Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 

Stresas (2)
Streso samprata. Fiziologiniai pakitimai ir savijauta streso metu. Streso sukeliamos ligos. Streso priežastys, stresoriai. Tarpasmeniniai stresoriai. Organizaciniai stresoriai. Tarpgrupiniai stresoriai. Individualūs stresoriai. Stresas - tai žmogaus būsena, kylanti dėl įvairių ekstremalių poveikių, t.y. stresorių. Streso sąvoka yra labai plati, o daugelis tyrinėtojų stresu laiko viską, kas vyksta su žmogumi, kai jis nemiega.
Psichologijos Referatas (9 pus.)


Stresas darbe
ĮŽANGA. DARBO VEIKSNIAI, GALINTYS SUKELTI STRESĄ. Ištrauka iš darbo. Pasaulinė praktika rodo, kad efektyviausias dirbančiųjų sveikatos išsaugojimo būdas – kenksmingų darbo veiksnių kontrolė. Praktiškai įvertinti psichosocialinius darbo veiksnius ganėtinai sunku, nes jie priklauso nuo subjektyvaus dirbančiojo objektyvios aplinkos suvokimo. Psichosocialinių veiksnių sąvokas apibrėžti sunku, todėl dažniausiai registruojami tik cheminiai, fizikiniai ir fizinės įtampos veiksniai. Psichinį stresą darbe gali sukelti daug veiksnių. Kai kuriuos, pav. monotonišką darbą, galima lengvai koreguoti. Kitus, pav. įpročius ar problemiškus žmonių tarpusavio santykius, koreguoti sunkiau.
Psichologijos Referatas (3 pus.)


SUAUGUSIŲJŲ IR PAAUGLIŲ BENDRAVIMO PROBLEMOS
Įžanga. Vaiko požiūris į pasaulį. Vaiko pretenzijos į suaugusiųjų pasaulį. Vaiko reakcijaį tėvų nurodymus ir suvaržymus. Ką turi daryti tėvams esant konfliktams su paaugliu. Būdai bendravimo problemoms išspręsti. Išvada. Literatūra.
Psichologijos Referatas (9 pus.)


Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi
Įvadas. Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Asmenybės sąvoka. Šeimos ir aplinkos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Šeimos bei ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtakos vaiko asmenybės formavimuisi tyrimas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodika. Tyrimo rezultatai Išvados. Literatūra. Mano darbo tikslas - išsamiai atskleisti problemas, su kuriom tenka susidurti tėvams. Pagrindiniai uždaviniai: Analizuoti pedagogų siūlomas idėjas ir atskleisti jų svarbą problemų sprendimui. Nagrinėti įvairių teorijų idėjas ir jų reikšmę sėkmingam vaiko asmenybės formavimui.
Psichologijos Kursinis darbas (17 pus.)


Svaigalai ir jaunas žmogus
Trumpai apie paauglį. Svaigalai ir jaunas žmogus. Narkotikai ir jų vartojimo priežastys. Jaunimo „zona“. Jaunimo „zona“. Intymusis jauno žmogaus pasaulis. Draugai ar priešai. Jaunų žmonių depresija ir savižudybė. Paauglių mokymasis. (...) Jau nuo 13 savo gyvenimo metų paaugliai keičiasi ne tik fiziškai ir lytiškai, bet ir dvasiškai. Jaunesniojo amžiaus berniukams labai smagu šaipytis iš mergaičių, kurios, žinoma, yra silpnesnės už pastaruosius. Taip pat pradinukai dažnai muša savo bendraamžes ir bendraamžius. Aišku, jie šitaip daro tik todėl, kad jiems visa tai patinka, jiems malonu. Tačiau su laiku, visa tai praeina. Berniukai pradeda bręsti ir tada keičiasi jų požiūris į gyvenimą ir į mergaites. Jie pradeda noriai su jomis bendrauti. Mes tikriausiai jau pastebėjome, kad paaugliai rūko dažniau, nei paauglės. Taip yra todėl, kad jie nori kuo greičiau suaugti. Taigi, jau nuo pat paauglystės jie pradeda rūkyti, nesaikingai vartoti alkoholį, kai kurie net narkotikus. Tai labai žalingi įpročiai. Jų daug sunkiau atsisakyti, negu pradėti juos vartoti.
Psichologijos Rašinys (5 pus.)


Svaigalai ir jaunimas
Ištrauka iš darbo. Prie mokyklų rūkantys vaikai, alkoholis ir net narkotikai parduodami nepilnamečiams tapo kasdienybe mūsų visuomenėje. Tas žinoma įtakoja smurtą, vagystes ir panašų elgesį. Tačiau ne penktokas rūkantis prie mokyklos kampo ar ligoninėje atostogas leidžiantis šiek tiek „padauginęs“ šeštokas yra didžiausia problema, didžiausia problema yra visuomenės abejingumas. Faktas, kad 20% Lietuvoje gyvenančių nepilnamečių vartoja alkoholį rodo, kad jau per vėlu pamokslauti nes tai tapo jaunimo gyvenimo dalimi, stiliumi, be griežtesnių priemonių nebus pasiekta rezultatų, bet ne tik jaunimas pasinėręs į alkoholį, daugelis pavyzdį paėmė iš tėvų.
Psichologijos Rašinys (1 pus.)


Tarpasmenine komunikacija
Tarpasmeninė komunikacija. Pagrįsta intrapersonaline komunikacija, nes asmuo pirmiausia komunikuoja su savimi, o tik po to su kitu asmeniu. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Tarpasmeninė komunikacija organizacijoje.
Psichologijos Pristatymas (10 pus.)


Temperamentas
Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Kaip vyrams pažinti tam tikro temperamento moteris? Sangvinikas-sangvinikas. Sangvinikas-melancholikas. Sangvinikas-flegmatikas. Cholerikas-cholerikas. Cholerikas-sangvinikas. Cholerikas-melancholikas. Cholerikas-flegmatikas. Melancholikas-melancholikas. Melancholikas-flegmatikas. Flegmatikas-flegmatikas. Sveikata. Patarimai, kaip sveikti. Atlikus testą paaiškėjo, kad esu melancholikė... Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Mes žinome, kad kiekvienas žmogus yra vienintelis. Nėra dviejų visiškai tapačių individų. Neįmanoma rasti netgi dviejų vienodų pirštų antspaudų visame pasaulyje. Žinoma, kad tam tikroms tautoms būdingi panašūs rasės požymiai. Vienoda odos spalva, akių forma, ypatinga nosies ar ausų forma, storos ar plonos lūpos, žemas ar aukštas ūgis. Ir vis dėlto žmonės- pasižiūrėjus atidžiau- nepakartojami individai. Originalūs jų jausmai, mąstymas, veiksmai ir išvaizda. Dievas. Būdamas be galo išmintingas, sukūrė žmones, augalus ir gyvūnus kaip nepalyginamus individus. Nerastum vienodo buko, ąžuolo ar kriaušės lapo.
Psichologijos Referatas (8 pus.)


Temperamentas
Įvadas. Temperamentas. Temperamento sąvokos atsiradimas. Temperamento pagrindų aiškinimas. Temperamento tipai ir jų įtaka individo veiklai. Atskirų temperamento tipų psichologinės charakteristikos. Temperamento tipo įtaka konkretaus individo veiklai. Išvados. Literatūra.
Psichologijos Referatas (10 pus.)


Tėvų taikomų bausmių vaikams pasekmės
Įvadas. Teorinė dalis. Meilė ir priešiškumas. Tėvų elgesio stiliai. Bausmės.. Vadovavimas elgesiu. Vaiko elgesio gyrimas. Praktinė (tiriamoji) dalis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Darbo tikslas. Išsiaiškinti ir išanalizuoti kokias bausmes tėvai taiko vaikams, kokios jų pasekmės, taip pat koks yra busimų socialinių pedagogų požiūris į bausmes. Darbo uždavinai. Analizuoti literatūrą ir sudaryti tyrimą. Ištirti ir išanalizuoti bausmes, kurios taikomos šiandieninėje visuomenėje. Nustatyti bausmių pasekmes vaikui. Rasti būdų šiai problemai išspręsti.
Psichologijos Kursinis darbas (22 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 |