Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 

KRIKŠČIONIŠKOJO SOCIALINIO MOKYMO SAMPRATA
ĮŽANGA. Krikščioniškojo socialinio mokymo esmė ir samprata. Krikščioniškojo socialinio mokslo egzistavimo svarba. Krikščioniškojo socialinio mokymo metodai. Krikščioniškasis socialinės tvarkos mokslas pagal Leono XIII encikliką. Krikščioniškasis socialinis mokslas – valstybės ir visuomenės tvarkos sąlyga. Krikščioniškoji socialinė mintis Lietuvoje. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Religijos Referatas (21 pus.)


Krišna
Ištrauka iš darbo. Dievas įsikūnijo žemėje Dvapara Jugoje (laikmetyje), maždaug prieš 5000 metų kaip visų galių Avataras (Pūrna Avatar) Šri Krišnos Pavidalu. Jis buvo švelnumo, nepaprasto žavesio ir neprilygstamos Meilės Įsikūnijimas. Trumpai papasakosime Šri Krišnos Atėjimą ir Gyvenimą. Tuo metu Mathura buvo vienas iš svarbiausių Indijos miestų, Jadu Dinastijos sostinė. Ją valdė karalius Ahuka. Jis turėjo du sūnus, Devaką ir Ugraseną, kurie vėliau tapo atskirų jo karalystės žemių valdovais. Devaki, Devakos duktė, buvo atiduota į žmonas Vasudevai, Jadavai (Jadu Dinastijos palikuoniui). Jaunąją sutuoktinių porą į Vasudevos rūmus vežė Ugrasenos sūnus Kamsa, kuris mylėjo Devaki kaip savo seserį. Tuo metu pasigirdo Balsas iš dangaus: "Neprotingasai Kamsa, aštuntasis Devaki sūnus vieną dieną nužudys tave".
Religijos Referatas (7 pus.)


Magija neatskiriama religijos dalis
ĮVADAS. MAGIJA NEATSKIRIAMA RELIGIJOS DALIS. Magija – antropologų akimis. Paracelsus – magija ir jos vieta žmogaus gyvenime. Magija ir jos samprata 20-jame amžiuje. IŠVADOS. Ištrauka iš darbo. “Visų tikėjimų sistemų ir visų kultų pamatas turi būti tam tikri pagrindiniai vaizdiniai ir ritualinės apeigos, kurios nepaisant formų įvairovės, visose religijose turi tą pačią objektyvią prasmę ir visur atlieka tas pačias funkcijas.”1 Tai yra įgalina žmogų susijungti su aukštesnėmis transcendentinėmis jėgomis. “Tie permanentiniai elementai religijose ir sukuria tai, kas yra amžina ir žmogiška, jie aprėpia visą objektyvų turinį idėjos, kuri išreiškiama kalbant apie religiją apskritai. Religija pradėjo gyvuoti atstodama mokslus ir filosofiją, ji prisidėjo prie žmogaus proto formavimosi. Religija socialinis reiškinys.
Religijos Kursinis darbas (9 pus.)


Munistų judėjimas
Munistų judėjimas. Judėjimo pasaulėžiūra. Įsitraukimas į judėjimą. Pastabos pabaigai.
Religijos Referatas (3 pus.)


Netradiciniai religiniai judėjimai: mormonai
Įvadas. Mormonų bažnyčios istorija. Auksinės plokštės. Mormonų religijos ištakos ir vystimasis. Mormonų doktrina. Pagrindiniai skirtumai tarp mormonų bažnyčios ir krikščionybės. Trys dangaus karalystės. Pomirtinis krikštas. Mormonų veikla ir visuomenė. Mormonai lietuvoje. Išvados. Literatūra. Tikslas susipažinti ir aprašyti mormonų judėjimą. Uždaviniai trumpai aptarti Mormonų Bažnyčios istoriją. pristatyti mormonų pagrindines doktrinas. mormonų religiją palyginti su Krikščionybe. Aptarti mormonų veiklą ir gyvenimą Lietuvoje.
Religijos Referatas (15 pus.)


Pasaulio religijos
BUDIZMAS. Induizmas. Judaizmas. Islamas. Krikščionybė. Adventistai. Baptistai. Protestantizmas. Stačiatikybė, pravoslavybė.
Religijos Referatas (8 pus.)


Religijos
Didžiosios religijos. Šešios didžiausios religijos. Krikščionybė. Pagrindinės krikščionybės kryptys. Islamas. Pagrindinės islamo kryptys. Induizmas. Budizmas. Sikizmas. Judaizmas. Kitos religijos.
Religijos Referatas (10 pus.)


Religijotyta
Galima būtų manyti, kad religingumo augimas turėtų lemti didesnę taiką. Galiausiai, religijos juk skatina altruizmą, ar ne? Jei altruizmas prilygintinas dėmesio sutelkimui kitų reikmėms, religingi žmonės neturėtų skatinti priešiškumo.
Religijos Referatas (5 pus.)


Religious education in Lithuania
Circumstances of Development of Institutional Education in Lithuania. Religious education and moral education in text books. Citizenship and morality dimensions: frequency of occurrence. Dimensions of citizenship and morality: intensity of expression. Conclusion. The XIV century is held to be the beginning of the development of institutional education in Lithuania. A surviving 1397 document attests to the existence of a school, functioning at the Vilnius Cathedral. Education was under the cultural domain of the Church during the Middle Ages in Lithuania, as well as throughout all of Europe. The official Act of Christianity, introduced by Jogaila and Vytautas, was dated in 1387. Lithuania accepted Christianity later than other European countries. Thus, it may also be concluded that the system of institutional education also developed later, and was chiefly aimed at the training of the clergy.
Religijos Referatas (6 pus.)


Rytų religijos
AMŽINASIS MOKYMAS: INDUIZMAS. INDŲ DIEVAI. KAIP MELDŽIASI IR ŠVENČIA INDUISTAI. PAGARBA VISOMS GYVYBĖS APRAIŠKOMS: DŽAINIZMAS. DRĄSA IR TIKĖJIMAS: PARSAI. NUŠVITUSYSIS BUDA: BUDIZMAS. BUDIZMAS MŪSŲ DIENOMIS. IŠMINČIAI IR NEMIRTINGIEJI DIEVAI: KINŲ RELIGIJOS. TRADICIJŲ PYNĖ: JAPONŲ RELIGIJOS. Ištrauka iš darbo. Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų žemei”.Nėra paprasta apibrėžti sritį, vadinamą Rytais.Rytų valstybės išsidėsčiusios šiaurės Afrikoje ir vakarų Azijoje. Labai priklauso nuo to, kokiu požiūriu remiamasi.Rytų šalys turi daug bendrų bruožų, tačiau ir didelių skirtumų.Dabar Rytuose vyrauja islamas.Jį išplatino arabai, prasiskverbę toli į rytus ir į vakarus. Ilgainiui išsirutuliojo arabų musulmoniška kultūra. Rytų religiniai mokymai net užkietėjusį nuobodžiautoją gali apstulbinti komišku gamtos bei žmogaus paskirties joje matymu. Visa, kas tik egzistuoja visatoje, yra neišvengiamai susiję. Europiečių sąmonėje toks pasaulio supratimas tik skinasi kelią. Rytiečiams jis atrodo senas kaip pats pasaulis.
Religijos Referatas (9 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 |