Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 

Greitumą lemiantys veiksniai ir jo ugdymo metodika
Greitumas ir jį lemiantys veiksniai. Greitumo charakteristika ir sąvokos. Kas lemia greitumą. Greitumo fiziologiniai pagrindai. Psichomotorinės reakcijos greitis. Greitumo vertinimas. Greitumo fizinės ypatybės testavimas. Raumenų susitraukimo greičio nustatymas. Judesių dažnio matavimas. Kompleksinis greitumo matavimas. Greitumas ir jo lavinimo pagrindai. Greitumą sąlygojantys veiksniai. Paprastos ir sudėtingos reakcijos lavinimas. Daugiakovininko greitumo lavinimas. Jėgos ir greitumo fiziologiniai pagrindai. Jėgos, greitumo ir tikslumo ryšys. Jėgos bei greitumo realizavimas pasireiškiant nuovargiui. Greitumo ir jėgos ypatybių biocheminė charakteristika. Greitumo ir jėgos biocheminiai veiksniai. Greitumo ir jėgos ugdymo metodų biocheminiai pagrindai. Greitumas ir jo ugdymas. Greitumo ugdymo metodika. Greitumo ugdymo kontrolė. Treniruotės priemonės. - metų krepšininkų greitumo jėgos ugdymo problemos. Greitumo ugdymas kovinėje savigynoje. Išvados.
Sporto Kursinis darbas (29 pus.)


Greitumo ugdymo technologija
Greitumo fizinė ypatybė. Kompleksinis greitumo matavimas. Greitumo ugdymas. Greitumo jėga. Išvados. Geras greitumo ugdymo metodikos išmanymas padeda įgyti žinių, būtinų greitumo ypatybei ir gebėjimams ugdyti. Kompleksinio greitumo ugdymo metodas akcentuoja vientisinį judesio greitį, judesių dažnumą ir reakcijos greitį. Šie greitumo požymiai skirtingi ir priklauso nuo sporto šakų specifikos.
Sporto Referatas (11 pus.)


Ieties metimas
Ieties metimo technika. Ieties laikymas. Įsibėgėjimas. Ieties užsimojimas. Ieties išmetimas. Ieties metimo mokymas. Literatūra. Sudėtinga ieties metimo technika įsisavinama nesudėtingais paruošiamaisiais ir specialiaisiais pratimais. Paruošiamaisiais pratimais (kamuoliukų metimas dešine, kaire ranka į aukštį, į horizontalius ir vertikalius taikinius, sunkesnių svorių metimas abiem rankomis į viršų, tolį, smūgiavimas kuoka į amortizatorių). apsaugoma nuo galimų traumų ir lengviau išmokstami šie specialūs metima.
Sporto Referatas (8 pus.)


Įvairaus amžiaus žmonių kūno kultūra
Kūno kultūra- pramoga, aktyvus poilsis, šventė. Svarbiausias tikslas- sustiprinti vaikų sveikatą. Tenkinti vaiko organizmo poreikį judesiams. Visapusiškos asmenybės ugdymas. Visapusiškas vaikų fizinių galių lavinimas. Jaunimo kūno kultūra. Fizinės saviugdos esmė. Savarankiškų fizinės saviugdos pratybų metodiniai nurodymai. Vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių kūno kultūra.
Sporto Referatas (11 pus.)


Jėgos ugdymas. Įvertinimas
Ivadas. Raumenų jėgos fiziologiniai pagrindai. Raumenų susitraukimae. Raumens jėga. Jėgą ugdančios priemonės. Pratimai su partneriu. Pratimai su svarmenimis. Jėgą ugdančios treniruotės. Kiekvienas nori būti gražus ir stiprus. Žinoma, kad grožis daugiau priklauso nuo genu, tačiau stiprus gali būti kiekvienas. Taip pat žinoma, kad geriausiai raumenis lavina jėgos pratimai, kurių labai daug atlieka sunkumų kilnotojai, gimnastai, imtynininkai, akrobatai, kultūristai
Sporto Referatas (9 pus.)


Kultūrizmo praktikos ataskaita
Individualaus darbo planas praktikos laikotarpiui. "Linijos" struktūra, veikla, tikslas. Inventorius bei sportininkų rengimo šiuolaikiškumas. Personalo kiekis bei pareigos. Kuruojančio trenerio treniruočių kryptys, kriterijai kuriais remiantis jos taikomos. Individualaus treniruočių plano sudarymas. Vienos kontrolinės treniruotės mikrociklo sudarymas ir pravedimas. Išvados. Praktikos atlikimo metu buvo sudarytas praktinio grafiko planas, pateikta informacija apie sveikatingumo klubą, jo struktūrą, bazę ir jos inventorių, bei pačią organizaciją, aprašyta kuruojančio trenerio treniruočių kryptys bei kokiais kriterijais remiantis jos yra taikomos. Sudaryta treniruočių programa svorio mažinimui, mėnesinis mezociklas, sudarytas vienos treniruotės mikro ciklas ir pravesta kontrolinė treniruotė.
Sporto Ataskaita (13 pus.)


Kūno kultūra
Pagrindiniai sveikos gyvensenos komponentai ir fizinio aktyvumo normos. Fizinė treniruotė. Jos apimtis ir intensyvumas. fizinio rengimo uždaviniai ir priemones. Techninio, taktinio, teorinio, psichologinio rengimo uždaviniai. Jėgos fizinės ypatybės, jos ugdymo metodai ir priemonės. Greitumo, lankstumo, vikrumo fiz. ypatybės, jų ugdymas. Ištvermės fizinė ypatybė, jos ugdymo metodų grupės, metodai, priemonės. Apibūd. testus, kuriais nustatome širdies- kraujagyslių sistemos treniruotumą. Kaip apskaičiuoti optimalų kūno svorį. Kaip nustatyti aerobinės treniruotės intensyvumą. Sudaryti asmeninį aerobinės treniruotės programą (krūvio apimtis, intensyvumas, dažnis). Sudaryti asmeninę jėgos ugdymo programą. Judesys. Žm. judėjimo aparatas ir jo nuolatinio aktyvumo poveikio sveikatai samprata. Žm. sistemingo fizinio aktyvumo įtaka širdies- kraujagyslių sistemos funkciniam stoviui. Ilgalaikės fizinės treniruotės įtaka žm. išorinio kvėpavimo sistemai. Kaip įtakoja sistemingas fizinis aktyvumas pagr. sveikatos rizikos faktorius. Sistemingo fiz. aktyvumo įtaka žmogaus judėjimo aparatui ir org. medžiagų apykaitai. Kaip priklauso sveikata nuo žm. galių ir supančio pasaulio. Kokios yra svarbiausios rizikos veiksnių grupės. Kokie pagr. sveikos mitybos principai. Kaip vertinate savo kūno masės indeksą. Cholesterolio ir lecitino įtaka sveikatai. Nuo ko priklauso paros energijos poreikis. Kokia reikšmę žm. sveikatai turi baltymai. Kokiu būdu nikotinas patenka į žmogaus organizmą. Kada atsiranda fizinė priklausomybė nuo alkoholio. Kuriuos organus labiausiai pažeidžia alkoholis.
Sporto Konspektas (5 pus.)


Kūno kultūros vaidmuo ugdant asmenybę
Įvadas. Kūno kultūros - švietimo. Posistemio elementas. Apie "kūno kultūros" terminą bei kitas sąvokas. Kūno kultūros funkcijos. Sportuojantys moksleiviai. Sporto organizacijos. Kūno kultūros vaidmuo. Ugdant asmenybę. Apie moksleivių fizinės kultūros tikslą. Šeimos vaidmuo vaikų fiziniam ugdymui. Moksleivių gyvensenos ypatumai. Mokyklos bendruomenės narių. Požiūris į kūno kultūrą. Moksleivių požiūris. Pedagogų požiūris. Tėvų požiūris. Kūno kultūros vieta bendrojo. Lavinimo vidurinėse mokyklose. Kūno kultūros mokytojų skaičius ir jų profesinė veikla. Materialinė kūno kultūra ir sporto bazė išvados. Naudota literatūra.
Sporto Tyrimas (33 pus.)


Lengvosios atletikos (bėgimo) raida Lietuvoje
Įvadas. Lengvoji atletika (bėgimas) Lietuvos respublikoje ( 1918 – 1940 m.). Lengvosios atletikos kaip sporto sąjūdžio pradžia. Bėgimo raida nepriklausomoje lietuvoje. Bėgimo vystymasis sovietinėmis ir nacių okupacijos sąlygomis. Lengvoji atletika 1952 – 1990 m., sportinių rezultatų kilimas. Lietuvos bėgimo raida po nepriklausomybės atgavimo (1990 m.). Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - apžvelgti lengvosios atletikos - bėgimo raidą Lietuvoje. Pagrindiniai šio darbo uždaviniai. Apžvelgti geriausius Lietuvos bėgikus ( vyrus ). Išnagrinėti bėgimo raidos etapus Lietuvoje. Išanalizuoti Lietuvos bėgikų ( vyrų ) sportinių rezultatų kilimą.
Sporto Referatas (15 pus.)


Lengvosios atletikos laimėjimai pasiekti Lietuvos sportininkų
Įvadas. Kas yra lengvoji atletika. Lengvosios atletikos pratimų charakteristika. Lengvosios atletikos rezultatų istorinė apžvalga. Lengvosios atletikos laimėjimai pasiekti Lietuvos sportininkų. Išvada. Literatūra. Lengvoji atletika – viena iš masiškiausių sporto šakų, jungianti daugelį pratimų, kuriais galima užsiiminėti visur ir bet kuriuo metų laiku. Pratimų pagrindas – natūralūs žmogaus judesiai. Lengvosios atletikos pavadinimas pasirodė XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, kada buvo sujungti ėjimo, bėgimo , šuolių ir metimų pratimai.
Sporto Referatas (18 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 |