Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Apskaitos konspektai


Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos modeliai. Apskaitininko profesija. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Finansinės atskaitomybės turinysir jos rengimo bei skelbimo principai.Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Įkainojimas. Balansas. Atskaitomybė Apskaitos procesas ir jos organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Sąskaitų koregavimai. Operacijų registravimas žurnaluose. Apskaitos proceso nuoseklumas. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Parduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudoms. Bendros ir administracinės sąnaudos. Pardavimo sąnaudoms. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita.


Pagrindiniai darbo duomenys
Dalykas Apskaita / Špera/ paruoštukė
Kategorija Apskaita
Tipas Paruoštukės
Apimtis 5 pus.
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Klaipėdos kolegija
Kursas / Klasė 1
Autorius Nežinomas
Pristatymo metai 2005
Darbo bylos formatas tipas Microsoft Word
Darbo bylos dydis (zip) dydis51 KB
Darbo kalba Lietuvių
Raktažodžiai
apskaita, apskaitos, sąskaitos, turto, apskaitoje, sąskaitose, ilgalaikio

1

2

3

4

5

1. Parašykite žinutės laukelyje REF 1087
2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Mes jums atsiųsime žinutę su darbo saugos kodu. Kaina – 0.58 EUR. TELE2, OMNITEL ir BITĖS tinklų vartotojams
4. Darbo saugos kodą įrašykite čia