Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 

Tolerancija mūsų kasdienybėje
Tarptautiniame žodyne tolerancija aiškinama kaip priešingos negu mūsų nuomonės, požiūrio ar įsitikinimo gerbimas, pakanta, nereiškiant savo nuomonės. Sakykime, kad tolerancija iš tiesų ir yra tokia kaip aprašyta žodynuose, vadinkime tai žodynine tolerancija. Sakykime, kad kalbate su žmogumi apie sritį, kurioje nusimanote, kad ir apie fiziką. Ir jūsų pašnekovas pradeda pasakoti kaip neseniai jis, pirmas pasaulyje, padarė atradimą, kad jei šokdamas nuo namo stogo labai norėsi nuskristi, nuskrisi (nežinau kaip bus ateityje, bet manau, kad kol kas kiekvienam aišku jog tai neįmanoma, bet žmogus su kuriuo kalbate yra tuo šventai įsitikinęs).
Psichologijos Rašinys (2 pus.)


Ugdymo psichologija
Psichologijos raida. Psichika - tai sąmonė, pasąmonė, savimonė. Asmenybė, individas, individualybė. Asmenybės kryptingumas. Poreikiai. Poreikių hierarchija. Motyvų esmė ir funkcijos. Motyvų kova ir kaita. Temperamentas. Atmintis ir atminties rūšys. Atminties procesai ir individualūs atminties skirtumai. Mąstymo rūšys ir individualūs skirtumai. Mąstymo logika ir psichologija. Mąstymas kaip procesas. ASMENYBĖS TEORIJOS. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. DĖMESIO YPATYBĖS. Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Vertybių funkcijos ir rūšys. Charakteris. Sugebėjimai. Jutiminis pažinimas. Pojūčiai ir jų rūšys. Jutimo sistemos. Suvokimas, jo ypatumas ir rūšys. Vaizduotės vieta pažinimo procese. Asmenybės savimonė ir saviraiška. Savęs lyginimas su kitais. Pasitikėjimas savimi bendravime. Saviraiška ir saviaktualizacija. Bendravimas ir komunikacija. Pagrindinės bendravimo funkcijos. Bendravimo formos. Bendravimo lygiai. Pagrindinės bendravimo taisyklės, įgūdžiai. Bendravimo stiliai. Jausmų teorijos. Emocijų valdymas. Bendravimas, kaip savitarpio supratimas. Stereotipai. Išankstinė nuostata. Diskriminacija. Negalios ištikto žmogaus supratimas. Bendravimas su klientu, kliento tipai, požymiai, elgsena, patarimai. Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės. Konflikto samprata. Ar konkurencija ir konfliktas – tas pats? Nekonstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai. Konfliktas yra išspręstas kai... Konfliktų pabaigos.
Psichologijos Konspektas (35 pus.)


Vadovavimo psichologijos konspektas
Vadyba – tai secifinė darbinės veiklos rūšis, susiformavusi darbo pasidalijimo procese, pradėjus žmonėms burtis į bendro tikslo siekiančias grupes. Vadovavimo veiklai būdinga... Pagrindinės teorijos. Asmenybės tipologija. Asmenybės tipologijų žinojimas vadovui padeda... Poreikiai. Akcentuotinomis vadovams grupės ypatybės laikytinos šios... Grupė – nuo sąlyginės iki darnios komandos.
Psichologijos Konspektas (4 pus.)


Vadovų konfliktų sprendimo būdai darbuotojų atžvilgiu
Įvadas. Konfliktas. Konfliktas. Konflikto požymiai. Kodėl kyla konfliktai? Konflikto raida. Konfliktų vengimas. Konflikto valdymas. Konflikto priežastis-vadovas. Ką daryti darbuotojams? Išvados vadovui. Darbuotojų požiūris į tai, kaip vadovas sprendžia konfliktus, tyrimas. Apklaustų įmonių charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Kiekviena įmonė ar organizacija turi savo vadovą. Visi vadovai yra atsakingi už savo darbuotojus, todėl labai svarbu, kad darbuotojai nekonfliktuotų ir gerai sutartų. Konfliktai trukdo objektyviam darbui. Dėl to ir pasirinkta ši tema, kad sužinoti, kaip vadovai sprendžia konfliktus ar iš vis jų nesprendžia.
Psichologijos Kursinis darbas (25 pus.)


Vadovų tipažai
VADOVO CHARAKTERIS. Šeimos įtaka. Įgimti polinkiai ir aplinkos įtaka. Asmenybės kryptingumas. Vadovo pasaulėžiūra. IŠORINĖS APLINKOS ĮTAKA VADOVO ELGSENAI. Tiesioginio poveikio veiksniai. Šalutiniai veiksniai. VIDINĖS APLINKOS ĮTAKA VADOVO ELGSENAI. Tradicinio grupės vadovo ir moderatoriaus elgsena. VADOVO VAIDMUO ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMO PROCESE. APLINKOS POKYČIAI BEI MODERNIŲ ORGANIZACIJŲ KŪRIMASIS. Organizacijos pokyčiai ir jų įtaka vadovo elgsenai. Vadovavimo sampratos kaita moderniose organizacijose. Verslo rizikos įvertinimas kuriantis modernioms organizacijoms. Įmonių krizės.
Psichologijos Diplominis darbas (40 pus.)


Vaikų nusikalstamumo prevencijos priemonės
Įžanga. Informacinė sistema. Informacijos kaupimas. Paskaitos. Vaikų įdarbinimas. Pokalbis su nepilnamečiu. Jauni žmonės kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. DArbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose". Nepilnamečio neužimtumo priežasčių ir sąlygų aiškinimasis. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komiteta. Reabilitacija. Vaikų įvaikinimas. Nepilnamečių nusikalstamumo būklės analizė. Vaiko auklėjimo sąlygų tyrimas. Mediacija. Globa ir priežiūra. Vaiko patalpinimas mišraus tipo laikimuosiuose globos namuose. Bausmių skyrimas. Mokesčių tėvams uždėjimas. Turiningos ir įdomios LRT laidos. Smurto demonstravimo uždraudimas. Santykiai su pareigūnais. Narkomanijos prevencija. Socializacija. Užsiėmimai. Elgesio terapijos formos. Socialinės-psichologinės diagnostikos padalinio naudojamos Prevencinės priemonės. Minimalios globos ir priežiūros padalinio naudojamos Prevencinės priemonės. Tikrinimo procedūros. Apgyvendinimo sutartys. Izoliavimas. Programavimas. Kitos prevencinės priemonės. Kol kas nenaudojamos priemonės. Išvados. Literatūra.
Psichologijos Referatas (12 pus.)


Vedybų baimė
Žmonės kenčia nuo įvairiausių baimių. Jų priskaičiuojama net per 500. Mūsų visuomenėje įprasta bijoti aukščio (akrofobija), uždarų patalpų (klaustrofobija), pelių (musofobija), kraujo (hemofobija), gyvačių (ofidiofobija) ir panašių nemielai atrodančių padarų bei realią grėsmę sukelti galinčių dalykų. Kiek keisčiau atrodo, kai bijoma gamtos reiškinių (saulėtekio, šiaurės pašvaistės), konkrečių vietų (tiltų, namų, kapinių), atskirų objektų (knygų, laikrodžių, dviračių), tam tikrų žmonių (kinų, gražių moterų, plikių), veiksmų ir situacijų (priimti sprendimą, būti vienam). Viena iš tokių keistų ir sunkiai suprantamų baimių yra gamofobija – vedybų baimė.
Psichologijos Referatas (2 pus.)


Veiklą lemiančios asmenybės sąvybės
Įvadas. G. Olporto požiūris į asmenybės bruožus. Temperamento tipai pagal H. Aizenką. Išvados. Naudota literatūra. šio darbo tikslas - išsiaiškinti kokie yra asmenybės bruožų tipai, darantys įtaką, renkantis veiklą/profesiją. Kad tikslą pasiektume, trumpai panagrinėsime, ką šia tema sakė G. V. Olportas (G. W. Allport), H. J. Aizenkas (H. J. Eyzenck), R. B. Ketelas (R. B. Cattel) bei peržvelgsime jų pateiktas asmenybės bruožų teorijas.
Psichologijos Referatas (9 pus.)


Veiklos motyvacijos savianalizė: vertybių motyvacinė prasmė
Turinys. Įvadas. Autorių teorinis požiūris. Terminalinės vertybės ir jų prieinamumas. Instrumentinės vertybės ir jų prieinamumas. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Priedai. Vertybės - tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos, turinčios teigiamą reikšmę žmogui, kolektyvui, visuomenei. Objektai ar reiškiniai vertybėmis tampa tuomet, kai jie būna svarbūs žmogaus gyvenime, todėl vertybės yra tokios priklausomos nuo žmogaus, jos patenkina žmogaus poreikius ar interesus, ir gauna teigiamą reikšmę.
Psichologijos Referatas (18 pus.)


Zigmando Froido asmenybės teorija
Psichoanalitinė kryptis. Pasąmonės tyrinėjimas. Asmenybės struktūra. Asmenybės raida. Gynybos mechanizmai. Freudo pasekėjai ir atskalūnai. Pasąmonės įvertinimo būdai. Psichoanalitinės krypties vertinimas. Freudo idėjos šiuolaikinių tyrinėjimų šviesoje. Freudo idėjos - kaip mokslinė teorija. Bruožų teorija. Bruožų tyrinėjimas. Bruožų įvertinimo būdai. Bruožų teorijos vertinimas.
Psichologijos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 |