Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 

Vaikų smurtas
ĮVADAS.TIKSLAI. KODĖL VISI TŪRĖTŲ ŽINOTI APIE PRIEVARTĄ. KAS TA PRIEVARTA IR IŠ KUR JI. PRIEVARTOS RŪŠYS(jų aprašymai). NAUDOJIMO PIREŠ VAIKUS SMURTO PRIEŽASTYS. VAIKO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS SIMPTOMAI. PASEKMĖS, LYDINČIOS SMURTĄ PATYRUSIUS VAIKUS. ŠEIMA VAIKO GYVENIME. MOKYKLA. VISUOMENĖ. VISKAS APIE PRIEVARTAUTOJUS. ATMINTINĖ SMURTO ŠEIMOSE AUKAI. IŠVADOS, GALIMI PROBLEMOS SPRENDIMO KELIAI. Psichologinis, emocinis smurtas dažnai susijęs su fizine prievarta. Įžeidžiančiais žodžiais, pastabomis, grasinimais, draudimais, gąsdinimais siekiama asmenį įskaudinti, įbauginti, priversti suvokti priklausomybę nuo skriaudėjo.
Sociologijos Referatas (36 pus.)


VALSTYBĖS GENEZĖS IR RAIDOS AIŠKINIMAI POLITKOS SOCIOLOGIJOJE
Sąvoka: moderni tautinė valstybė. Valstybės genezė. Istorinė valstybės raida. Feodalinė valstybė. Absoliutinė monarchija. Buržuazinė demokratija: moderniosios tautinės valstybės pradžia. Gerovės valstybė. Kritiniai požiūriai į moderniąją valstybę. E.Durkeheimo sociologinis požiūris. Marksistinis požiūris. M.Weberio biurokratinis aiškinimas. Plėtros studijos. Moderniosios valstybės pabaiga? Komunistinis eksperimentas. Eurointegracinis eksperimentas. Globalistinis valstybės pabaigos aiškinimas
Sociologijos Referatas (21 pus.)


Viduramžių žmogus
Šiame darbe, remdamasi A. Gurevičiaus knyga "Viduramžių kultūros kategorijos" , norėčiau giliau pažvelgti į žmogaus raidą, jo esminius bruožus viduramžių kultūroje. Juk svarbu pažinti ne tik save XXI a. kultūroje, su šiuolaikinėmis nuostatomis, tradicijomis ir vertybėmis, kurios galbūt jau yra gerokai nuvertintos ir iškraipytos laiko, bet ir pažinti epochą, kurioje galime atrasti dar nežinoma žmogaus individualybę, jo santyki su to laiko visuomenę, jo vaidmenį toje visuomenėje, kultūros papročius bei įsigilinti į viduramžio žmogaus tikėjimą, religiją.
Sociologijos Referatas (10 pus.)


Visuomenė ir žmogus
Įžanga. Visuomenė ir žmogus. Individas ir vaidmuo. Laisvės fenomenas. Išvados. Šiame darbe ir bandysiu panagrinėti, mano nuomone, aktualias ir dviprasmiškas laisvės suvokimo, žmogaus egzistavimo visuomenėje problemas.
Sociologijos Referatas (7 pus.)


Visuomenės požiūris į klonavimą
Turinys. Įvadas. Teoriniai klonavimo aspektai. Klonavimo samprata. Klonavimo istorija. Klonavimo būdai. Klonuojami žmonės? Skirtingas požiūris į klonavimą įvairiose mokslo šakose. Klonavimas gamtos mokslų požiūriu. Klonavimas filosofiniu bei etiniu požiūriu. Klonavimas teologiniu požiūriu. Klonavimas sociologiniu požiūriu. Klonavimas teisiniu požiūriu. Visuomenės požiūrio į klonavimą statistinių duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - atskleisti visuomenės požiūrį į klonavimą ir ypač į žmogaus klonavimą. Uždaviniai. Pateikti klonavimo taikomas sąvokas ir sampratas. Atlikti visuomenės požiūrio į klonavimą analizę. Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė. Publicistinės literatūros analizė. Anketinės apklausos rezultatų analizė.
Sociologijos Kursinis darbas (26 pus.)


Žmonių grupių psichologinės ypatybės
Įvadas. Žmogus kaip grupinė būtybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Socialiniai vaidmenys. Sąlyginės ir realios grupės. Makro- ir mikrogrupės. Formalios ir neformalios grupės. Klikos. Referentinės grupės. Asociacijos ir korporacijos. Asmenybės ir grupės santykiai. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Lyderis ir lyderiavimas. Lyderiavimo stilių samprata. Išvados. Literatūra.
Sociologijos Referatas (11 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 |