Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 

Sveikatos apsauga ir socialinis darbuotojas
Sveikatą įtakojantys veiksniai. Ligos skirstomos pagal... Socialinio darbuotojo, mediko ir paciento bendravimą veikia ir visuomenę sudarančios sitemos. GERONTOLOGIJA. Visuomenės senėjimo rodikliai. Asmens senėjimo aspektai. Amžiaus ratifikacijos perspektyva. Ligai palankūs veiksniai. Ligų priežastys. Ligos supratimo modeliai. Sveikatos priežiūros trys lygiai. Socialinių darbuotojų teisės sveikatos priežiūroj. Atsakomybė ir funkcijos. Neįgalumo lygiai. Nustatymo procedūra. Sveikimo etapai. Dvejopas požiūris į negalią. gedėjimo stadijas. Etiketės ir stigmos. Neįgalių vaikų gimimas šeimoje. Psichinėje sveikatoje egzistuojantys mitai. Darbingumo lygis. Neįgalusis. Žmogaus elgesio keitimo modelį. Neįgaliųjų gyvenimo kokybę rodo tokie kintamieji... Pagalbos klientams metodai. Psichinė sveikata. Pagalba ir psichinės sveikatos propogavimas. Pagrindiniai streso šaltiniai. Visi susirgimai klasifikuojami. PALIATYVIOJI SLAUGA. Mirimo gyvybinę veiklą įtakojantys veiksniai. Ką išgyvena artimieji. Žmogaus gedėjimo pabaigos požymiai. Būdai kaip žmogus įveikia netektį. Modeliai palengvinantys priimti mirtį. Mirtis dar yra skirstoma į. Veiksniai kurie sunkina gedulą. Bendravimas su mirštančiaisias: kiek jie nori žinoti? Darbas su mirštančiais ir jo šeima. Paliatyvios slaugos tikslas. Paliatyvinė priežiūra. Paliatyvinės slaugos principai. Pagrindinė SD pareiga. Nervinė anoreksija. Diagnostiniai nervinės anoreksijos kriterijai. Nervinės anoreksijos tipai. Nervinė bulimija. Persivalgymo priepuolio epizodui būdingi šie požymiai... Svarbiausias pastovaus persivalgymo požymis. Pokyčių strategijos (tinka ir bulimijai). Priklausomybės. Psichologinė priklausomybė -. Tolerancija narkotikui. Cheminės priklausomybės stadijos. Anoniminės grupės. Abstinencijos požymiai. Baltoji karštinė. Specifiniai mėginiai diagnozei nustatyti. Prevencija yra išskiriama į tris lygius, kai kiekviename iš jų yra atliekami skirtingi veiksmai. Priklausomybės kriterijai. Socialinio darbo ypatumai dirbant su sergančiais AIDS . Skiriami trys ŽIV plitimo būdai. AIDS eigai įtakos turi... Spartesnius ŽIV infekcijos plitimo tempus rytų Europoje sąlygojo... Susirgus AIDS ar kita nepagydoma liga, iškyla pagrindiniai uždaviniai... Psichologiniai faktoriai. Socialiniai faktoriai. Socialinis darbas su ŽIV teigiamais pacientais. Konsultacija reikalinga, nes ŽIV infekcija... Konsultacija prieš ŽIV testą. Teigiamos tyrimo pasekmės. Nepageidaujamos tyrimo pasekmės. Konsultacija po ŽIV testo.
Socialinio darbo Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Šeimos analizė
Ekonominės - demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio užsiėmimai. Šeimos kaip socialinės grupės įvertinimas. Rekomendacijos šeimai. Mano analizei pasirinkta šeima, gyvena nelabai dideliame Lietuvos mieste, kuri susideda iš trijų narių: tėvo, motinos ir sūnaus. Tėvas yra 26 metų. Jis – statybininkas, apdailininkas, bet šiuo metu neturi pastovaus darbo ir verčiasi atsitiktiniais uždarbiais. Motinai - 23 metai. Ji yra pardavėja, bet šiuo metu nedirba, nes augina sūnų.
Socialinio darbo Analizė (5 pus.)


Šeimos socialinis tyrimas
Informacija apie šeimą. Šeimos nariai. Šeima kaip sistema. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimas. EKOŽEMĖLAPIS. Šeimos raidos istorija. Šeimos raidos istorija. GENEOGRAMA. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius.
Socialinio darbo Tyrimas (8 pus.)


Švietimo aktualijos žmogaus socialinės raidos požiūriu
Švietimas vienas svarbiausių žmogaus socialinės raidos aspektų. Jis užtikrina demokratiją, saugumą. Skatina visuomenės kaitą, išplečia asmens pažinimo, profesinių gebėjimų galimybes, gyvenimo kokybės plėtrą. Jei 8 dešimtmetyje vyravo ekonominis požiūris į švietimą, o 9 dešimtmetyje – kiekvienas asmens poreikis tobulėti ir įsitvirtinti visuomenėje, tai 10 dešimtmetyje kalbama ir siekiama sukurti besimokančią visuomenę bei informacinę visuomenę.
Socialinio darbo Pristatymas (17 pus.)


Vaiko socializacija
Įžanga. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo vaiko socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaiko socializacijoje. Vaiko socializacija, dabartinis pasaulis ir suaugusieji. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Mažų vaikų socializacijos tendencijos. Vaikų sampratos apie suaugusiųjų veiklą ypatybės. Išvada.
Socialinio darbo Referatas (14 pus.)


VŠĮ neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro administravimo ypatumai.
Įvadas. Apie centrą. Centro istorija. Centro tikslas. Centro darbą reglamentuoja šie įstatymais. Klientai. Centre teikiamos socialinės paslaugos. Centro personalas. Išvados. Literatūra. Šiame savo savarankiškame darbe pasirinkau išnagrinėti VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro veiklą, teikiamas paslaugas.
Socialinio darbo Referatas (8 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |