra skirtas vienai šeimai.
Statybos Kursinis darbas (37 pus.)


Individualus gyvenamasis namas (2)
Įvadas. Statybos sklypas. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Generalinis planas. Hidrogeologiniai duomenys. Pastato konstrukcinė schema. Pastato forma ir parametrai. Aukštų skaičius ir jų aukštis. Pastato konstrukcijų apibūdinimas. Perdanga. Pamatai. Išorinės ir vidinės sienos. Pertvaros. Grindys. Laiptai. Analitinė tiriamoji medžiaga (langai ir durys). Stogas. Pastato apdaila. Inžinerinė pastato įranga. Šildymas. Vėdinimas. Karštas ir šaltas vandentiekis. Namo konstrukcijų šiluminės varžos ir šilumos perdavimo. Koeficiento apskaičiavimas. Pastato grindų konstrukcijų šiluminės varžos ir šilumos perdavimo. Koeficiento apskaičiavimas. Pastato stogo konstrukcijų šiluminės varžos ir šilumos perdavimo. Koeficiento apskaičiavimas. Šio sluoksnio šiluminė varža. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statybos Kursinis darbas (21 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |