Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Konfliktinių situacijų nagrinėjimas
3 konfliktinės situacijos. Konfliktinių situacijų analizių protokolai.
Psichologijos Analizė (6 pus.)


Konflikto valdymo stiliai
VENGIMAS. PRISITAIKYMAS. KONKURENCIJA. KOMPROMISAS. BENDRADARBIAVIMAS. LITERATŪRA. Konfliktai – neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Svarbu mokėti juos efektyviai įveikti. Konfliktas tai – priešprieša bent tarp dviejų priklausomų pusių (žmonių, žmonių grupių, organizacijų ir pan.), skirtingai suvokiančių tikslus, jų siekimo būdus. Konfliktai būna funkciniai ir disfunkciniai. Funkcinius galėtume vadinti naudingais – jie padeda spręsti problemas, plėtoja santykius. Disfunkciniai konfliktai komplikuoja santykius, sukelia daug neigiamų išgyvenimų.
Psichologijos Referatas (7 pus.)


Konfliktų sprendimo būdai
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Konfliktų priežastys. Konfliktų rūšys. Konfliktų formos. Konfliktų sprendimo būdai. Elgesio strategijos konfliktuose. Konfliktai organizacijose. Tarpasmeniniai konfliktai. Išvados. Literatūra. Skirtingų žmonių pažiūros, nevienodas įvairių reiškinių suvokimas ir jų vertinimas gana dažnai sukelia ginčytinas situacijas. Jeigu tokia situacija sukelia grėsmę nors vieno iš sąveikos dalyvių suformuluotam tikslui, tai sudaro konfliktinę situaciją.
Psichologijos Referatas (15 pus.)


Kultūriniai bendravimo skirtumai
Įvadas. Skirtingų kultūrų elgesio versle modeliai. Didysis verslo kultūrų pasiskirstymas. Orientacija į dalykinius reikalus ir. Orientacija į tarpusavio santykius. Pirmojo kontakto užmezgimas. Netiesioginis kontaktas. Didžiojo pasiskirstymo pusių bendravimas. Tiesioginė ir netiesioginė kalba. Harmoningumas ir aiškumas. Bendravimas ir "reputacija". Pagarbos reiškimo būdai. Orientavimasis į laiką ir dienotvarkes. Neverbalinis ( nežodinis ) elgesys versle. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Balso garsumas ir intonacija. Tylos svarba. Kalbėjimas paeiliui ir pašnekovo pertraukimas. Keturi svarbiausi neverbalinio elgesio. Derybose elementai. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - išanalizuoti kultūrinius bendravimo skirtumus versle. Darbo uždaviniai - išnagrinėti pasaulio verslo tradicijas, įpročius bei skirtumus. Tyrimų bazė - darbe naudotasi moksline literatūra, straipsniais bei publikacijomis mokslinėje bei periodinėje spaudoje.
Psichologijos Referatas (15 pus.)


Kūno kalba
Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių gestų kilmė. Gestas OK arba pirštais rodomas "apskritimas". Pakeltas nykštys. V-ženklas. Gestų savybės. Naudota medžiaga. IŠtrauka iš darbo. Albertas Mejerabianas nustatė, kad informacijos perdavimo procese verbalinės priemonės – t.y. vien žodžiai – perduoda tik 7 proc. visos informacijos, garsinės priemonės (tokios kaip balso tonas, intonacijas, garsas) - 38 proc., o neverbalinės priemonės – net 55 proc. Profesorius Berdvislas atliko panašius tyrimus, siekdamas sužinoti, kokią vietą žmonių bendravime užima neverbalinis elgesys. Jis nustatė, kad vidutiniškai žmogus kalba žodžiais tik 10-11 minučių per dieną, ir kad kiekvienas sakinys vidutiniškai skamba ne ilgiau kaip 2,5 sekundes. Jis taip pat atskleidė, kad žodinis bendravimas pokalbyje sudaro mažiau nei 35 proc., o daugiau nei 65 proc. informacijos perduodama per neverbalinius gestus.
Psichologijos Referatas (3 pus.)


Kurčiųjų psichologijos bruožai
Kurčio žmogaus psichologija pradeda formuotis nuo pat mažumės, kaip ir kiekvieno žmogaus. Kas daro tam įtaką? Be abejo, aplinkiniai žmonės, tėvų auklėjimas, istorinis laikotarpis, kuriame žmogus auga, gyvenimo sąlygos, įgimtos savybės formuoja kiekvieno žmogaus unikalų charakterį ir gyvenimo psichologiją. Tačiau kurčiųjų atveju visas šias aplinkybes praryja jų negalė bei visi faktoriai, susiję su ja, ir visgi daugiausia negalėjimas girdėti veikia vaiko psichologiją ir jos formavimąsi. Kalbinio bendravimo stoka iš dalies izoliuoja kurčiuosius nuo supančių kalbančių žmonių. Kitas svarbus dalykas yra susiformavusios visuomenės nuostatos kurčiųjų atžvilgiu. Neretas yra atvejis, kai kurčiasis, nors ir suaugęs, jaučiasi infantiliai, t. y. su juo aplinkiniai žmonės elgiasi kaip su vaiku, nežiūri į jį kaip į visavertį ir lygiavertį asmenį.
Psichologijos Kursinis darbas (4 pus.)


Labiausiai lavintinas mano bendravimo įgūdis
Ilgai sedėjau ir galvojau kokį bendravimo įgūdį būtent labiausiai norėčiau išlavinti. arba turėti, nes toks yra tikrai ne vienas, bet tubūt labiausiai šiuo metu norėčiau išlavinti mokėjimą iki galo atsiverti žmonėms. Pasirinkimą lėmė galbūt labiau asmeniniai motyvai, nes manau, kad tai man labai svarbu bendraujant, nes dažnai lieku paslaptimi net artimiausiems žmonėms. Galbūt, todėl kad nuo gimimo esu gan uždaroko būdo.
Psichologijos Referatas (4 pus.)


Lyčių skirtumai
Lyčių skirtumai. Vyrų ir moterų jausmai. Vyriška - moteriška. Laisvalaikis. Erotinė stimuliacija. Vaikų auklėjimas. Skirtumai ir konfliktai. Nuolat girdime kalbant apie vyrų ir moterų skirtumus. Ar iš tikrųjų lytys skiriasi labiau, negu kiekvienas pastebime? Ar yra universalių psichologinių skirtumų? Atsakyti į šį klausimą galima įvertinant kultūrinį kontekstą. Jeigu pažvelgtume į tyrimus, kurie daryti šimtmečio pradžioje ir palygintume juos su tyrimais, kurie atliekami dabar, pamatytume, kokių skirtingų dalykų juose randama.
Psichologijos Referatas (7 pus.)


Lyderystės ir vadovavimo ypatumai šiuolaikinėje visuominėje
Įvadas. Teorinė dalis. Lyderavimo ir vadovavimo samprata. Lyderio funkcijos. Vadovo funkcijos. Lyderio ir vadovo skirtumai. Lyderio ir vadovo suderinamumas. Būtinos lyderio ir vadovo savybės. Lyderis. Praktinė dalis(anketa). Hipotezės rezultatai. Išvados. Darbo uždaviniai. Apibrėžti lyderiavimo bei vadovavimo sampratas. Pateikti lyderiavimo ypatumus nurodant lyderių veiklos funkcijas, lyderių. tipus ir svarbiausius bruožus. Atlikus tyrimą, nustatyti šiuolaikinės visuomenės ypatumus, taip pat šiuolaikinių lyderių ypatumus.
Psichologijos Kursinis darbas (20 pus.)


Mano bendravimo psichologija
Įvadas. Konfliktas - kas tai? konlikto nauda, konflikto žala. Konflikto sprendimo galimybės. Prisiminimai apie įvykusius konfliktus, kaip taisyklė, sukelia nemalonias asociacijas: grasinimus, priešiškumą, nesupratimą, bandymus, kartais beviltiškus, įrodyti savo teisumą ir skriaudas… To pasekmė, susidariusi nuomonė, kad konfliktas – negatyvus reiškinys, kurio nepageidauja nei vienas iš mūsų.
Psichologijos Referatas (0 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |