Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Hipnozė
Kas ji, ta hipnozė? Kur hipnozė gali padėti? Ištrauuka iš darbo. Hipnozė sena kaip pati žmonija. Aptikta įrodymų, kad šį reiškinį žinojo dar šumerai prieš 4000 m. pr. Kr. Tačiau iki šiol dar nėra moksliškai pagrįsto paaiškinimo, kokia gi tikrojo hipnozės prigimtis. Beveik kiekvienas, kuriam teko patirti hipnozės poveikį ar bent skaityti apie jį, žiūri į ją skeptiškai ar su baime. Dauguma mano, kad hipnozė artima narkozės būsenai ar sąmonės netekimui, nors iš tikrųjų net giliausiai pasinėrus į hipnozės būseną to nebūna. Sąmonė ir pasąmonė visada išlieka budrios, išskyrus nebent tuos atvejus, kai organizmui taip reikia miego, kad užhipnotizuotasis pasineria į miego būseną.
Psichologijos Referatas (3 pus.)


Hipnozė (2)
Įtaiga ir hipnozė. Kas ji, ta hipnozė. Hipnozės trūkumai. Priežasčių tyrimas pasitelkus hipnozę. Kur hipnozė gali padėti? autohipnozė. Užsimerkimas. Hipnozės pradžia: sunkumas. Minčių nuraminimas: mintys tai tarsi debesėliai. Minčių nuraminimas: mintys tai ryto rūkas. Hipnozės pradžia: lengvumas. Įsigilinimo būdas: skaičiavimas nuo dešimties iki vieno. Įsigilinimo būdas: akmens metimas. Įsigilinimo būdas: liftas. Įsigilinimo būdas: eskalatorius. Įsigilinimo būdas: balionas. Kontrolinis pratimas: mano ranka sunki kaip švinas. Kontrolinis pratimas: mano ranka sunki kaip plieno strypas. Trumpoji meditacija: balionas. Hipnozės nutraukimas. Literatūra. Beveik kiekvienas, kuriam teko patirti hipnozės poveikį ar bent skaityti apie jį, žiūri į ją skeptiškai ar su baime. Dauguma mano, kad hipnozė artima narkozės būsenai ar sąmonės netekimui, nors iš tikrųjų net giliausiai pasinėrus į hipnozės būseną to nebūna. Sąmonė ir pasąmonė visada išlieka budrios, išskyrus nebent tuos atvejus, kai organizmui taip reikia miego, kad užhipnotizuotasis pasineria į miego būseną.
Psichologijos Referatas (17 pus.)


Hipnozė ir savianalizė
Įvadas . Gyvenimo kūrėjas. Tikriname save . Savianalizė. Pratimas vystyti mastymo jėgai. Sveikatingumas. Hipnozė . Apimam širdį ir protą. Autoanalizė vystyti mastymo jėgai. Hipnozė. Supraskime dvasinius kelius. Autoanalizė. Apibendrinimas. Didi asmenybė A. Šveiceris mokė : kiekvienos žmogiškosios būtybės pašaukimas yra vienas – susikūrus savąją , protu pagristą etinę pasaulėžiūrą , tapti tikra asmenybe ir kad svarbiausioji žmogaus pareiga yra visų pirma būti vienovėje su savimi , sutelkti dėmesį į savo dvasią ir iš žmogdaikčio pasidaryti asmenybe .
Psichologijos Konspektas (21 pus.)


Homoseksualizmas
ĮVADAS.HOMOSEKSUALIZMAS. Homoseksualizmas, jo vertinimai. Homoseksualizmo raida. Žiniasklaidos vertinimai. Homoseksualai – antrarūšiai piliečiai. Homoseksualumas kaip nuodėmė. Homoseksualumas kaip liga. Homoseksualumas – heteroseksualumo priešingybė. Homofobija Lietuvoje. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo duomenų analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Psichologijos Kursinis darbas (29 pus.)


Humanistinė psichologija
Teorijos ištakos, pagrindiniai konceptai ir prielaidos. Kritika, vertinimas. Praktinis pritaikomumas. Literatūra. Humanistinė teorija tai tokia teorija kurią gali pritaikyti dirbant su bet kokiu atveju. Juk visada ir su kiekvienu žmogumi reikia būti supratingiems, tolerantiškiems, niekuomet neskubėti teisti, nors to gali labai norėtis, o galbūt taip lengviausia padaryti. Praktinėje veikloje socialinis darbuotojas, vertindamas kliento problemą, turėtų atsižvelgti į asmenybės, problemos ir situacijos sąryšį, kliento ypatingumą ir unikalumą kaip jo pasirinkto gyvenimo stiliaus apraišką, nes žmogus yra pats atsakingas už savo gyvenimo tėkmę ir tvarką, o gyvenimas be problemų ir sunkumų neegzistuoja.
Psichologijos Referatas (10 pus.)


Humanistinės egzistensinės teorijos taikymas
ĮVADAS. HUMANISTINĖS TEORIJOS TAIKYMAS. Poreikiai. Asmens charakteristika. Humanistas – socialinis darbuotojas. EGZISTENCINĖS TEORIJOS. Būti. Būti su. Ne – buvimas. Ontologinės savybės. Savieji išgyvenimai. Brandi asmenybė. Egzistencialistas – socialinis darbuotojas. IŠVADOS. LITERATŪRA. Žmogus – yra pagrindinis objektas, nagrinėjamas socialiniame darbe. Jo elgesys, mąstymo būdas, kitos savybės verčia mokslininkus vis labiau ir labiau tyrinėti. Jau nuo senų senovės filosofai nagrinėjo žmogų, jo vidines savybes. Savo darbe atskleidžiu du požiūrius į žmogų, kaip visuomenės objektą, socialinio gyvenimo dalyvį. Tai humanistinė ir egzistencialistinė pažiūros. Humanistai žmogų nagrinėja kaip žmogiškųjų sąvybių visumą ir pateikia socialiniam darbuotui nurodymus, kurie reikalingi bendraujant ir tiriant žmogų.
Psichologijos Referatas (11 pus.)


Humanistinės-egzistencinės psichologijos krypties ir psichoterapijos pagrindiniai bruožai
Įvadas. Humanistinės psichologijos teorija. A.Maslow poreikių hierarchija. C.Rogers pagrindiniai teiginiai. Asmenybes samprata. Savastis, savęs vertinimas. Teorijos vertinimas. Humanistinė-egzistencinė psichoterapija. Apibendrinimas. Literatūra. Psichologija analizuoja gyvenimo, asmenybės tobulėjimo ir dvasines problemas, moralinius ir vertybinius konfliktus. Šios žmogaus gyvenimiškosios dilemos sudaro platų egzistencinių problemų ratą, būtent todėl ir reikalinga egzistencinė psichologija.
Psichologijos Referatas (12 pus.)


Individualus darbas su nuteistaisiais pataisos įstaigose
Įvadas. Socialinės reabilitacijos formos. Socialinės reabilitacijos formos. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos programos. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa. Nuteistųjų pataisos programos. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. ndividualus darbas su nuteistuoju (klientu) kaip pagalba padedant kartu spręsti jo asmenines problemas. Individualus pokalbis su klientu (nuteistuoju). Individualaus pokalbio su klientu (nuteistuoju) eiga. Konsultanto asmenybė. Kliento (nuteistojo) problemų įvardijimas. Išvados. Summary. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Tipinių minimalių elgesio su kaliniais 58 taisyklė teigia, kad „Laisvės atrėmimo bausmės ar panašios laisvės atėmimo priemonės tikslas ir esmė – apsaugoti visuomenę ir užkirsti kelią jai gresiantiems nusikaltimams. Šis tikslas gali būti pasiektas tik tada, kai įkalinimo periodu, kiek įmanoma, siekiama užtikrinti, kad grįžęs atgal į visuomenę teisės pažeidėjas ne tik norėtų, bet ir galėtų gyventi gerbdamas įstatymus ir išlaikydamas save.“ Taigi mes turime nuteistiesiems padėti suprasti jų padarytą žalą visuomenei, tapti įstatymus gerbiančiais visuomenės nariais. Turime ne tik suprasti, bet ir padėti jiems.
Psichologijos Kursinis darbas (26 pus.)


Intelektas
ĮVADAS. INTELEKTO KILMĖ. INTELEKTO SĄVOKOS RAIDA. "CREDO UT INTELLGAM" ("TIKIU, KAD SUPRASČIAU"). ATRASTI ŽMOGŲ IR GAMTĄ. INTELEKTAS IR PROTAS. APLINKA AR GENAI ? KAIP MATUOTI INTELEKTĄ? KĄ RODO IR KO NERODO INTELEKTO TESTAI? PAŽINTIS SU INTELEKTO TESTAIS. VEKSLERIO INTELEKTO SKALĖ. KALBINĖ DALIS. KONSTRUKCINĖ DALIS. AMTHAUERIO INTELEKTO TESTAS. IŠVADOS.
Psichologijos Referatas (12 pus.)


Internetas - bendarvimo priemonė
Įvadas. Platieji Interneto nasrai visada pasiruošę jus praryti. HAK arba meilė kibernetinėje erdvėje. Patarimai ieškantiems meilės internete. Pripratimas prie kibersekso. Išvados. Literatūra. .
Psichologijos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |