Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 

Įsakymas dėl darbuotojo priėmimo į darbą
Atsižvelgdama į pretendento atrankos konkurso rezultatus. Skiriu Joną Jonaitį darbuotoju, nuolat pagal tarifikaciją.
Raštvedybos Pavyzdys (1 pus.)


Įsakymas dėl pervedimo į kitas pareigas
Atsižvelgdamas į vyr. buhalterės Dalios Kazlauskienės 2006-04-08 prašymą, p e r v e d u dirbti vadybininke-kokybės eksperte nuo 2006 m. balandžio 08 d. nustatant 1953,00 Lt. mėnesinę algą ir 8 darbo valandas.
Raštvedybos Pavyzdys (1 pus.)


Įstaigų veiklos dokumentavimas
Dokumentų pavyzdžiai: Įsakymas dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos pagerinimo. Įsakymas dėl vardenio pavardenio priėmimo į darbą. Įsakymas dėl vardenio pavardenio perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl vardenio pavardenio atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl vardenio pavardenio nemokamų atostogų. Dėl informacijos apie bendrą UAB "yyy" ir UAB "zzz" veiklą. Dėl UAB "yyy" ir UAB "zzz" bendros veiklos įvertinimo. Dėl kambario rezervavimo. Dėl ledimo naudotis patalpomis. Pažyma apie darbą. Pažyma apie pajamas. Rekomendacija del sandros sandraites įdarbinimo. Vardo pavardaičio charakteristika. Įgaliojimas dėl kompiuteriu perėmimo. Spausdintuvo nurašymo aktas. Tarnybinis pranešimas. Ataskaita apie krokuvos jaunimo dienas vilniuje. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas leisti nemokamų atostogų. Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Tiekimo sutartis.
Raštvedybos Referatas (25 pus.)


Kompiuterio nurašymo aktas
Komisija patikrino kompiuterį (inv. Nr. S123654) ir nustatė. Kad yra sugedusios visos pagrindinės dalys, dėl to kompiuterio suremontuoti negalima. Išvada. Kompiuterį nurašyti.
Raštvedybos Pavyzdys (1 pus.)


Konkrečių bibliotekų analizė
Įvadas. Šiuolaikinė biblioteka. Šiuolaikinio bibliotekininko įvaizdis. Bibliotekininko profesinė etika ir aptarnavimo kultūra. Šiuolaikinis bibliotekininkas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Raštvedybos Namų darbas (12 pus.)


Kvietimai ir oficialūs priėmimai
Kvietimo turinys ir forma. Kas kviečia. Ką kviečia. Į kokį pobūvį kviečiama. Kada. Kur. Apranga. Kita informacija. Kvietimų tipai. Formalūs kvietimai. Neformalūs kvietimai. Priėmimo atšaukimas. Padėkos. Kvietimo viršuje, centre, gali būti įspaustas arba išspausdintas priėmimą rengiančios institucijos logotipas, pobūvio šeimininko herbas ar monograma. Tokiu pat būdu viršuje pateikiamas ir institucijos pavadinimas ar asmenspavardė...
Raštvedybos Analizė (9 pus.)


Motyvacinis laiškas
Motyvacinių laiškų pavyzdžiai sekretorės ir statybos darbų vadovo asistento vietoms užimti.
Raštvedybos Pavyzdys (2 pus.)


Nušalinimo nuo darbo aktas
Darbuotojas Tomas Gerulis pasirodė darbe nestabilios būsenos (kalbėjo nerišliai, svirduliavo). Nuo jo sklido alkoholio kvapas, buvo agresyvus, kėlė pavojų sau ir aplinkiniams. T. Geruliui pasiūlyta kreiptis į medicinos įstaigą dėl alkoholio kiekio kraujyje nustatymo.
Raštvedybos Pavyzdys (1 pus.)


Pirkimo - pardavimo sutartis
Sutarties objektas. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes pagal iš anksto sudarytą ir abiejų šalių suderintą specifikaciją. Prekių kaina, asortimentas, kiekis nurodomas PVM sąskaitose-faktūrose. Pardavėjo įsipareigojimai. Pardavėjas įsipareigoja patiekti kokybiškas prekes.
Raštvedybos Pavyzdys (2 pus.)


Praktikos ataskaita. Raštvedyba
ĮMONĖS PRISTATYMAS. UAB „GULBELĖ“ INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ VALDYMAS. Užduotys. Išanalizuoti įstaigos (įmonės) steigimo dokumentus, nustatyti, ar vykdomos veiklos pobūdis atitinka nurodytai dokumentuose veiklai. Nustatyti, kokias licencijas, patentus, leidimus turi įstaiga (įmonė) ir kam jie reikalingi, kokiais intervalais šie dokumentai perregistruojami, kur ir kokia šių dokumentų perregistravimo tvarka, ar laikomasi dokumentų perregistravimo terminų. Nustatyti, kokių rūšių komercinės (ūkinės) sutartys sudaromos įstaigoje (įmonėje), kokia jų sudarymo tvarka ir kokybė; jei yra sutarčių, sudarytų, nesilaikant nustatytų reikalavimų, pateikti 1-2 sutarčių teisingus variantus. Nurodyti dažniausiai pasitaikančias veiklos dokumentų įforminimo klaidas organizacijoje; jei įstaigoje (įmonėje) dokumentai įforminami klaidingai, ištaisyti klaidas ir pateikti 2-3 teisingus pavyzdžius. Užduotis: Nurodyti kokie susirinkimai, posėdžiai ar pasitarimai organizuojami įstaigoje (įmonėje), kokiu periodiškumu, kokie klausimai sprendžiami. Pateikite teisingo protokolo pavyzdį. Pateikti teisingus organizacijos direktoriaus įsakymų personalo ir veiklos klausimais pavyzdžius. Nurodyti kokios kompiuterinės informacinės sistemos ir informacinės komunikacinės technologijos naudojamos organizacijoje; jeigu jos yra nepakankamos, pateikti pasiūlymus. Pateikti teisingą bylų (dokumentų) perdavimo į archyvą akto pavyzdį. Išanalizuoti įstaigos (įmonės) dokumentų perdavimo į archyvą ir jų saugojimo tvarką, nustatyti, ar laikomasi LR norminių aktų reikalavimų.
Raštvedybos Ataskaita (10 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 |