Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 

Socialinė našlystė
Turinys. Įvadas. Socialinė našlaitystė. Situacija. Problemos sprendimo ir konsultavimo eiga. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Socialinė našlaitystė, kaip reiškinys, tampa labai opi. Vaikai, priskiriami socialiniams našlaičiams, turi gyvus tėvus. Kodėl tėvai ar dažniausiai vienišos mamos palieka savo vaikus? Kokios priežastys?
Sociologijos Analizė (5 pus.)


Socialinė pedagogika
Socialinė pedagogika kaip mokslas. Socialinės pedagogikos plėtros užsienyje istorija. Nuo bendrosios pedagogikos socialinė pedagogika, atsiskyrė palyginti neseniai. Net ir pati pedagogika kaip savarankiška mokslo šaka, susiformavo tik XVII amžiuje. Pedagogikos istorijos šaknys siekia gilią senovę, nes, ir nebūdama savarankišku mokslu, pedagogika daugelį amžių vystėsi filosofijos, užsiimančios žmogaus vietos ir vaidmens pasaulyje problemų tyrinėjimų, šešėlyje.
Sociologijos Referatas (10 pus.)


Socialinė politika
Socialinė politika. SOCIALINIS SAUGUMAS. SOCIALINĖ APSAUGA. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Nedarbo pasekmės šeimoje. VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS. Socialinės paramos nuostata. Socialinės paslaugos žmonėms su negalia
Sociologijos Konspektas (3 pus.)


Socialinės paslaugos - socialinės paramos dalis
ĮVADAS. SOCIALINĖS PASLAUGOS. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS. STACIONARIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS. NESTACIONARIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS. POREIKIO PASLAUGOMS NUSTATYMAS. IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Sociologijos Kursinis darbas (14 pus.)


Socialiniai pokyčiai kaime
Įvadas. Socialiniai pokyčiai kaime. Kaimo benruomenių tipai ir rūšys. Kaimo bendruomenių veikla. Informacinės technologijos kaimo vietovėse. Sparčiosios informacijos technologijos kaimo gyventojų gerovei. Dominuojantis verslas kaime. Kaimo verslų samprata. Kaimo verslų kavalifikatorius. Kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas. Nedarbo lygis ir gyventojų kokybės gerinimas. Socialinių pokyčių kaime analizė mažeikių mieste. Išvados. Tikslas: išsiaiškinti socialinius pokyčius kaime. Uždaviniai. Išsiaiškinti darbo vietų kitimą. Atskleisti informacinių technologijų reikšmę kaimo gyventojams. Atskleisti kaimo bendruomenių naudą kaimams. Atskleisti verslo plėtros galimybes kaime. Išsiaiškinti dažniausiai kaime iškylančias problemas.
Sociologijos Kursinis darbas (25 pus.)


Socialinio darbo - naujos profesijos - atsiradimas
Kada atsirado socialinis darbas, kodėl? Tai kas tas socialinis darbas? Priežastys sąlygojusios socialinio darbo atsiradimą. Socialinio darbuotojo žinios, vertybės. Socialinių darbuotojų rengimas Lietuvoje. Išvados. Ištrauka iš darbo. Istoriškai socialinis darbas atsirado iš filantropinės (labdaringos) veiklos, kuria užsiimdavo įvairios religinės, visuomeninės, o vėliau ir kitos organizacijos (vienuolių brolijos, Gelbėjimo armija, Moterų sąjunga ir kt.). Labdara buvo suprantama kaip pagalba vargšams, ligoniams, benamiams, našlaičiams ir kitiems nuskurdusiems ir socialiai neapsaugotiems gyventojams.
Sociologijos Referatas (7 pus.)


Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate
Įvadas. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaimuo. Socialinių paslaugų struktūra. Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate. Strėvininkų pensionato administravimas ir valdymas. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas. Socialinio darbo reikšmė individui. Socialinio darbo specifika Stėvininkų pensionate. Socialinės paslaugos, teikiamos Strėvininkų pensionate. Bendruomenės ryšys su institucija. Kaip keitėsi požiūris į socialinį darbą. Išvados. Literatūra. Kiekvienai valstybei tenka didžiulis vaidmuo ir atsakomybė, laiduojant savo tautos socialinę pažangą ir gerovę, planuojant socialinio vystymo priemones, bei socialinių paslaugų infrastruktūrą. Dinamiškas Lietuvos politinis bei ekonominis vystymasis atskleidė daugybę socialinių problemų, todėl socialinėje srityje dirbančių specialistų reikalingumo bei socialinių darbuotojų profesionalumo klausimai šiandien jau niekam nekelia jokių abejonių.
Sociologijos Kursinis darbas (17 pus.)


Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje
Įvadas. Socialinės paslaugos plačiuoju ir siauruoju požiūriu. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriiūriu. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje. Pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto. Pradedančiojo socialinio darbuotojo eiga pirmam intervių, orientuotame į problemą. Išvados. Šio referato tema “Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje” skatina mus pamąstyti kas yra šeima, kas yra vaikas, kaip socialinis darbuotojas turi dirbti, elgtis, kokiomis vertybėmis turi naudoti, kokios paslaugos yra teikiamos. Kaip socialinis darbuotojas turi pasiruošti pirmam interviu su šeima ir vaiku.
Sociologijos Referatas (22 pus.)


Socialinio pedagogo pašaukimo raiška profesinėje veikloje
PAŠAUKIMO SAMPRATA. Profesinis pašaukimas. Pedagoginis pašaukimas. SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIO PAŠAUKIMO STRUKTŪROS ANALIZĖ. Socialinio pedagogo motyvacinė sritis. Socialinio pedagogo potencinė sritis. Socialinio pedagogo charakteriologinė sritis. SOCIALINIO PEDAGOGO PAŠAUKIMO RAIŠKOS PROFESINĖJE VEIKLOJE. TYRIMAS. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Socialinio pedagogo specialybė Lietuvoje yra pakankamai nauja. Ji gyvuoja nuo 1991 metų, todėl profesijos naujumas lemia nesusiformavusį profesinį identitetą ir drauge skatina didesnį visuomenės domėjimąsi šia profesine veikla. Socialinė pedagogika yra labai universali specialybė. Jos universalumą pabrėžia vien pats pavadinimas, susidedantis iš žodžių: „socialinis“ bei „pedagogas“. Logiška būtų samprotauti, kad socialinis pedagogas – tai specialistas, kurio profesinės žinios bei įgūdžiai turi atitikti abiejų šių žodžių sąvokas.
Sociologijos Diplominis darbas (28 pus.)


Socialinio pedagogo raiška profesinėje veikloje
ĮVADAS. PAŠAUKIMO SAMPRATA. Profesinis pašaukimas. Pedagoginis pašaukimas. Socialinis – pedagoginis pašaukimas. SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIO PAŠAUKIMO STRUKTŪROS ANALIZĖ. Socialinio pedagogo gebėjimai. Socialinio pedagogo savybės. SOCIALINIO PEDAGOGO RAIŠKA PROFESINĖJE VEIKLOJE TYRIMAS. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Sociologijos Diplominis darbas (30 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 |