Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Praktikos ataskaita: Vieno vaiko psichologinė charakteristika
Bendros žinios apie vaiką. Vaiko asmenybės savybių ir psichinių procesų ypatumai. Vaikas pagrindinėje veikloje-žaidime. Vaiko vystymosi, jo asmenybės formavimosi perspektyvos.
Psichologijos Ataskaita (8 pus.)


Prievarta prieš vaikus
Prievarta kaip fenomenas lydi visą žmonijos istoriją, ją aprašo įvairūs autoriai nuo pačių ankstyviausių rašytinių šaltinių - Biblijos, Egipto ar Babilono raštijos paminklų, Homero poemų - ligi šių dienų. Prievarta vaizduojama labai įvairiais pavidalais - nuo didvyriškumo iki nusikaltimo. Šį požiūrių nuoseklumą atspindi posakis: “Kai žūsta vienas žmogus - tai tragedija, kai žūva tūkstančiai - tai politika.” Tačiau toks universalus visai žmogaus būčiai fenomenas paradoksaliai praslydo pro filosofų akis, ir tik XIX-XX a. atsirado dvi filosofijos sistemos, aprašančios ir įprasminančios jį - tai marksizmas ir egzistencializmas.
Psichologijos Konspektas (2 pus.)


Psichikos samprata. Psichikos filogenezė. Žmogaus psichikos ypatumai
Įvadas. Psichikos samprata. Psichikos funkcijos. Psichologijos filogenezė ir ontogenezė, jas įtakojantys veiksniai. Žmogaus raidos stadijos pagal eriksoną. Įsisamoninti ir neįsisąmoninti psichiniai reiškiniai. Asmenybės struktūra - psichika. Psichinę raidą lemiantys veiksniai. Praktinė užduotis psichikos korekcijai. Išvados. Literatūra. Darbo uždaviniai: . Susipažinti su psichikos samprata. Išsiaiškinti filogenezę. Išanalizuoti žmogaus įsisąmonintus ir neįsisąmonintus reiškinius. Pateikti praktinę užduotį psichikos korekcijai.
Psichologijos Referatas (17 pus.)


Psichinė sveikata
Sveikata. Fizinė sveikata. Psichinė sveikata. Lietuvos psichiatrijos istorija. Psichikos sveikatos centrų raida Lietuvoje. Vaikų psichikos sveikatos priežiūra. Psichikos sveikatos strategijos modelis. Permainos teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Nauja sistema. Psichinės sveikatos vertinimas. Psichikos sveikatą įtakojantys faktoriai. Psichikos sutrikimai. Psichikos sutrikimų sunkumo laipsniai. Psichikos sutrikimų klasifikacija. Suvokimas. Pojūčių sutrikimai. Atmintis. Atminties sutrikimai. Mąstymas. Mąstymo sudėtinės dalys. Mąstymo sutrikimai. Mąstymo formos sutrikimai. Mąstymo turinio sutrikimai. Valia. Valios sutrikimai. Dėmesys. Dėmesio savybės. Dėmesio sutrikimai. Emocijos ir jausmai. Emocijų ir jausmų sutrikimai. Savimonė. Savimonės sutrikimai. Neuroziniai sindromai. Neurozinių sindromų rūšys. Asteninis neurozinis sindromas. Obsesinis – kompulsinis sindromas. Isterinis neurozinis sindromas. Hipochondrinis neurozinis sindromas. Psichopatiniai sindromai. Psichopatinių sindromų rūšys. Paranoidinis psichopatinis sindromas. Šizoidinis psichopatinis sindromas. Isteroidinis psichopatinis sindromas. Anankastinis psichopatinis sindromas. Nerimastingumo psichopatinis sindromas. Fizinė sveikata - Ypatinga organizmo būsena, jo morfologinių ir fiziologinių savybių kompleksas, leidžiantis spręsti apie harmoningą ar neharmoningą vystymąsi bei augimą įvairiais amžiaus periodais.
Psichologijos Referatas (49 pus.)


Psichoanalizė ir kultūros kilmės aiškinimas
Turinys. Įvadas. Kultūros samprata ir psichoanalizė. Z. Froido teorijos. Libido sublimacija. Edipo kompleksas. Modernizmo reikšmė kultūros kaitai. Kultūros išlikimas. Išvados.
Psichologijos Referatas (12 pus.)


Psichologija - mokslas apie žmones ir jų tarpusavio santykius
Asmenybe negimstama. Asmenybės tapsmas yra ilgas ir dinamiškas procesas. Žmogus po sunkios psichinės traumos negali būti asmenybė. Psichika yra pagrindinis dalykas, jei ji nustoja funkcionavusi, tai asmenybės nėra yra individas.Toks žmogus praranda savimonę. Asmenybė gali susidvejinti. Dažniausiai tai nutinka alkoholiu piktnaudžiaujantiems , sergantiems šizofrenija. Asmenybė sudėtinga psichinių procesų visuma. Asmenybė - visų žmogiškų galimybių viršūnė. Asmenybė pasireiškia per jos santykį su visuomene. Dominuojančiais santykiais laikomas asmenybės krypingumas: į save, į išorinį pasaulį, į kitus.
Psichologijos Referatas (11 pus.)


Psichologija egzaminas
Kauno technologijos universiteto disciplinos psichologija egzamino paruoštukė. ŽMOGAUS PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖJE ANTROPOLOGIJOJE. PAŽINIMO PROBLEMA ŠIUOLAIKINIAME MOKSLE. PSICHOLOGIJOS OBJEKTAS. PSICHOLOGIJOS ISTORIJOS BRUOŽAI. PSICHOLOGIJOS ŠAKOS. TAIKOMOSIOS PSICHOLOGIJOS ŠAKOS. FUNDAMENTALIOSIOS PSICHOLOGIJOS ŠAKOS. PSICHOLOGIJOJE NAUDOJAMI METODAI. ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGIJOS PAGRINDINĖS KRYPTYS. SUVOKIMAS. SOCIALINIS SUVOKIMAS. SOCIALINIO SUVOKIMO YPATUMAI. DĖMESYS. DĖMESIO YPATYBĖS. DĖMESYS IR ASMENYBĖ. ATMINTIS. ATMINTIES RŪŠYS. KAIP PAGERINTI ATMINTĮ. MĄSTYMAS. MĄSTYMO RŪŠYS. VAIZDUOTĖ. VAIZDUOTĖS RŪŠYS. EMOCIJOS. CHARAKERIS. CHARAKTERIO GERINIMAS ŠEIMOJE.
Psichologijos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Psichologijos įvadas (1)
Psichologijos apibrėžimas, šakos, tyrimų sritys, tyrimų metodai. Biologiniai psichologijos pagrindai. Nervų sistemos sandara. Genetika. Sensoriniai procesai. Sensorinis kodavimas. Jutimo organai. Suvokimas. Suvokimo organizavimas. Pastovumas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Sąmonė ir jos būsenos. Išmokimas, išmokimo apibrėžimas. Klasikinis sąlygojimas. Instrumentinis ir operantinis sąlygojimas. Stimulo generalizacija ir diskriminavimas. Sąlyginių reakcijų gesimas. Išmokimas ir mokymasis žmogaus vystymesi. Pastiprinimas ir bausmė. Socialinis išmokimas. Atmintis. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Atminties treniravimas. Kalba ir mąstymas. Informacijos perdirbimo modelis. Sąvokos, jų išsidėstymas, hierarchija, sudarymas. Induktyvusis ir deduktyvusis mąstymas. Vaizdinis mąstymas ir kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Kalba ir komunikavimas. Kalbos lygiai. Kalbos vystymasis. Motyvai ir emocijos. Motyvacijos teorijos. Alkis, seksualinis elgesys, socialiniai ir pasiekimo motyvai. Emocijų apibrėžimas. Emocijų teorijos. Emocinės išraiškos.
Psichologijos Konspektas (28 pus.)


Psichologijos įvadas (2)
Įžanga. Šešios teoretinės mokyklos. Savižudybė. Psichoanalizė. S. Freudo žmogaus sąmonės, pasąmonės modelis. Psichologiniai gynybos mechanizmai. Psichoanalizės kritika. Biheiviorizmas. Operandinis sąlygojimas. Humanizmo-egzistencinė kryptis. Egzistencinė psichologija. Fizinis matmuo. Socialinis matmuo. Psichologinis matmuo. Dvasinis matmuo. Socialinė psichologija. Jutimai (kognityvinė-pažinimo psichologija). Jutimo slenksčiai. Jutimo informacijos apdorojimas smegenyse. Suvokimas. Geštaltinė psichologija. Erdvės santykio suvokimas. Objektų judėjimas. Suvokimo lygiai. Dėmesys ir suvokimas. Spalvų suvokimas.
Psichologijos Konspektas (18 pus.)


Psichologijos įvado konspektai
Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras asmenybės aiškinimas. Analitinė psichologija. Socialinės Psichologijos prigimtis. Privalomas skaitymas.
Psichologijos Konspektas (10 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |