Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Fizinio lavinimosi ir sporto svarba neįgaliųjų asmenų socialinėje integracijoje
Įvadas: Temos naujumas; Problema; Darbo tikslas; Uždaviniai; Metodai; Hipotezė. NEĮGALUMAS – KAIP SOCIALINĖS PROBLEMOS SAMPRATA. Neįgalieji Lietuvoje. Invalidus ginantys įstatymai. FIZINIO LAVINIMOSI IR SPORTO SVARBA NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ SOCIALINĖJE INTEGRACIJOJE. Invalidų sportinės ir fizinės veiklos institucijos. ŽMONIŲ SU NEGALIA SPORTINĖ VEIKLA. Neįgaliųjų integracija į visuomenę per sporto institucijas mūsų šalyje. Pirmosios tarptautinės varžybos. Neįgaliųjų sportas Joniškio rajone. Neįgaliųjų sporto organizacijų nariai. Respublikos neįgaliųjų sporto čempionatai. Tarptautiniai renginiai Lietuvoje. Federacijų, specialiosios olimpiados komiteto renginiai. Sveikatingumo renginiai. Europos čempionatai. Lietuvos neįgaliųjų rinktinių dalyvavimas įvairaus tarptautinio rango varžybose. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijų pasiekimai 1992-2003 m. VALSTYBĖS NEĮGALIŲJŲ SPORTO FINANSAVIMAS. Valstybės neįgaliųjų sporto finansavimas 2003 m. Valstybės neįgaliųjų sporto finansavimas 2004 m. Lietuvos sporto finansavimas 2004 m. APIE NEĮGALIŲJŲ SPORTO KLUBUS. Neįgaliųjų susirūpinimas. NEĮGALIŲJŲ IR SVEIKŲ ŽMONIŲ POŽIŪRIO Į IŠKELTĄ PROBLEMĄ. TYRIMAS. Tyrimo metodika. Neįgaliųjų žmonių tyrimo rezultatai ir analizė. Sveikųjų žmonių tyrimo rezultatai ir analizė. Bendra tyrimo analizė. IŠVADOS.
Sociologijos Kursinis darbas (38 pus.)


Gerovės valstybės ekonomika. Gerovės valstybės kritika
Gerovės ekonomika. Gerovės ekonomikos apibrėžimai. Gerovės ekonomikos ir pozityviosios ekonomikos skirtumai Gerovės ekonomikos kryptys. Kas yra "gerovės valstybė"? (Apie "gerovės valstybę"apskritai) Lietuva kaip "gerovės valstybė". "Gerovės valstybės" kritika. Argumentai prieš "gerovės valstybę". "Gerovės valstybės" modelių kritika. Nuosavybė ir moralė. Išlikimas, pareiga ir tobulėjimas Laisvė patirti nesėkmę. Atsakomybės išsižadėjimas. "Gerovės valstybė" ir lyties lygybės. Literatūra. Priedai.
Sociologijos Kursinis darbas (24 pus.)


GYVENTOJŲ GIMSTAMUMAS IR MIRTINGUMAS AUTOAVARIJOSE
Įvadas. Gimstamumas ES. Gimstamumas Lietuvoje. Mirtingumas autoavarijose. Išvados. Lietuvos gyventojų skaičius mažėja jau daugiau kaip dešimt metų. 1992–2003 m. gyventojų skaičius sumažėjo 260 tūkstančių. 1990 m. gimstamumas buvo didžiausias. Jis siekė 56868 lygiai po 5 penkerių metų jis nukrito 1,3 karto. 2003 gimstamumas po ilgo mažėjimo pradėjo kilti, nors tik 500 gyventojų. Mirtingumas 1990 m. buvo mažesnis 1,4 karto.
Sociologijos Referatas (15 pus.)


Globa kaip vaiko poreikių tenkinimo galimybė
Įvadas. Vaiko globos teorinė aptartis. Pagrindinės sąvokos. Vaiko globos samprata. Vaiko globos rūšys ir formos. Vaikų socialinė adaptacija globoje. Prieraišumas. Deprivacija. Išsiskyrimas. Paauglių socialiniai ypatumai. Globos institucijoje augančių vaikų psichosocialiniai ypatumai . Šeimyninės aplinkos įtaka vaikų socializacijai. Poreikiai. Poreikių klasifikacija. Tyrimas. Išvados. Darbo tikslas – apibrėžti vaikų poreikių tenkinimo galimybes įvairiose globos formose, nustatyti, kokioje globos formoje poreikiai tenkinami geriausiai.
Sociologijos Diplominis darbas (43 pus.)


Globos, rūpybos ir įvaikinimo įgyvendinimo problematika Lietuvos respublikos įstatymuose
Įvadas. I. Globos, rūpybos ir įvaikinimo problematika. Įvaikinimo procedūros teisiniai aspektai. Įvaikinimo teismo procesas. Įvaikintojų socialinės garantijos. Globos ir rūpybos teisinis reglamentavimas. Globos ir rūpybos teismo proceso ypatumai. Globėjų (rūpintojų) socialinės garantijos. Visuomenės nuomonės apie globos, rūpybos ir įvaikinimo procedūrą, tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Tyrimo objektas: globos, rūpybos ir įvaikinimo problematika Lietuvos Respublikos įstatymuose. Tyrimo tikslas: atskleisti įvaikinimo, globos ir rūpybos teisinius ypatumus. Tyrimo uždaviniai. Aptarti įvaikinimo, globos bei rūpybos teisinius aspektus. Apibrėžti įvaikinimo, globos ir rūpybos teisinių procedūrų ypatumus. Ištirti visuomenės nuomonę apie globėjams (rūpintojams) bei įvaikintojams teikiamą socialinę paramą.
Sociologijos Kursinis darbas (37 pus.)


I. Wallersteino civilizacijos samprata
Įvadas. Civilizacijos sąvokos reikšmės. Socialinių sistemų rūšys. Pasaulio istorijos periodizacija. Kapitalistinė pasaulio ekonomikos sistema. Krizės samprata ir krizių prielaidos. Mokslo krizė. Ateities prognozės. Išvados.
Sociologijos Referatas (43 pus.)


Informacinė visuomenė
Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės “informaciškumo” kriterijai. Lietuvos informacinės visuomenės plėtra. Dabartinė situacija Lietuvoje.
Sociologijos Konspektas (28 pus.)


Informacinė visuomenė (2)
Informacinė visuomenė. Žmonijos vystymosi modeliai. Informacinės visuomenės samprata. Europos informacinė visuomenė. Europos Sąjungos iniciatyva. Projektai ir nuostatos. Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Pirmieji žingsniai. Valstybinės ir visuomeninės institucijos. Gyvenimas informacinėje visuomenėje. IT vaidmuo informacinėje visuomenėje. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvados.
Sociologijos Pristatymas (19 pus.)


Interneto naudojimosi pastovumas
Įvadas. Kompiuterinių tinklų apžvalga. Interneto naudojimosi pastovumo tyrimas. Pristatymas. Eiga. Anketa. Informacijos technologijų poveikis visuomenei akivaizdus, tačiau šiuo darbu norima išsiaiškinti, ar informacijos technologijų infrastruktūros įtaka gamybos, prekybos ir paslaugų sektoriams yra lemianti?
Sociologijos Referatas (9 pus.)


Interneto svarba ir vieta gyvenime
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Bendravimas internete. Mobilusis internetas. Kuo naudingas mobilusis internetas? internetinė žiniasklaida. Interneto grėsmės. Vaikai ir internetas. Priklausomybė nuo interneto. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti interneto svarbą ir vietą Lietuvos visuomenės gyvenime. Tyrimo objektas. Interneto svarba ir vieta gyvenime. Tyrimo uždaviniai. Išsiaiškinti, ar daug žmonių naudojasi internetu. Išsiaiškinti žmonių nuomonę apie interneto svarbą Lietuvos visuomenėje.
Sociologijos Kursinis darbas (18 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |