Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 

Sektos
ŠĖTONO KULTAS. KRIKŠČIONIŲ “TIKĖJIMO ŽODŽIO” BAŽNYČIA. KRIŠNOS SĄMONĖS RELIGINĖ BENDRUOMENĖ. Ištrauka iš darbo. Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos miestų gatvėse kartais matome būrelius žmonių su muzikos instrumentais, vilkinčius neįprastais oranžiniais ir baltais rūbais. Jie yra Krišnos sąmonės religinės bendruomenės nariai, dar vadinami krišnaitais. Pritardami muzikos instrumentais – mridangomis ir cimbolais – jie gieda “Hare Krišna, Hare Krišna…”, tikėdami, kad tai geriausias būdas apsivalyti nuo daugelio negerovių ir susijungti su aukščiausia būtybe – Dievu bei prašo malonės jam tarnauti.
Religijos Referatas (6 pus.)


Senovės Egipto dievai (2)
Valstybė. Įvykiai ir procesai. Senovės Egipto religija. Senovės Egipto dievai. Echnatono reforma. Egiptiečių šventyklos - dievų namai. Egiptiečių religinės knygos. Išvados. Literatūros sąrašas. Senovės Egipte buvo daugybė dievų ir dievybių. Kiekvienas jų turėjo savo valdymo sritį ir buvo už kažką atsakingas. Dažniausiai dievams būdavo priskiriamos senovės žmogui mistiškai atrodžiusios gamtos stichijos ir panašiai. Visi dievai bei deivės būdavo egiptiečių garbinami, jiems žmonės melsdavosi. Tačiau vieni dievai visgi būdavo labiau garbinami nei kiti, jiems būdavo statomos didžiulės šventyklos.
Religijos Referatas (12 pus.)


Senovės graikų religija
Ištrauka iš darbo. Graikų poetas Hesiodas, gyvenęs VIII a. pr. Kr., pasakoja didžiulės Olimpo dievų šeimos istoriją: “Pasaulyje iš pradžių tebuvo Chaosas, viskas buvo neapibrėžta ir sumišę. Vieną dieną iš Chaoso radosi Uranas – Dangus, Gaja – Žemė ir Erotas – Meilė, visi jie broliai ir seserys. Iš vieno Urano gimė Afroditė, meilės deivė. Iš Urano ir Gajos – Žemės ir Dangaus sąjungos gimė trys Kiklopai, trys milžinai ir dvylika Titanų. Tarp jų – Kronas ir Rėja, brolis ir sesuo, davę pradžią didžiajai Olimpo dievų šeimai.”
Religijos Namų darbas (4 pus.)


Šventasis Antanas iš Padvos
Ištrauka iš darbo. Šventas Antanas gimė Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, 1195 metais, pakrikštytas vardu Perdinandas. Tėvas Martinas Bulunas, o motina Marijona, buvo labai dievobaimingi. Turėdamas penkiolika metų, įstojo į Augustionų zokoną (religinė organizacija) gimtajame mieste Lisabonoje. Bet ten gyvenančios jo giminės jį dažnai lankė, todėl pagal jo tėvų prašymą buvo pervestas į kitą, Kaimbrų vienuolyną, kuriame, didžiame nuolankume kas kartą kėlėsi prie aukštesnios šventenybės.
Religijos Referatas (2 pus.)


Taoizmas ir savitaiga
ištrauka iš darbo. Taoizmas - tai tradicinė Kinijos religija, kurios pagrindas yra Laodzi ir Džuangdzi filosofija. Ji neturi savo šventyklų ar šventviečių, kuriose būtų atliekami ritualai, tačiau jos mokymas yra labai įtakingas. Taoizme yra pabrėžiama gamtos ir žmogaus darna, kosmoso ir žmonijos sąveika bei in ir jang dėsnis - viskas keičiasi bendroje ir darnioje erdvėje. Kinijoje jau prieš konfucianizmą atsirado vadinamųjų “ramiųjų“ sektos. Priešingai buvusioms feodalinėms tradicijoms “ramieji“ ragino nepaklusti ponams, priešintis tuometiniams socialiniams santykiams.
Religijos Referatas (5 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 |