Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Programos automatizuotam aparatūros projektavimui
Įvadas. Applied Wave Research. "Microwave Office". Tera Analysis. Galimybės. Agilent Eesoft EDA. Quantic EMC. Omega+ moduliai. Icucom "Acolade". Išvados. Literatūra.
Elektronikos Referatas (22 pus.)


Pitagoro teorema ir jos įrodymo būdai. Kiti garsūs matematikai
Įvadas. Pitagoro biografija. Nealgebriniai teoremos įrodymai: paprasčiausias įrodymas; senovės kiniečių įrodymas; senovės indų įrodymas; Euklido įrodymas. Algebriniai teoremos įrodymai: įžanga; pirmasis įrodymas; antrasis įrodymas. Pabaiga
Matematikos Referatas (5 pus.)


Priėmimo į ES sąlygos ir Lietuvos pasirengimo lygis
Įvadas. 4 pagrindiniai stojimo į ES kriterijai. Lietuvos politinis pasirengimas stojimui į ES. Lietuvos ekonominis pasirengimas stojimui į ES. Lietuvos gebėjimas prisiimti narystės ES įsipareigojimus. Išvados. Literatūros sąrašas. Europos Sąjunga yra Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių valstybių integracijos. Šią organizaciją dabar sudaro 15 Europos šalių, dar 10 artimiausiu metu planuojama į ją priimti.
Politologijos Referatas (16 pus.)


1938 metų Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Jo priežastys ir pasekmės
1938m. incidentas ir ultimatumo atsiradimas. 1938 03 17 Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Istorikė Regina Žepkaitė apie karo grėsmę atmetus Lietuvai ultimatumą. Ultimatumo Priėmimas. Priimto ultimatumo pasekmės Lietuvoje. Politinė atmosfera užmezgus diplomatinius santykius. Išvados. Literatūros sąrašas.
Istorijos Referatas (7 pus.)


1941 metų birželio sukilimas
Įvadas. Okupacija ir kylantis pasipriešinimas. 1941 metų birželio 22 dienos sukilimas jo eiga bei pasekmės. Išvados. Ištrauka iš darbo. Tiriant lietuvių pasipriešinimo sovietinei valdžiai judėjimą dažnai nepelnytai užmirštamas pirmasis šio pasipriešinimo etapas. Tai 1941 m. birželio mėnesio įvykiai kai prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Tarybų sąjungos Lietuvoje kyla LAF‘o vadovaujamas antisovietinis sukilimas turėjęs tikslą savo jėgomis išvaduoti kraštą nuo bolševikų. Sukilėlių pasiaukojimo dėka dar iki įžengiant vermachto daliniams buvo išvaduoti Kaunas, Vilnius ir kai kurios kitos Lietuvos vietovės. Kartu su minėtais įvykiais aš norėčiau nušviesti kitą, taipogi mažai istorikų tyrinėtą 1944 m. vykusią lietuviškų dalinių kovą su puolančia raudonąja armija.
Istorijos Referatas (7 pus.)


2004 m. "n" miesto, savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė
Įvadas. Kas sudaro pajamas. Pajamų analizė. Pajamų grafikas. Kas sudaro išlaidas. Išlaidų analizė. Išlaidų grafikas. Literatūra.
Finansu Referatas (8 pus.)


7-8 klasės trumpas fizikos žinynas
Pagrindiniai tarptautiniai sistemos matavimo vienetai. Kartotiniai vienetai. Ilgio vienetai. Ploto ir tūrio vienetai. Taisyklingos geometrinės formos kūnų ploto apskaičiavimas. Taisyklingos geometrinės formos kūnų tūrio apskaičiavimas. 1ml = 1cm³. Masės vienetai. Laiko vienetai. VII – VIII klasės kurso pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir dėsniai.
Fizikos Referatas (13 pus.)


A.Maslow poreikių hierarchijos teorija
Įvadas. Žmogaus poreikiai. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių patenkinimas organizacijoje. A.Maslow teorijos palyginimas su Alderfer ir Herzberg teorijomis. A.Maslow teorijos privalumai ir trūkumai. Literatūros sąrašas. Sakome, kad žmogus turi poreikį, jei jaučia kokį vidinį ar išorinį trūkumą. Nepatenkintas poreikis sukelia įtampą, kuri skatina tam tikras žmogaus paskatas. Šios paskatos sužadina konkrečius tikslus, kurie, jei įgyvendinami, patenkina poreikį ir sumažina įtampą. Tenkinant poreikį, emocijos kinta nuo nepasitenkinimo, įtampos, kančios, link teigiamų emocijų, priklausomai nuo poreikio patenkinimo sėkmingumo.
Vadybos Referatas (14 pus.)


A.Škėmos pjesės
Draminis Antano Škėmos (1911-1961) palikimas nėra didelis-devynios įvairaus dydžio ir nevienodo brandumo pjesės. Kai kurios jų ("Živilė", "Vieną vakarą", "Pabudimas", "Šventoji Inga", "Vienas ir kiti", "Žvakidė") yra vaidintos išeivių scenos terpėse, labai prieštaringai vertintos ir vėliau kiek primirštos. Autorius labiau garsėjo romanu "Balta drobulė", apysakomis ir apsakymais, nei savo draminiais veikalais, tačiau jie vis dėlto tiek savo problematika, tiek parašymo stiliumi yra vieni iš iškiliausių 20A. vidurio veikalų. A.Škėmos labai sceniška dramaturgija, kupina teatrinės magijos ir dvasingumo, patraukianti drąsiais formos užmojais. Pats, A.Škėma, būdamas aktoriumi ir režisieriumi, gerai perprato vidinio veiksmo politiką, personažų sielų santykiavimo ritmus. Jo pjesės - baladinio pobūdžio. Visa, kas jose vaizduojama - tartum pusiau sapnas, neaiški haliucinacija. Personažai -lyg iš kažkieno sudirgintos fantazijos rūko išplaukę gaivalai. Konfliktinės situacijos dažnai saistomos grėsmingų sukrėtimų, neišvengiamos žūties nuojautų ar kruvinos depresijos, per kurią einama į savęs atradimą, priešiškų širdžių santarvę, dvasinę harmoniją. Meilė, švelnumas, romantiškos meilės ilgesys čia susipynę su beveik siurrealistinėmis žiaurumo apraiškomis, kančia, melodramišku sielvartavimu dėl žmogiškųjų vertybių žlugimo.
Lietuvių kalbos Referatas (4 pus.)


AB "Alita" balanso, pelno (nuostolių) horizontali ir vertikali analizė
ĮVADAS. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio analizė). ĮMONĖS FINANSINIAI RODIKLIAI. PELNINGUMO RODIKLIAI. APYVARTUMO RODIKLIAI. STABILUMO RODIKLIAI. LIKVIDUMO RODIKLIAI. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra viena iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas. Be to finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausiai priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku. Geriausiai tai padaryti padeda analizė. Atskleisti perspektyvius rezervus ir bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus bei reiškinius ir yra finansinės analizės esmė. Ji yra vienas svarbiausių valdymo sistemos elementas.
Ekonomikos Referatas (2 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 
105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 
120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 
150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 
165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |