Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Administracinė teisė (1)


VYKDOMOSIOS VALDŽIOS SAMPRATA, POŽYMIAI, FUNKCIJOS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SISTEMA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SISTEMINIMAS. ADMINISTRACINIŲ PREVENCINIŲ (ĮSPĖJAMŲJŲ) PRIEMONIŲ SAMPRATA. TEISMO KONTROLINIŲ FUNKCIJŲ FORMOS IR JŲ VYKDYMO YPATUMAI. ATSKIROJI NUTARTIS. VYKDOMOJI VALDŽIA IR AT. REGIONO SAMPRATA. NACIONALINĖS REGIONINĖS PLĖTROS POLITIKOS TIKSLAI. ADMINISTRACINIŲ KARDOMŲJŲ PRIEMONIŲ SAMPRATA. BENDROSIOS IR SPECIALIOSIOS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ ĮGYVENDINIMAS. RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI VYKDOMOSIOS VALDŽIOS SFEROJE. ADMINISTRACINĖS TEISĖS KATEGORIJŲ: VALDYMAS, VYKDOMOJI VALDŽIA. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS. VALSTYBINIO VALDYMO SAMPRATA. LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ INSTITUCIJOS. UŽSIENIEČIŲ ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ. ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ, SOCIALINĖ PRIGIMTIS, SAMPRATA, DALYKAS IR METODAS. ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS (NUSIŽENGIMAS) POŽYMIAI IR SĄVOKA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS PRINCIPAI. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPŲ SĄVOKA, SISITEMA. TEISINIO REGULIAVIMO MECHANIZMO SĄVOKA. REGIONO PLĖTROS PLANAVIMO DOKUMENTAI. JŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS. AT PAŽEIDIMO SUDĖTIES SĄVOKA, ELEMENTAI IR RŪŠYS. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS NORMŲ GALIOJIMAS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS. AT PAŽEIDIMO OBJEKTO SĄVOKA, RŪŠYS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SANTYKIS SU GRETIMOMIS TEISĖS ŠAKOMIS. VYRIAUSYBĖS PASKIRTIS IR JOS TEISINĖ PADĖTIS. AT PAŽEIDIMO OBJEKTYVIOSIOS PUSĖS SĄVOKA, STRUKTŪRA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS ŠALTINIAI. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJŲ. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SISTEMA. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KOMITETAI IR KOMISIJOS. AT IR AT NORMŲ SANTYKIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJOS. AT PAŽEIDIMO OBJEKTYVIOSIOS PUSĖS POŽYMIŲ TEISINĖ ANALIZĖ. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS SĄVOKA, JOS YPATUMAI. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ KLASIFIKAVIMAS, SISTEMA. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS PERTVARKYMAS PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO. AT PAŽEIDIMO SUBJEKTO SĄVOKA, POŽYMIAI, RŪŠYS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ RŪŠYS. VYRIAUSYBĖS SUDĖTIS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS SĄVOKA, PAGRINDINIAI BRUOŽAI, YPATYBĖS IR JOS SKIRTUMAS NUO KITŲ TEISINĖS ATSAKOMYBĖS RŪŠIŲ, FORMAVIMO TVARKA, KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ĮGALIOJIMŲ LAIKAS. LR TERITORIJOS ADMINISTRACINIAI VIENETAI IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS, JŲ SAMPRATOS. VALDYMO SĄVOKA. PAGRINDINĖS VALDYMO KATEGORIJOS. ADMINISTRACINĖS TEISINĖS PILIEČIŲ PADĖTIES SAVOKA. TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS. ADMINISTRACINIO TEISINIO SANTYKIO SĄVOKA, YPATUMAI, STRUKTŪRA, POŽYMIAI. ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ NUSTATYMAS IR RIBŲ KEITIMAS. PAVADINIMŲ SUTEIKIMAS LR TERITORIJOS ADMINISTRACINIAMS VIENETAMS, JŲ KEITIMAS. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SAMPRATA. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RŪŠYS SKIRTINGOSE TEISĖS TRADICIJOSE. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SISTEMA LIETUVOJE. VALSTYBĖS TARNYBOS SĄVOKA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI. AT PEŽEIDIMO SUBJEKTYVIOS PUSĖS SĄVOKA, STRUKTŪRA. ADMINISTRACINIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ RŪŠYS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KANCELIARIJA. KALTĖ, TYČIA. NEATSARGUMAS. ADMINISTRACINIS TEISINIS RĖŽIMAS. MINISTERIJŲ KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS. JŲ VIDINĖ STRUKTŪRA, RŪŠYS. AT NORMŲ AIŠKINIMO PROBLEMA. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS IRĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJŲ. VIEŠOJO VALDYMO FORMOS, METODAI IR RŪŠYS. BIUROKRATIZMAS. SEIMO KONTROLIERIUS. MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOJIMŲ GRĄŽINIMAS IR ATSISTATYDINIMAS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ. VYRIAUSYBĖS NARIŲ GARANTIJOS. ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS SAMPRATA. PAREIGUNŲ ATSAKOMYBĖ. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPAI VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOJE. VALSTYBĖS TARNAUTOJ SĄVOKA, KLSIFIKACIJA JŲ ADMINISTRACINIS VEIKSNUMAS IR TEISNUMAS. NEPILNAMEČIŲ ATSAKOMYBĖ. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ SEKRETORIAI. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS FORMAVIMO PRINCIPAI. VYRIAUSYBĖS PROGRAMA. JOS RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. YPATINGIEJI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SANTYKIAI SU SEIMU IR RESPUBLIKOS PREZIDENTU. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SAMPRATA. VYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ STEIGIMAS. MOTYVAS IR (TIKSLAS). VYRIAUSYBĖS PROGRAMA, RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. VIEŠOJO VALDYMO TEISĖS AKTŲ SĄVOKA. LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ INSTITUCIJOS. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA. SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOS, JŲ YPATUMAI VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS ASPEKTU. SAVIVALDYBIŲ VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA, JŲ SUDARYMAS IR TEISĖS AKTAI. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VYKDOMA MINISTERIJŲ IR KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KONTROLĖ IR JŲ TEISĖS AKTŲ ĮSIGALIOJIMO TVARKA. PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TA RNYBĄ ATRANKA. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS FUNKCIJŲ SANTYKIS SU ŽMOGAUS TEISĖMIS IR LAISVĖMIS. EUROPOS TEISĖS PRINCIPAI IR AT. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS.


Pagrindiniai darbo duomenys
Dalykas Teisė / Konspektas
Kategorija Teisė
Tipas Konspektai
Apimtis 47 pus.
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Mykolo Romerio Universitetas
Kursas / Klasė 2
Autorius Nežinomas
Pristatymo metai 2006
Darbo bylos formatas tipas Microsoft Word
Darbo bylos dydis (zip) dydis136 KB
Darbo kalba Lietuvių
Raktažodžiai
teisės, administracinės, administracinių, respublikos, sąvoka, administracinis, vyriausybės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1. Parašykite žinutės laukelyje REF 372
2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Mes jums atsiųsime žinutę su darbo saugos kodu. Kaina – 0.58 EUR. TELE2, OMNITEL ir BITĖS tinklų vartotojams
4. Darbo saugos kodą įrašykite čia