Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Nepilnamečių nusikalstamumas
Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo bruožai. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija. Išvados. Nepilnamečių nusikalstamumas – labai sudėtinga ir aktuali problema. Tai viena iš specifinių problemų, su kuria susiduria kiekviena valstybė, nepriklausomai nuo jos dydžio, ekonominės ar socialinės padėties.
Psichologijos Referatas (17 pus.)


Netektį išgyvenančio žmogaus psichologinis konsultavimas
Įvadas. Konsultavimas. Netekties išgyvenimas mirus artimam žmogui. Netekties išgyvenimas dėl skyrybų. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Efektyvus konsultantas - tai brandus žmogus. Jis turi gebėti atrasti savyje vietos pačioms įvairiausioms, net prieštaraujančioms kitų nuomonėms, nuostatoms, jausmams, mintims, potyriams.
Psichologijos Referatas (9 pus.)


Nežodinis bendravimas
Nežodinis bendravimas. Nežodinio bendravimo elementai. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno sudėjimas. Prisilietimas. Sakoma, kad žodine kalba žmogus naudojasi norėdamas nuslėpti savo mintis. Tačiau tai, ką jis nori nuslėpti kalbėdamas, pasako nežodinė (neverbalinė) arba kūno kalba, nes kiekvieną pasakymą lydi nežodiniai signalai. Nežodinio bendravimo elementų tinkamas naudojimas leistų patobulinti socialinio bendravimo įgūdžius, lavinti gebėjimus tiksliai apibūdinti save, nenaudojant žodžių.
Psichologijos Konspektas (4 pus.)


Nežodinis bendravimas (2)
Įvadas. Asmeninė erdvė. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Šio darbo uždaviniai - aptarti neverbalinius bendravimo būdus, t.y. asmeninės erdvės valdymas, veido išraiška, gestai, kūno kalba, apranga bei išvaizda, mūsų turimi daiktai, prisilietimai, garsiniai būdai. Darbo tikslas - išmokti pažinti kito asmens siunčiamus nežodinius signalus.
Psichologijos Referatas (20 pus.)


Paauglio laisvalaikio formos
Įvadas. Paauglystės samprata. Paauglystės apibūdinimas. Paauglystės tarpsnio chronologinės ribos ir jų pabaiga. Paauglio socialinės raidos ypatumai. Tapatybės formavimasis. Paauglio idealizmas ir egocentrizmas. Bendraamžių įtaka. Paauglių vertybinės nuostatos. Laisvalaikis kaip socialinio - pedagoginio ugdymo forma. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio organizavimas įvairiose institucijose ir jo pravedimo formos. Esama situacija lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra. Paauglių kokybiškas laisvalaikio organizavimas ir motyvuotas dalyvavimas – aktuali pedagoginė problema ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių pedagogams. Nepakankamas moksleivių užimtumas lemia jų nusikalstamumo didėjimą, kitų deviantinių reiškinių plitimą tarp vaikų ir jaunimo...
Psichologijos Kursinis darbas (28 pus.)


Paauglių aš reprezentacija
Paauglystėje vykstantiems sudėtingiems pokyčiams yra būdingi individualūs bei kultūriniai skirtumai. Kaip pagrindinis paauglystės laikotarpio uždavinys yra įvardijamas savęs apibrėžimas, savojo identiteto kūrimas bei tapatybės ieškojimas, kuris konstruoja paauglio Aš reprezentacijos modelį. Paauglio aš reprezentacija - sudėtingas reiškinys, kuris su laiku įgauna naujas formas, remiasi vaikui nebūdingais siekiais bei tikslais, nes savo paties vaizdas yra perkeliamas į vidų. Paauglys save suvokia kaip vientisą visumą, mokosi vertinti save ir kitus pagal moralinius, vidinius, visuomeninius kultūrinius kriterijus.
Psichologijos Kursinis darbas (27 pus.)


Partnerio pasirinkimas
Ištrauka iš darbo. Dažnai mes mielai pasakojame partnerės pasirinkimo istoriją. Kaip mes ją sutikome pirmą kartą? Ką ji pasakė ką mes tuo metu jautėme, kaip viskas klostėsi toliau? Net praėjus keletai metų nuo šito mano manymu lemtingo įvykio, mes prisimename ir pasakojame jas kitiems, nepriklausomai nuo to, ar meilė jau senai užgesusi istorijos apie sutuoktinio pasirinkimą mus nuolat žavi. Nesvarbu, ar kalbame apie mus pačius, ar apie kitus, mes visada stebimės, kaip du visiškai nepažįstami žmonės tampa artimais ir mylinčiais vienas kitą. Ne veltui tokio siužeto filmai sulaukia didelio pasisekimo, ne veltui mes džiaugiamės, kai du suranda vienas kitą. Atrodytų, kad kiekviena pora išgyvena skirtingą meilės istoriją. Tačiau keistos ir paslaptingos istorijos, nėra tokios nepakartojamos, kaip mes manome, ir galbūt patys trokštame kažką panašaus patirti. Turbūt visi esame įsitikinę, kažkur šioje žemėje yra ta vienintelė tinkanti tik mums, žmogus su kuriuo būtume nepaprastai laimingi.
Psichologijos Referatas (5 pus.)


Pokalbis, asmens psichologija
Įžanga. Pokalbio rūšys. Kontakto užmezgimas pokalbio pradžioje. Klausimų formulavimas. Kai kurie būdai pažinti tiriamojo asmenybė. Klausymasis ir stebėjimas pokalbio metu. Slepiamų faktų bei aplinkybių atskleidimas. Mįslingoji kūno kalba. Akių signalai. Padėtis visuomenėje ir gestų gausumas. Pabaiga. Literatūra
Psichologijos Referatas (16 pus.)


Požiūris į asmenybę Rytų teorijose
Induizmas. Sikizmas. Džainizmas. Parsai. Budizmas. Induizmo ir budizmo santykis. Kinijos religijos. Konfucianizmas. Daosizmas. Indų ir kinų religijų santykis. Visų pirma reikėtų pažymėti, kad induizmas nėra vienalytė religija. Jis aprėpia daugybę skirtingų ir net priešingų religinių įsitikinimų ir papročių. Pavyzdžiui, daugelis induistų gali tikėti į Dievą, bet yra ir tokių, kurie netiki. Vienų induistų aukščiausios dievybės samprata gali būti įasmeninta, kitų - beasmenė. Kartais juokaujama, kad vienintelis dalykas, vienijantis visus induistus, yra jų visuotinė pagarba karvėms.
Psichologijos Referatas (9 pus.)


Požiūris į savižudybę
Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Savižudybės problemos aktualumas, tyrimo objekto, problemos, dalyko nustatymas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tyrimo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų surinkimo metodas. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Savižudybės tema neduoda ramybės mūsų literatūrai ir kultūrai. Mūsų sėkmių ir laimės požiūriu ji yra tabu. Žinia apie kokio nors visuomenei žinomo žmogaus savižudybę sujaudina kiekvieną...
Psichologijos Tyrimas (26 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |