Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Asmenybės psichologija bei jos tyrinėjimo objektas
PAGRINDINĖS ASMENYBĖS PSICHOLOGIJOS PROBLEMOS. PRIEŠTARMĖ PRIEŠ ŠIAS PROBLEMAS NAGRINĖJANČJIŲ TEORIJŲ NAGRINĖJIMĄ. Z. FROIDO PSIHOANALITINĖ ASMENYBĖS TEORIJA. ASMENYBĖS STRUKTŪRA. ASMENYBĖJE VYKSTANTYS PROCESAI IR JŲ DINAMIKA. ASMENYBĖS VYSTYMASIS. ANALITINĖ (gelmių) PSICHOLOGIJA. JUNG Carl Gustav. KITOS ASMENYBĖS STRUKTŪROS IR SAVYBĖS. SĄVEIKA TARP ASMENYBĖS DALIŲ. ASMENYBĖS VYSTYMASIS. INDIVIDUALIOJI PSICHOLOGIJA. ADLER Alfred. PRANAŠUMO SIEKIMAS. GYVENIMO STILIUS. GIMIMO EILIŠKUMO ĮTAKA. NEOPSICHOANALITINĖ ASMENYBĖS TEORIJA. HORNEY Karen. BAZINIAI POREIKIAI. SAUGUMO POREIKIS IR SANTYKIS SU TĖVAIS. IŠSTUMTAS PRIEŠIŠKUMAS. BAZINIS NERIMAS. GYNYBOS MECHANIZMAI. BIHEVIORISTINĖS ASMENYBĖS (S-R TIPO) TEORIJOS. OPERANTINIO ELGESIO TEORIJA. SKINNER B. F. OPERANTINIS ELGESYS, PASTIPRINIMAS IR OPERANTINIS SĄLYGOJIMAS. NUOSEKLI APROKSIMACIJA (successive aproximation). ŽMOGAUS VYSTYMASIS. NEADAPTYVUS ELGESYS. ELGESIO MODIFIKACIJA. HUMANISTINĖS PSICHOLOGIJOS ASMENYBĖS TEORIJA. ROGERS Carl. HUMANISTINĖS PSICHOLOGIJOS ASMENYBĖS TEORIJA. MASLOW Abraham. POREIKIŲ HIERARCHIJA. SVEIKA ASMENYBĖ IR SAVIAKTUALIZACIJOS POREIKIS. SOCIALINIO MOKYMOSI (social learning) TEORIJA. BANDURA Albert. MOKYMASIS STEBINT (observational learning). MODELIAVIMĄ ĮTAKOJANTYS KINTAMIEJI. MODELIAVIMO PROCESO SUDEDAMOSIOS DALYS. AŠ (self) SAMPRATA. MODELIAVIMO IR SAVO EFEKTYVUMO SUVOKIMO VYSTYMASIS.
Psichologijos Konspektas (25 pus.)


Asmenybės psichologijos kospektai
ĮVADAS. ASMENYBĖS SAMPRATA. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. KITOS ASMENYBĖS SAMPRATOS TEORIJOS IR FAKTORIAI. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema. Ištrauka iš darbo. Menas valdyti žmones visuomet yra gyvybiškai svarbus vadovams bet kurioje veiklos srityje. Praeityje, kai buvo darbo jėgos perteklius ir mažas nusiskundimų skaičius, vadovas galėdavo “laikyti po padu” daugiau darbininkų ir atleisti nepatikusius. Šiais laikais prityrę specialistai tapo retenybė. Be to, labai padaugėjo skundų bei reikalavimų, kuriems tenkinti firmos išleidžia daugiau pinigų, nei kitiems veiklos objektams. Dėl visų šių faktorių valdymo menas yra vienas pagrindinių momentų vertinant firmos konkurentabilumą ir vadovybės darbo efektyvumą.
Psichologijos Konspektas (12 pus.)


Asmenybės psichologijos teorijos
Įvadas. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K. Jungo analitinė asmenybės teorija. A. Masluo poreikių hierarchija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. K. Horni socialinė kultūrinė asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. E. Berne transakcinės analizės teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Egzistencinės krypties asmenybės teorijos. Išvados. Literatūra.
Psichologijos Referatas (13 pus.)


