Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Administracinė teisė (4)


Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės samprata. Administracinė teisė ir socialiniai pokyčiai. Administracinės teisės vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinės teisės dalykas ir reguliavimo metodas. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomoji valdžia ir AT. Vykdomosios valdžios pagrindinės veiksmingumo problemos. Administracinės teises sisteminimas ir sistema. Administracinės teisės santykis su socialiniais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Administracinės teisės principai. Administraciniai teisės principų samprata ir sisteminimas. Pagrindiniai administracinės teisės principai r konstituciniai veiksniai. Organizaciniai techniniai administracinės teisė principai. Specialieji administracinės teisės principai. Konstitucinio teisinės valstybės, subsidiarumo, proporcingumo, informavimo principų taikymo ypatumai. Administracinės teisės principai, taikytini santykiams tarp administracinių institucijų ir privačių asmenų pagal europos tarybos rekomendacijas. Administracinės teisės normos. Administracinis - teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų realizavimas, realizavimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo kryptys, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas laike, erdvėje bei asmenų atžvilgiu. Administracinių teisinių santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo turinys ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinio valdymo sąvoka, požymiai ir rūšys. Valstybės valdymas ir jo administravimas. Viešojo administravimo turinys. Administracinės teisės kategorijų: valdymas, vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas ir viešasis administravimas santykis. Viešojo administravimo principai viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės teisės subjektai. Administracinės teisės subjektų bruožai. Jų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Valstybinio viešojo valdymo institucijų klasifikavimas. Valstybinio viešojo valdymo institucijų sistema. Aukščiausiosios, centrinės, regioninės ir vietinės valdymo institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Vykdomosios valdžios institucijų pertvarkymas po nepriklausomybes atkūrimo. Prezidentas ir vyriausybė. Ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Teritorijos administracinis skirstymas. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos. Lietuvos respublikos apskričių viršininkų institucijos. Lietuvos respublikos savivaldybių institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos valstybinio viešojo valdymo srityje. Administracinės teisinės piliečių padėties samprata. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Valstybinio viešojo valdymo institucijų vaidmuo užtikrinant piliečių, asmenų be pilietybės ir užsieniečių administracinį teisinį statusą. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikacija. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų atsakomybė ir paskatinimai. Valstybės tarnautojo statuso praradimas. Nevyriausybinės organizacijos ir kiti asmenys turintys viešojo administravimo įgaliojimus. Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formos sąvoka ir formų rūšys. Neteisinės viešojo administravimo formos. Teisinės viešojo administravimo formos. Viešojo administravimo metodų sąvoka ir rūšys. Administraciniai ir ekonominiai metodai.


Pagrindiniai darbo duomenys
Dalykas Teisė / Konspektas
Kategorija Teisė
Tipas Konspektai
Apimtis 61 pus.
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Mykolo Romerio Universitetas
Kursas / Klasė 1
Autorius Justina
Pristatymo metai 2010
Darbo bylos formatas tipas Microsoft Word
Darbo bylos dydis (zip) dydis193 KB
Darbo kalba Lietuvių
Raktažodžiai
teisės, administracinės, administravimo, administracinių, teisinės, administracinis, viešojo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

1. Parašykite žinutės laukelyje REF 3457
2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Mes jums atsiųsime žinutę su darbo saugos kodu. Kaina – 0.58 EUR. TELE2, OMNITEL ir BITĖS tinklų vartotojams
4. Darbo saugos kodą įrašykite čia