Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Administracinės teisės konspektas


Administracinės teisės sąvokos ir kategorijos. Administracinės teisės mokslas. At mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Lietuvos at doktrina. Administracinės teisės plėtra. At ir socialiniai pokyčiai. Kintančios socialinės teisinės vertybinės orientacijos įtaka administracinei teisinei sistemai. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Viešasis administravimas ir at. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Viešojo administravimo principai. At principai. At principų sistematizavimas. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Lr prezidento ir prezidento institucijos administracinė veikla. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lr vyriausybės administracinė veikla. Vyriausybės samprata. Vyriausybės administracinės veiklos teisiniai pagrindai. Vyriausybės įstatymo pagrindinės funkcijos. Vyriausybės darbo reglamento funkcijos. Vyriausybės veiklos tikslai ir funkcijos. Vyriausybės administraciniai įgaliojimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas vyriausybės darbo veikloje. Vyriausybės diskrecinė galia. Lr ministerijos ir kitų centrinės vykdomosios valdžios institucijų administracinė veikla. Lietuvos respublikos ministerijos samprata. Tipinio ministerijos modelio paieška vykstant administracinėms reformoms. Ministerijų teisinio statuso problema. Metų veiklos ataskaitos. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijų administracinė veikla. Apskrities valdymo organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko veiklos organizavimas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Apskrities tarybos sudėtis ir jos kompetencija. Lietuvos respublikos piliečių ir užsieniečių teisinė padėtis viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos aplinkoje. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Nevyriausybinių organizacijų administracinė veikla. Administracinės veiklos formų ir metodų samprata ir rūšys. Administracinės veiklos aktai. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo būdai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo sąvoka. Administracinės veiklos kontrolė. Administracinės veiklos teismo kontrolinės funkcijos. Administracinės veiklos institucijų vykdoma administracinė priežiūra.


Pagrindiniai darbo duomenys
Dalykas Teisė / Konspektas
Kategorija Teisė
Tipas Konspektai
Apimtis 121 pus.
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Mykolo Romerio Universitetas
Kursas / Klasė 2
Autorius Gintaras
Pristatymo metai 2007
Darbo bylos formatas tipas Microsoft Word
Darbo bylos dydis (zip) dydis322 KB
Darbo kalba Lietuvių
Raktažodžiai
administracinės, administracinė, teisinė, veiklos, teisės, administravimo, administraciniai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

1. Parašykite žinutės laukelyje REF 2614
2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Mes jums atsiųsime žinutę su darbo saugos kodu. Kaina – 0.58 EUR. TELE2, OMNITEL ir BITĖS tinklų vartotojams
4. Darbo saugos kodą įrašykite čia