Asmenybės psichologijos teorijos (2)
Įvadas. Temos aktualumas. Tikslas, uždaviniai. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K. Jungo analitinė asmenybės teorija. A. Masluo poreikių hierarchija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados. Literatūra.
Psichologijos Referatas (14 pus.)


ASMENYBĖS RAIDOS VYSTYMASIS IR PSICHOLOGIJA
ASMENYBĖS RAIDOS VYSTYMASIS IR PSICHOLOGIJA. BIOLOGINĖS RAIDOS PROCESAI. APLINKOS ĮTAKA ŽMOGAUS RAIDAI. RAIDOS PROCESO SĄVEIKA. LAIKO FAKTORIUS. ISTORINĖ, KULTŪRINĖ PERSPEKTYVA. Kahorta. ŽMOGAUS RAIDOS TYRIMAI. Asmenybės raidos teorija. Išmokimo arba mokymosi teorija. BIOHEVIORIZMAS. Socialinio mokymosi teorija. KOGNITYVINĖ TEORIJA. Kognityvinė raida socialiniame kontekste. PSICHOANALITINĖ TEORIJA. ,,AŠ“ TEORIJA (HUMANISTINĖ). PRENITALINĖ RAIDA.
Psichologijos Konspektas (9 pus.)


Asmenybės samprata
Įvadas. Asmenybės raida. Asmenybės samprata. Asmenybės teorijos. Asmenybės struktūra. Asmenybės statusas grupėje. Asmenybės kryptingumas ir veiklos motyvai. Kas skatina asmenybę veikti? Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Kas skatina asmenybės tapsmą? Išvados. Naudota literatūra.
Psichologijos Referatas (16 pus.)


Asmenybės savianalizė
Įvadas. Aš ir mano savybės. Asmenybė ir individualumas. Saviaktualizacija. Asmenybės tipologija. Aš vaizdas. Ryšys su aplinka. Emocinės būsenos. Krizių išgyvenimas ir jų įveikimas. Gynybinių mechanizmų nustatymas. Kontrolės lokusas. Gerosios ir blogosios savybės. Aukštesnieji jausmai. Aš ir kiti. Bendravimas. Socialinė percepcija ir komunikacija. Interakcija. Tranzakcijos. Pozicijos socialinėse grupėse. Bendravimas praktikoje. Šiame darbe atlikta mano, kaip asmenybės, savianalizė. Tai bandymas, remiantis garsiausiomis asmenybių teorijomis ir testų (pateiktų KTU psichologijos katedros dėstytojo J. Jačio bei pačio pasirinktų) pagalba, išanalizuoti ir įvertinti savo kaip asmenybės bruožus, minčių bei veiksmų priežastingumą, o taip pat įvardinti ir apibūdinti savo pagrindines gerąsias ir blogąsias savybes. Kaip pagrindu asmenybės savianalizei atlikti, buvo panaudotas vadovėlis
Psichologijos Analizė (11 pus.)


Asmeninė pozicija
ASMENINĖS POZICIJOS UGDYMO AKTUALUMAS LIETUVOS VISUOMENEI. ASMENINĖS POZICIJOS FORMAVIMAS (- IS). Asmeninės pozicijos sąvoka. Asmeninės pozicijos parametrai. Psichologinės asmeninės pozicijos formavimosi ypatybės. Psichologinės asmeninės pozicijos formavimosi ypatybės. Asmeninės pozicijos formavimosi teorijos
Psichologijos Referatas (17 pus.)


Aš vaizdas ir savęs vertinimas
Įvadas. "Aš" esmė. "Aš" koncepcija. Tolesnė aš vaizdo raida. Asmenybės subrendimo kriterijai. Išvados. Literatūra. Kiekvienas žmogus bus pastebėjęs ir pergyvenęs savo Aš identiškumą (tapatybę) : nors ir nemažai prabėga laiko, nors gerokai pasikeičia gyvenimo sąlygos, bet žmogui nekyla abejonė, kad jo Aš, nepaisant visko, liko tas pats. Žinoma, laikui bėgant Aš daugiau arba mažiau pakinta, bet savyje, nežiūrint visų tų pakitimų
Psichologijos Referatas (11 pus.)


Atminties savybių tyrimas pagal H. Ebinhausą
Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos Laboratorinis (15 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |