Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 

LKKA skirtingų specialybių studentų nuomonė apie plaukimo sveikatingumo reikšmę
Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai. Lkka sporto biomedicinos specialybių studentų nuomonė apie plaukimo sveikatingumo reikšmę. Lkka sporto edukologijos treniravimo sistemų programos studentų (būsimų trenerių) nuomonė apie plaukimo sveikatingumo reikšmę. Sporto edukologijos fakulteto studentų (būsimi treneriai) nuomonė apie plaukimo sveikatingumo reikšmę. Sporto biomedicinos specialybių studentų nuomonė apie plaukimo sveikatingumo reikšmę priklausomai nuo respondentų lyties. Sporto biomedicinos fakulteto studentų nuomonė apie plaukimo sveikatingumo reikšmę. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sporto Diplominis darbas (47 pus.)


Mokinių fizinio aktyvumo ir ugdymo pasiekimų dermė
Įvadas. Teorinės tyrimo prielaidos. Fizinio aktyvumo samprata. Vaikų fizinio aktyvumo rūšys ir formos. Fizinės veiklos ir aktyvumo įtaka vaiko vystymuisi. Motyvacijos, savęs vertinimo ir ugdymo pasiekimų sąsajos. Fizinio aktyvumo veiksniai, sąlygojantys ugdymo pasiekimus. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą. Fizinio aktyvumo ir ugdymo pasiekimų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Galima teigti, kad fizinis aktyvumas įtakoja socialinius gebėjimus užimti tam tikras pozicijas visuomenėje, stiprina motyvus, tiesiogiai sąlygojančius tam tikrų asmenybinių savybių formavimąsi. Vienas iš pagrindinių tikslų - siekti, kad mokykla ugdytų teigiamą mokinių požiūrį į fizinį aktyvumą.
Sporto Diplominis darbas (43 pus.)


Moksleivių fizinis aktyvumas
Įvadas. Fizinis aktyvumas ir jo įtaka organizmui. Fizinio aktyvumo sąvoka. Pakankamas fizinis aktyvumas yra naudingas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Fizinio aktyvumo reikšmė vaiko vystymuisi. Fizinio aktyvumo ypatybės. Fizinio aktyvumo funkcijos. Fizinį aktyvumą stimuliuojanti aplinka. Išvados. Literatūra. Mes šiame darbe bandysime jus supažindinti su fizinio aktyvumo svarba mūsų sveikatai bei pateikti įdomią informaciją apie fizinį aktyvumą ir apie problemas, su kuriomis galite susidurti. Milijonus metų gamta ir fizinis darbas lyg koks skulptorius lipdė žmogaus kūną, lavino jo jėgą, grūdino valią. Dabar žmogus kasdieniame gyvenime nedažnai susiduria su sunkiu fiziniu darbu, aktyvia fizine veikla.
Sporto Referatas (16 pus.)


Motorinė sistema
Raumenys. Motorinė sistema. Sandara. Raumenų susitraukimas ir atsipalaidavimas. Raumens mechanika. Raumens mechanikos priklausomybė nuo ilgio ir jėgos. Raumenų adaptacija. Motorinė sistema Judesių valdymas. Loginės smegenų operacijos kurios vyksta judesio reguliavimo metu. Motorinių funkcijų valdymas . Išcentrinių nugaros smegenų motorinių sistemų valdymas. Smegenėlių reikšmė motorinėje sistemoje. Pusrutulių pamato mazgų (PPM) funkcijos. Smegenų pusrutulių žievės reguliuojami judesiai. Anatominiai jutimų sistemos adaptaciniai skirtumai. Funkciniai jutimų sistemos adaptacijos principai. Jutimų fiziologija. Somatosensorinės sistemos jutimai. Temperatūrinis mechaninis jutimas. Statokinetinis jutimas. Skausmo jutimas. Akies sutrikimai.Regėjimo aštrumas. Klausa. Garso susidarymas. Skonis. Periferinę skonio sensorinės. Uoslė.
Sporto Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Netradicinis fizinis aktyvumas boulingas
Įvadas. Boulingo istorija. Boulingas Lietuvoje. Boulingo rūšys. Uždarų patalpų boulingo rūšys. Lauke žaidžiamo boulingo rūšys. Boulingo taisyklės. Išvados. Boulingas pastaruoju metu tampa vis populiaresnis tarp besimokančio jaunimo, tai sporto šaka nereikalaujanti specialaus pasirengimo ir didelių pastangų. Mokslinių tyrimų duomenimis, dažniausiai mokiniai vengia sportuoti dėl domėjimosi kitomis laisvalaikio formomis, nenoro ir valios stokos, brangių sporto paslaugų, monotoniškų fizinio aktyvumo formų, silpnos sveikatos ir ...
Sporto Referatas (13 pus.)


Nevyriausybinio sporto strateginė plėtra Marijampolės savivaldybėje
Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Lietuvos sporto strategijos apžvalga. Strategijos reikšmė sporto veiklos įgyvendinime. Nevyriausybinių organizacijų samprata, veikla, aktualijos ir problematika. Sporto veiklos valdymo tendencijos Marijampolės savivaldybėje. Marijampolės savivaldybės sporto organizacinė valdymo struktūra. Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto skyriaus veikla. NV Sporto organizacijų veiklos finansavimas ir sporto bazių plėtros analizė. Išvados ir rekomendacijos. Darbo uždaviniai. Apžvelgti nevyriausybinių sporto organizacijų veiklą reglamentuojančius įstatymus ir koordinuojančių institucijų veiklą. Apžvelgti valstybinio finansavimo bei paramos sportui problemas. Išnagrinėti sporto vystymo raidą Marijampolės savivaldybėje.
Sporto Kursinis darbas (18 pus.)


Nuovargis
Nuovargis. Žaidėjo nuovargio pasireiškimo formos. Nuovargio rūšys. Raumenų nuovargis. Organizmo darbingumo atstatymo priemonės. Masažai. Plaukimas - vienas iš būdų atpalaiduoti organizmą po didelio krūvio. Psichologinės organizmo darbingumo atstatymo priemonės. Medicininės organizmo darbingumo atstatymo priemonės.
Sporto Referatas (10 pus.)


Padagoginė praktika Jurbarko Vytauto didžiojio mokykloje
Individualus darbo planas praktikos laikotarpiui. Vienos klasės fizinio ugdymo programa ir jos įgyvendinimo planas. Stebėtų kūno kultūros pamokų stebėjimo rezultatai. 12 klasės eurofito testų rezultatai. 4 – ių skirtingos formos ir turinio pamokų planai. 4 – jų kontrolinių pamokų planai. Stebėtos pamokos pedagoginė analizė, SSP skalė. Mokinių raštingumo fizinio aktyvumo srityje ugdymo planai. Mokyklos mokytojų bendruomenės fizinio aktyvumo motyvacijos skatinimo rezultatai. Vardinis popamokinių renginių tvarkaraštis. Papildomo fizinio ugdymo pratybų planas konspektas. Mokinių fizinio pajėgumo stipriosios pusės yra greitumas ir vikrumas (10 x 5 m šaudyklinis bėgimas), palyginus dauguma mokinių testą atliko gerai ir labai gerai. Silpnosios fizinio pajėgumo pusės: kybojimo sulenktomis rankomis rezultatai yra tik blogi ir patenkinami, taigi prasta mokinių funkcinė jėga (prastai išvystyta rankų ir pečių raumenų ištvermė). Sėstis ir gultis rezultatai šiek tiek geresni (dauguma patenkinami), bet mokinių liemens jėga (pilvo raumenų ištvermė) išugdyta nepakankamai; Šuolio į tolį iš vietos rezultatai taip pat tik blogi ir patenkinami, vos 2 rezultatai geri. Taigi ir sprogstamoji jėga išvystyta prastai.
Sporto Ataskaita (62 pus.)


Pedagoginės praktikos dokumentai
Individualus praktikos veiklos planas. Pažintinė veikla. Kūno kultūros mokytojų metodinės kūrybinės grupės veiklos programa. Mokyklos sveikatos priežiūros veiklos planas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto individualus darbo planas. Klasės vadovo veikla. Darbas su auklėjamąja klase. Pamokinė veikla. Sveikatos ugdymo teorinės pamokos planas. Sveikatos ugdymo integruotos pamokos planas. Sveikatos ugdymo netradicinės pamokos planas. Gyvenimo įgūdžių teorinės pamokos planas. Gyvenimo įgūdžių integruotos pamokos planas. Gyvenimo įgūdžių netradicinės pamokos planas. Judesių mokymo ir lavinimo teorinės pamokos planas. Judesių mokymo ir lavinimo integruotos pamokos planas. Judesių mokymo ir lavinimo netradicinės pamokos planas. Sporto šakų integruotos pamokos planas. Sporto šakų klasikinės pamokos planas. Stebėtos pamokos analizė. Stebėtos pamokos analizė. Sveikatos ugdymo kontrolinės pamokos planas. Sveikatos ugdymo kontrolinės pamokos planas. Pedagoginė užduotis. Sveikatinimo projektas. Neformalus ugdymas. Renginys.
Sporto Ataskaita (60 pus.)


Pramoginis šokis
Šokio sąvoka. Šokio skirstymas. Pramoginis šokis. Valsas. Tango. Salsa.
Sporto Referatas (3 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 |