Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 

Rankininkų fizinis rengimas
Pagrindiniai fizinio rengimo uždaviniai. Stiprinti sveikatą, harmoningai lavinti fizinius žaidėjo gebėjimus. Lavinti gyvenimiškai svarbius mokėjimus ir įgudžius. Lavinti pagrindinius judėjimo įgudžius: jėgą, greitį, lankstumą, ištvermę, vikrumą. Lavinti specifinius gebėjimus, reikalingus rankinio žaidimui. Ugdant specialiąją ištvermę būtina. Didinti specialiąją treniruotės ištvermę, kad rankininkas per treniruotę galėtų dirbti didesniais krūviais nei per varžybas. Pasiekti maksimalią varžybinės veiklos ištvermę. Ugdant šią ištvermę, būtina sistemingai taikyti įtempto treniruotumo programas. Jos pagal savo turinį apima visus ištvermės veiksnius ir pagal poveikį organizmui artimos varžybų programoms arba net viršija jas.
Sporto Referatas (9 pus.)


Rankinis
Žaidimo atsiradimas ir raida. Lietuvos rankinio istorijos datos ir faktai. Lietuvos rankinio raidos laikotarpiai. Pirmasis laikotarpis- 1954- 1961m. – rankinis (11×11). Antrasis laikotarpis- 1962- 1991 m. Trečias laikotarpis- nuo 1991 m. Rankinio pagrindinės taisyklės. Žaidėjų veiksmai puolant. Pirmosios linijos puolėjai. Antrosios linijos puolėjai. Žaidėjų veikla ginantis. Rankinio žaidimas. Vartininko žaidimo technika ir jo mokymo metodika. Naudota literatūra.
Sporto Referatas (9 pus.)


Raumenų masės ir jėgos didinimui skirtų produktų klasifikacija
PRODUKTAI SKIRTI RAUMENŲ MASĖS / JĖGOS DIDINIMUI IR FUNKCINIŲ SAVYBIŲ GERINIMUI. PRODUKTAI SKIRTI ANTSVORIO MAŽINIMUI IR AKTYVIOS RAUMENŲ MASĖS PALAIKYMUI. PRODUKTAI SKIRTI SĄNARIŲ ATSTATYMUI IR JŲ SUSIRGIMŲ PROFILAKTIKAI. Ištrauka iš darbo. Produktų klasifikacija padės greičiau išsirinkti norimą produktą. Klasifikacija yra sąlyginė, nes kai kurie produktai gali būti naudojami kaip raumenų masės ir jėgos didinimui, taip ir antsvorio problemoms spręsti. Tai pasakytina apie Prostar Whey Protein, Amino 2000 ir BCAA. Šie trys produktai dažnai vartojami didinant raumenų masę ir jėgą, tačiau jie vis dažniau sėkmingai vartojami antsvoriui mažinti, tuomet, kada yra laikomasi griežtos dietos.
Sporto Referatas (7 pus.)


Sportas ir nacionalizmas
Įvadas. Nacionalizmas ir patriotizmas. Aviacija ir krepšinis. Sportas sovietų sąjungoje. Sportas lietuvai einant nepriklausomybės link. Sporto ir nacionalizmo santykis šiomis dienomis. Išvados. Literatūra. Rašto darbo tikslas: Šiame rašto darbe bus ieškoma sąsajų tarp sporto ir lietuviškojo tautiškumo skleidimo. Tyrimo uždaviniai. ) Sporto ir nacionalizmo sąsajos lietuvos istorijoje.) Sportas kaip vienas iš lietuvybės skleidomo būdų okupacijos metais. ) Šių dienų lietuviškojo tautiškumo apraiškos sporte. Tyrimo metodai: Darbe naudoti šie tyrimo metodai: įvairių literatūrinių šaltinių ir internetinių puslapių informacija.
Sporto Referatas (12 pus.)


Sportinės aerobikos praktikos ataskaita
Įvadas. Sudaryti individualų praktikos darbo planą. Išmokti dirbti su muzikine kompiuterine programa (mokėti sujungti kelis muzikinius kūrinius). Teisėjauti varžybose (pagal varžybų kalendoriu) bei padėti federacijai surengti varžybas. Stebėti trenerių vykdomas pratybas ir sudaryti stebėtų pratybų ataskaitą. Mokinti sportininkus (pagal amžiaus grupes) atskirų sudėtingumo grupių elementus. Sudaryti pratybų planus, konspektus. Išmokinti sportininką varžybinį pratimą pagal sukurtą pratimo choreografiją. Vykdyti baigiamąją bendrosios aerobikos pamoką. Vykdyti pratybas (pagal nustatytą praktikos laikotarpiui trukmę). Išvados.
Sporto Ataskaita (16 pus.)


Sporto administratoriaus kompetencijos ugdymas
Įvadas. Kompetencijos samprata. Kompetencijos struktūra. Žinios kaip kompetencijos turinio dalis. Gebėjimai kaip kompetencijos turinio dalis. Vertybės kaip kompetencijos turinio dalis. Kompetencijos ugdymo modeliai. Kompetencijos modelių taikymo organizacijose galimybės ir. Ribotumai. Pagrindiniai efektyvaus vadovo kompetencijų klasteriai. Intelekto kompetencijų įtaka vadovavimo efektyvumui. Sporto administratoriaus kompetencijos ugdymas. Sporto administratoriaus darbas. Administratoriaus profesinių kompetencijų svarba konkurencingoje. Rinkoje. Darbuotojų kompetencijos ugdymas sporte. Darbdavių reikalavimai administratoriaus profesinėms kompetencijoms.. Veiksniai darantys įtaką darbuotojo kompetencijai. Išorinių veiksnių poveikis darbuotojo kompetencijai. Vidinių veiksnių poveikis darbuotojo kompetencijai. Kompetetingo ir nekompetentingo sporto administratoriaus bruožai. Išvados. Naudota literatūra. Tyrimo objektas: kompetencijos ugdymas. Tikslas: atskleisti sporto administratoriaus kompetencijos reikšmę ir jos ugdymo galimybes. Uždaviniai: Apibrėžti kompetencijos sampratą sporto administratoriaus darbe. Nustatyti sporto administratoriaus kompetencijos ugdymo galimybes.
Sporto Kursinis darbas (26 pus.)


Sporto praktikos ataskaita
ĮVADAS. ORGANIZACIJOS CHARAKTERISTIKA. VšĮ “Lietuvos moterų krepšinio lyga”. Organizacijos atsiradimas. Organizacijos juridinis tipas. Pagrindiniai veiklą reglamentuojantys dokumentai. Darbuotojų skaičius. Organizacijos numatytų veiklų rūšys. Organizacijos vizija, misija ir kredo. VALDYMO ORGANIZAVIMAS. Organizacinė valdymo struktūra (OVS). Darbo vietų aprašymas. Struktūriniai padaliniai. Ryšių su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis sistema. ORGANIZACIJOS PERSONALAS. Personalo poreikio nustatymas. Reikalavimai darbo vietai. Priėmimo į darbą tvarka. Sutartys su personalu. Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka. Darbuotojų adaptacijos organizacijoje sistema. Kvalifikacijos kėlimo sistema. Darbuotojų kvalifikacijos vertinimo tvarka. Karjeros planavimas. Vadovavimo stilius. Psichologinis kolektyvo klimatas. VEIKLOS PLANAVIMAS. Organizacijos tikslai bei uždaviniai. Aplinkos veiksniai, turintys įtaką organizacijos tikslų siekimui. Planų sistema. Veiklos planavimo procedūra. Biudžetų sudarymas, jų rūšys. Veiklos plėtra. Dalyvavimo parodose, mugėse ir kt. Planavimas. Renginių (sporto, varžybų, išvykų, stovyklų) kalendoriaus planavimas. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. Veiklos sričių apibūdinimas ir organizavimas. Veiklos finansavimo ir rėmimo organizavimas. Raštvedybos organizavimas. Tarptautinės veiklos organizavimas. IT PANAUDOJIMAS. Bendra organizavimo technikos charakteristika. Naudojama įranga. Naudojamos įrangos išskirtiniai bruožai bei paskirtis. IT perspektyvos. APSKAITA. Naudojamas apskaitos modelis. Apskaitos organizavimas. Kompiuterizuotos apskaitos sistema. VEIKLOS ĮVERTINIMAS IR KONTROLĖ. Visuminis organizacijos veiklos efektyvumo įvertinimas. Struktūrinių padalinių veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbuotojų veiklos efektyvumo įvertinimas. Kontrolės procesas. APLINKOS ANALIZĖ. Politinė-teisinė, ekonominė, socialinė-kultūrinė, technologinė (PEST) analizė. Pagrindiniai konkurentai. Darbo su konkurentais organizavimas. Organizacijos potencialo įvertinimas (konkurencinė analizė). Klientų analizė. IŠVADOS.
Sporto Ataskaita (18 pus.)


Sporto reikšmė
Sportas bei jo reikšmė mūsų gyvenime. Fiziniai pratimai ir jų reikšmė. Fiziniai pratimai. Intensyvumas ir trukmė. Pratimų intensyvumo klasifikacija. Suvokiamų pastangų dydis. Pratimų įvairovės svarba. Užsiėmimų dažnis. Pratimų parinkimas. Amžius. Treniruotumo palaikymas. Svorio kontrolė ir kūno masės komponentai.
Sporto Referatas (11 pus.)


Šiaulių vaikų globos namų auklėtinių turinčių nežymų protinį atsilikimą, fizinis pajėgumas
Įvadas. Skyrius. TEORINĖS TYRIMO PRIELAIDOS. Fizinio ugdymo samprata. Fizinio ugdymo pagrindinės sąvokos. Fizinis pajėgumas (samprata) ir jo reikšmė. Vaikų fizinio išsivystymo ypatumai. Fizinio išsivystymo rodikliai. Protiškai atsilikusių asmenų apibūdinimas. Protinio atsilikimo samprata. Protiškai atsilikusių asmenų fiziniai ir judesių (motorikos) ypatumai. Protiškai atsilikusių asmenų įvertinimo ypatumai. VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIŲ, TURINČIŲ NEŽYMŲ PROTINĮ ATSILIKIMĄ IR NETURINČIŲ PROTINIO ATSILIKIMO, FIZINIS PAJĖGUMAS. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Fizinio pajėgumo testavimas: tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Fizinio išsivystymo ir sveikatos rodiklių lyginamoji analizė. Fizinio pajėgumo rezultatų lyginamoji analizė. Išvados. Darbe pateikiami duomenys apie Šiaulių vaikų globos namų auklėtinių, turinčių nežymų protinį atsilikimą ir neturinčių protinio atsilikimo, fizinį pajėgumą. Fizinis pajėgumas nustatytas pagal EUROFIT testus. Buvo lyginama, kiek skyrėsi nežymiai protiškai atsilikusių vaikų fizinio pajėgumo rodiklių lygis nuo bendraamžių, neturinčių protinio atsilikimo.
Sporto Diplominis darbas (45 pus.)


Taisyklingos laikysenos ugdymo pagrindai
Įvadas. Netaisyklinga laikysena. Netaisyklingos laikysenos formavimosi priežastys. Svarbiausi taisyklingos ir netaisyklingos sėdėsenos požymiai. Netaisyklingos laikyesnos nustatymo būdai. Taisyklinga laikysena. Taisyklingos laikysenos ugdymo pagrindai. Pratimai ugdantys taisyklingą lakyseną. Stuburo iškrypimai. Ligos. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame savo darbe noriu išnagrinėti, kas yra netaisyklinga laikysena, kokios yra netaisyklin-gos laikysenos priežastys, jos padarinius, nustatymo būdus, o taip pat pateikti tasyklingos laikysenos ugdymo pagrindinius nuostatus.
Sporto Referatas (16 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 |