Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Atminties savybių tyrimas pagal H. Ebinhausą
Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados. Šiuolaikinės kognityvinės psichologijos duomenimis, atmintis nėra statinis įspūdžių kopijavimo mechanizmas, o sudėtingos struktūros veikimas, pertvarkant jutimo organais gaunama informaciją.
Psichologijos Laboratorinis (15 pus.)


Atminties struktūra ir atminties lavinimo metodai
Įvadas. Atminties samprata. Pagrindiniai atminties procesai. Įsiminimas. Laikymas atmintyje. Užmiršimas. Atsiminimas. Biologiniai atminties mechanizmai. Atminties struktūros. Jutiminė atmintis. Trumpalaikė atmintis. Ilgalaikė atmintis. Individualūs atminties skirtumai. Atminties rūšys. Kartojimas - mokslų motina (Repetitio est mater studorium). Greitasis skaitymas. Užrašinėjimas ir minčių žymėjimas. Atminties tobulinimas. Vaizdinės atminties tyrimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos Kursinis darbas (29 pus.)


Atmintis
Įvadas. Atminties ištakos. Atminties samprata. Atminties procesai. Individualūs atminties skirtumai. Atminties efektai. Kaip lengviau įsiminti? atminties sutrikimai. Ar galima pagerinti atmintį? išvados. Literatūros sąrašas. Mano tikslas šiame pranešime išsiaiškinti atminties procesa iš įvairių literatūrinių šaltinių? O uždaviniai būtų, kaip mes patys galėtume pagerinti atmintį, kaip per sesiją lengviau galėtume įsiminti didelį informacijos kiekį?
Psichologijos Referatas (15 pus.)


Baimė
Įvadas. Baimių formos. Baimių rūšys. Nerimas. Specifinė baimė. Realios kritinės situacijos sąlygota baimė. Iš kur kyla mūsų baimės. Pirmykščiai genai. Išmokimas iš kitų. Šeimos genai. Traumuojanti patirtis. Reakcija į baimes. Kaip įveikti baimę. Išvados. Literatūra. Baimė - neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Įgaudama vis naujas formas ji lydi mus nuo gimimo iki pat mirties. Žmonijos istorijoje galima matyti vis naujų bandymų nugalėti baimę, ją sumažinti, įveikti arba pažaboti. To siekė magija, religija ir mokslas. Turbūt viena iš nuolatinių mūsų iliuzijų yra tikėjimas, kad galima gyventi be baimės.
Psichologijos Referatas (12 pus.)


Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi
Įvadas. Tapatumo jausmas. Kaip formuojasi draugystės raida? LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Manau ši tema visada buvo aktuali, yra aktuali ir bus aktuali. Paauglystė yra ypatingas amžius, kada žmogus ieško savęs, kovoja ne tik su aplinka, pačiais artimiausiais, brangiausiais žmonėmis, bet ir pačiu savimi. Šiame amžiaus tarpsnyje svarbu pasirinkimas: paauglys visada renkasi, jis visada dvejoja, abejoja.... jį beveik visada lydi klausimas ką pasirinkti, pvz.: ar eiti į kasdieninį užklasinės veiklos užsiėmimą ar su įkalbinėjančiais draugais į kiemą.
Psichologijos Referatas (5 pus.)


Bendravimas referatas
Įvadas. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymas. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Pabaiga. Literatūros sąrašas. Bendraudami mes galime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame ar jaučiame, perteikti savo susiformavusius vertinimus bei požiūrį į aplinkinius. Taip pat iš kitų žmonių sužinome ir apie tai, kaip mes atrodome iš šalies. Taigi, bendravimas nėra lengvas dalykas. Kiekvienas žmogus mokosi bendrauti taip, kad būtų suprastas, įvertintas, kad galėtų išsakyti savo mintis, savo žodžius taip, kad neįžeistų, neatstumtų kitų žmonių. Tik bendraudami mes ugdome save ir kitus, mokome ir patys mokomės, galime padėti arba ieškome pagalbos sau.
Psichologijos Referatas (29 pus.)


Bendravimas. Motyvacija ir vykdymas
Bendravimo svarbumas. BENDRAVIMO FUNKCIJOS. BENDRAVIMO PROCESAS. SUVOKIMAS. TRIUKŠMAS. PERSIUNTIMAS. IŠŠIFRAVIMAS. UŽKODAVIMAS. VERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. ŽODINIS BENDRAVIMAS. BENDRAVIMAS RAŠTU. NEVERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. KITI BENDRAVIMO ASPEKTAI. ESTETINĖS BENDRAVIMO FORMOS. BENDRAVIMO PROBLEMOS. KALBOS APRIBOJIMAI. KALBĖJIMO IR KLAUSYMO ĮGŪDŽIAI. LAIKO PASIRINKIMAS IR PUNKTUALUMAS. ŽODŽIŲ ŽAISMAS. ASMENYBĖ IR SUVOKIMAS. PERKROVIMAS. KAIP IŠSPRĘSTI BENDRAVIMO PROBLEMAS? ORGANIZACINIS BENDRAVIMAS. SPRENDIMO PRIĖMIMAS. SVARBIAUSI SPRENDIMO PRIĖMIMO PERIODAI. PRIPAŽINIMAS (PROBLEMOS PASTEBĖJIMAS). IDENTIFIKACIJA. PROBLEMOS IŠAIŠKINIMAS (IŠSPRENDIMAS). ĮVYKDYMAS. KONTROLĖ. ORGANIZACINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIAI. “EKONOMINS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. “ADMINISTRACINIS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. MOTYVACIJA IR VYKDYMAS. AR TARNAUTOJAI, PRIEŠ PRADĖDAMI VEIKLĄ, VISADA APSVARSTO IR NUMATO SAVO POELGIUS? AR PAGRINDINIS TARNAUTOJŲ MOTYVAS YRA DIDINTI PASTANGAS? AR UŽTENKA VIEN TIK PASTANGŲ GERIEMS REZULTATAMS PASIEKTI? ĮGŪDŽIAI IR MOKYMAS. TIKSLAI IR ROLIŲ NURODYMAS. TECHNOLOGIJA, DARBO VIETOS IŠPLANAVIMAS IR DARBO PRIEMONĖS. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. POREIKIAI. ATLYGIS. F. HERCBERGO MOTYVACIJOS TEORIJA. MOTYVACIJOS, PAGRĮSTOS ŽMONIŲ ELGSENA.
Psichologijos Konspektas (15 pus.)


Bendravimas. Tarpasmeniniai santykiai. Konfliktai
Bendravimas. Rodykite iniciatyvą bendrauti. Bendravimo būdai. Tarpasmeniniai santykiai. Konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų formos. Konfliktų sprendimo (valdymo) būdai. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvioji konflikto sprendimo strategija prasideda problemos pripažinimu, kuris visų pirma vyksta žmogaus viduje. Problemos pripažinimas pašalina iliuziją, kad esame apsaugoti nuo konfliktų. Antras žingsnis yra problemos išsakymas bendravimo partneriui, nes kuo ilgiau problemos slepiamos, kuo daugiau jų susikaupia, tuo didesnė sprogimo tikimybė. Išsakant problemą ramiu balsu, yra daugiau vilties, kad bus atsižvelgta į jos turinį.
Psichologijos Pristatymas (24 pus.)


Bendravimo psichologija
Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. “Sunkūs” žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Stresas ir bendravimas. Smurtas ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Asmeninės erdvės valdymas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Kritika bendravime. Konfliktus – susidūrimas. Bendravimo orientacijos. Kai kurie bendravimo šeimoje aspektai
Psichologijos Referatas (8 pus.)


Bendravimo psichologija
ĮVADAS. PAGRINDINIAI BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO KOMPONENTAI. MOTYVACIJA. ĮSIVAIZDAVIMAS IR JAUSMAI. VAIDINIMAS. MODELIŲ PAMĖGDŽIOJIMAS. AIŠKAUS PAKARTOJIMO FORMAVIMAS. BENDRAVIMAS KAIP KEITIMASIS INFORMACIJA. KALBA KAIP KOMUNIKACIJAI SKIRTŲ ŽENKLŲ SISTEMA. KALBĖJIMO FIZIOLOGINIAI MECHANIZMAI. MINČIŲ KODAVIMAS IR DEKODAVIMAS KALBĖJIME. KALBĖJIMO RŪŠYS. BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ IŠMOKYMAS PADEDANTIS ŽMOGAUS VYSTYMUISI. BENDRAVIMO ORIENTACIJOS. IŠVADOS. LITERATŪRA Mūsų šiuolaikiniame pasaulyje bendravimas yra būtinas. Kiekvienas turi išmokti taisyklingai bendrauti. Patirtis rodo, kad bendrauja geriau tie asmenys, kurie to mokėsi. Rūpestinga investicija rodo, kad tai nerealiai keičiasi ir mūsų elgesyje. O kai keičiasi elgesys, tai keičiasi ir pats žmogus kaip asmenybė.
Psichologijos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |